Cerere privitoare la moştenire. Conflict negativ de competenţă generat de calificarea diferită a naturii şi obiectului cererii introductive

29 apr. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 142
  • art. 118
  • art. 133
  • art. 135 alin. (1)
  • art. 188 alin. (1)
  • NCPC: art. 117 alin. (1)

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Săveni la data de 22 iulie 2020, sub nr. x/2020, reclamanta A. a chemat în judecată pârâta Unitatea administrativ-teritorială Știubieni, solicitând instanței ca prin hotărârea ce se va pronunța, să se constate deschisă succesiunea defunctei B., decedată la data de 2 decembrie 2013, să se constate că de pe urma acesteia a rămas în calitate de unic moștenitor reclamanta A., sora defunctei B., să se constate că masa succesorală rămasă la decesul acesteia se compune din cota de 1/2 din suprafața de 9.420 metri pătrați teren, respectiv 9.420 metri pătrați teren extravilan arabil situat în parcela x, 1092 metri pătrați teren intravilan arabil în parcela x și 328 metri pătrați teren curți construcții în parcela x, înscris în titlul de proprietate nr. x/14.02.1994, precum și atribuirea întregii mase succesorale reclamantei, în calitate de unică moștenitoare.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1613 din 15 septembrie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând conflictul negativ de competență cu a cărui judecată a fost legal sesizată, în temeiul dispozițiilor art. 133 punctul 2 coroborate cu cele ale art. 135 alin. (1) din C. proc. civ., Înalta Curte reține următoarele:

Dispozițiile art. 133 punctul 2 din C. proc. civ. prevăd că există conflict negativ de competență atunci când două sau mai multe instanțe și-au declinat reciproc competența de a judeca același proces sau, în cazul declinărilor succesive, dacă ultima instanță învestită își declină la rândul rău competența în favoarea uneia dintre instanțele care anterior s-au declarat necompetente.

În cauză, Înalta Curte reține că Judecătoria Săveni și Judecătoria Timișoara și-au declinat reciproc competența teritorială de soluționare a litigiului, prezentul conflict negativ de competență fiind generat de calificarea diferită a naturii și obiectului cererii introductive. Astfel, Judecătoria Săveni a apreciat că a fost învestită cu o cerere privitoare la moștenire, în timp ce Judecătoria Timișoara a reținut o cerere privitoare la drepturile reale imobiliare.

Înalta Curte constată că, raportat la mențiunea din certificatul de deces, reclamanta a decedat la data de 2 decembrie 2013, având ultimul domiciliu în municipiul Timișoara, care constituie, totodată, locul decesului acesteia, precum și că bunurile imobile ale defunctei se află în comuna Știubieni, sat Știubieni, județul Botoșani, în circumscripția teritorială a Judecătoriei Săveni.

Art. 118 din C. proc. civ. prevede că:  „(1) În materie de moștenire, până la ieșirea din indiviziune, sunt de competența exclusivă a instanței celui din urmă domiciliu al defunctului: 1. Cererile privitoare la validitatea sau executarea dispozițiilor testamentare; 2. cererile privitoare la moștenire și la sarcinile acesteia, precum și cele privitoare la pretențiile pe care moștenitorii le-ar avea unul împotriva altuia; 3. cererile legatarilor sau creditorilor defunctului împotriva vreunuia dintre moștenitori sau împotriva executorului testamentar”.

În cauză, Înalta Curte constată că reclamanta a învestit instanță cu o cerere tipică privitoare la moștenire, întrucât a solicitat constatarea deschiderii unei succesiuni, constatarea calității de unic moștenitor, constatarea componenței masei succesorale, precum și atribuirea masei succesorale reclamantei. Toate cererile reclamantei constituie pretenții în legătură cu moștenirea surorii sale defuncte, îmbrăcând forma cererilor privitoare la moștenire prevăzute de art. 188 alin. (1) din C. proc. civ.

Interpretând coroborat prevederile art. 118 alin. (1) pct. 2 și art. 117 alin. (1) din C. proc. civ., rezultă că sunt de competența exclusivă a instanței de la ultimul domiciliu al defunctului cererile privitoare la moștenire, chiar dacă printre bunurile supuse împărțelii se află vreun imobil situat în circumscripția teritorială a altei instanțe.

Raportat considerentelor expuse, Înalta Curte constată că Judecătoria Timișoara este instanța competentă teritorial să soluționeze cererea de chemare în judecată, urmând a dispune în acest sens, pe calea regulatorului de competență, potrivit art. 135 C. proc. civ.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere privitoare la moștenire. Conflict negativ de competență generat de calificarea diferită a naturii și obiectului cererii introductive was last modified: aprilie 23rd, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter