Conflict individual de muncă. Cererea de repunere în termenul de formulare a cererii de revizuire concomitent cu excepţia tardivităţii cererii de revizuire

1 nov. 2022
Vizualizari: 655
  • NCPC: art. 181 alin. (1) pct. 3
  • NCPC: art. 185 alin. (1)
  • NCPC: art. 186 alin. (1)
  • NCPC: art. 509 alin. (1) pct. 8
  • NCPC: art. 511 alin. (1) pct. 8
  • NCPC: art. 513 alin. (6)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 4

Prin decizia civilă nr. 5306 din 19 noiembrie 2019, Curtea de Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale a admis apelul declarat de apelantul Clubul Sportiv Municipal Târgoviște împotriva sentinței civile nr. 9629 din 20.12.2018, pronunțată de Tribunalul București, secția a VIII-a Conflicte de Muncă Asigurări Sociale în dosarul nr. x/2018, în contradictoriu cu intimatul A.. A schimbat în parte sentința apelată în sensul că a admis excepția prescripției dreptului material la acțiune pentru despăgubirile ce depășesc suma de 75.000 euro. A respins acțiunea cu privire la despăgubirile ce depășesc suma de 75.000 euro ca prescrisă. A respins cererea de chemare în judecată cu privire la despăgubirea în valoare de 75.000 euro, ca neîntemeiată. A menținut celelalte dispoziții.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 977 din 9 iunie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit art. 511 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., termenul de revizuire este de o lună și curge de la data rămânerii definitive a ultimei hotărâri.

Decizia atacată cu revizuire a fost pronunțată în soluționarea unei cereri de apel, astfel încât ea are caracter definitiv de la pronunțare, potrivit art. 634 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ.

Conform art. 181 alin. (1) pct. 3 C. proc. civ., „când termenul se socotește pe săptămâni, luni sau ani, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. (…)”.

Calculând termenul de revizuire cu respectarea acestor dispoziții, Înalta Curte constată că, în speță, termenul de o lună prevăzut de art. 511 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii atacate, s-a împlinit la 21 decembrie 2019.

Revizuentul a promovat calea de atac la 4 martie 2020, după împlinirea acestui termen.

Neexercitarea oricărui act procedural în termenul legal atrage decăderea, în afară de cazul când legea dispune altfel, în conformitate cu art. 185 alin. (1) C. proc. civ.

Conform art. 186 alin. (1) C. proc. civ., partea care a pierdut un termen procedural va fi repusă în termen numai dacă dovedește că întârzierea se datorează unor motive temeinic justificate.

Motivele invocate de revizuent în susținerea cererii de repunere în termen nu se circumscriu sintagmei „motive temeinic justificate”, de tipul celor avute în vedere de textul art. 186 alin. (1) C. proc. civ., deoarece ele nu constituie o veritabilă împiedicare de la formularea unei căi de atac, mai ales în condițiile în care art. 511 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. nu distinge după momentul comunicării hotărârii atacate cu revizuire, calculul termenului fiind efectuat exclusiv în raport cu rămânerea definitivă a ultimei hotărâri, care în cazul de față, reprezintă data pronunțării acesteia, după cum am arătat mai sus.

Potrivit art. 185 alin. (1) C. proc. civ., „când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate”.

Prin urmare, Înalta Curte constată că cererea de revizuire întemeiată pe art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. a fost formulată cu depășirea termenului legal prevăzut de 511 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., astfel că devine incidentă sancțiunea decăderii reglementată de art. 185 alin. (1) din C. proc. civ.

Pentru considerentele ce preced, în baza art. 511 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., văzând și dispozițiile art. 513 alin. (6) C. proc. civ., Înalta Curte va respinge cererea formulată de revizuent, de repunere în termenul de exercitarea a căii extraordinare de atac, va admite excepția tardivității cererii de revizuire, invocată de intimatul Clubul Sportiv Municipal Târgoviște și va respinge cererea de revizuire ca tardivă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Conflict individual de muncă. Cererea de repunere în termenul de formulare a cererii de revizuire concomitent cu excepția tardivității cererii de revizuire was last modified: octombrie 31st, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.