Conflict de muncă. Solicitare privind reîncadrarea şi recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente şi obligarea la plata pentru fiecare lună până la recunoaşterea efectivă a dreptului pretins

28 iun. 2022
338 views
  • C. muncii: art. 266
  • Legea nr. 62/2011: art. 1 lit. p)
  • Legea nr. 62/2011: art. 210
  • NCPC: art. 135 alin. (1) şi (4)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Dâmbovița, secția I civilă la 28 ianuarie 2019, sub nr. x/2019, reclamanții A., B., C. și D., în contradictoriu cu pârâții Curtea de Apel București și Tribunalul Giurgiu, au solicitat reîncadrarea și recalcularea indemnizației de încadrare și a celorlalte drepturi aferente raportat la o valoare de referință sectorială în cuantum de 440,16 RON începând cu 09.04.2015 și respectiv 484,18 RON începând cu data de 01.12.2015 precum și obligarea la plata pentru fiecare lună până la recunoașterea efectivă a dreptului pretins a diferențelor dintre venitul la care sunt îndreptățiți și venitul efectiv plătit, sumă ce urmează a fi actualizată cu indicele de inflație și la care se va aplica dobânda legală penalizatoare.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 9 din 14 ianuarie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte, constatând existența unui conflict negativ de competență între cele două instanțe, care se declară reciproc necompetente a judeca aceeași pricină, în temeiul dispozițiilor art. 135 alin. (1) și (4) C. proc. civ., va pronunța regulatorul de competență, stabilind în favoarea Tribunalului Dâmbovița, secția I civilă competența materială de soluționare a cauzei, pentru următoarele considerente:

Litigiul de față, astfel cum acesta este configurat de părți, obiect și cauză are natura unui conflict de muncă în sensul avut în vedere de art. 266 din Codul muncii și de art. 1 lit. p) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, întrucât prin acțiune s-a solicitat numai acordarea unor drepturi bănești, izvorâte dintr-un raport de muncă, ca urmare a existenței unei situații de discriminare, fără însă a solicita anularea actelor prin care au fost stabilite drepturile salariale. În acest context competența materială a instanței se stabilește în raport de prevederile art. 266 din Codul muncii și de cele ale 1 lit. p) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social.

Conferința națională de insolvență

Așadar, reclamanții au decis să sesizeze instanța pe calea unei cereri în materia conflictelor de muncă, iar nu instanța de contencios administrativ, pe calea contestației împotriva hotărârii Colegiului de conducere, reglementată de art. 7 alin. (1) din Capitolul VIII Anexa VI la Legea Cadru nr. 284/2010, cele două căi procedurale fiind deopotrivă la îndemâna reclamanților care au un drept de opțiune pe care l-au exercitat prin formularea cererii direct la Tribunalul Dâmbovița, ca și litigiu de muncă.

Potrivit art. 266 din Codul muncii „Jurisdicția muncii are ca obiect soluționarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum și a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod”.

Conform art. 1 lit. p) din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, „În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: p) conflict individual de muncă – conflictul de muncă ce are ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligații care decurg din contractele individuale și colective de muncă ori din acordurile colective de muncă și raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, precum și din legi sau din alte acte normative”.

Potrivit art. 210 din Legea nr. 62/2011 prevede că:

„Cererile referitoare la soluționarea conflictelor individuale de muncă se adresează tribunalului în a cărui circumscripție își are domiciliul sau locul de muncă reclamantul”.

În considerarea celor ce preced, văzând și dispozițiile art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte stabilește că Tribunalul Dâmbovița, secția I civilă este instanța competentă material în soluționarea cauzei.

Sursa informației: www.scj.ro.

Conflict de muncă. Solicitare privind reîncadrarea și recalcularea indemnizației de încadrare și a celorlalte drepturi aferente și obligarea la plata pentru fiecare lună până la recunoașterea efectivă a dreptului pretins was last modified: iunie 27th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.