Conflict de competenţă. Situaţie juridică provocată de hotărârile a două instanţe care îşi declină reciproc judecarea aceleiaşi cauze. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

22 sept. 2022
Vizualizari: 146
  • NCPP: art. 275 alin. (3)
  • NCPP: art. 51 alin. (6)
  • NCPP: art. 597 alin. (6)
  • NCPP: art. 598 alin. (1) lit. d)

Prin Sentința penală nr. 1842 din data de 16 noiembrie 2017, pronunțată de Judecătoria Moreni, în baza art. 598 C. proc. pen., raportat la art. 47 C. proc. pen., s-a admis excepția necompetenței teritoriale a instanței invocată din oficiu.

În baza art. 50 C. proc. pen., s-a declinat competența de soluționare a contestației privind pe condamnatul A., deținut în Penitenciarul Mărgineni, în favoarea Judecătoriei Pitești.

Pentru a dispune astfel, instanța a reținut, în esență, că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moreni la data de 22 septembrie 2017, condamnatul A. a contestat mandatul în baza căruia își execută pedeapsa, solicitând aplicarea legii penale mai favorabile, iar contestația nu a fost motivată.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 124 din 23 februarie 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând conflictul negativ de competență ivit între Judecătoria Moreni și Judecătoria Pitești în cauza având ca obiect contestație la executare privind pe condamnatul A., Înalta Curte constată următoarele:

Conflictul de competență reprezintă situația juridică provocată de hotărârile a două instanțe care își declină reciproc judecarea aceleiași cauze.

Conferința națională de insolvență

În cauza pendinte, condamnatul A. a formulat contestație la executare, întemeiată pe dispozițiile art. 598 alin. (1) lit. d) teza finală C. proc. pen., solicitând reanalizarea situației sale juridice și aplicarea dispozițiilor art. 5 C. pen.

Înalta Curte notează că potrivit art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., contestația împotriva executării hotărârii se poate face când se invocă amnistia, prescripția, grațierea sau orice altă cauză de stingere ori de micșorare a pedepsei.

Potrivit alin. (2) din același text de lege, în cazul alin. (1) lit. d), contestația se formulează, după caz, la instanța de executare sau la instanța egală în grad instanței de executare în a cărei circumscripție se află locul de deținere.

Totodată, potrivit art. 598 alin. (1) lit. d) și alin. (2), coroborat cu art. 597 alin. (6) C. proc. pen., contestația la executare se soluționează de către instanța în a cărei circumscripție se află locul de deținere.

Așa cum rezultă din înscrisurile aflate la dosar, la data formulării cererii, respectiv 19 septembrie 2017, dosar Judecătoria Moreni, contestatorul A. se afla încarcerat în Penitenciarul Mărgineni, aflat în aria de competență teritorială a Judecătoriei Moreni.

Contrar susținerilor instanței Judecătoriei Moreni, Înalta Curte constată că din adresa din 3 octombrie 2017 emisă de Penitenciarul Mărgineni, rezultă că la data de 19 septembrie 2017, contestatorul se afla încarcerat la Penitenciarul Mărgineni.

Prin urmare, având în vedere dispozițiile art. 598 alin. (2) coroborate cu art. 597 alin. (6) C. proc. pen., întrucât la data formulării cererii de contestație la executare întemeiată pe dispozițiile art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen. contestatorul se afla încarcerat în Penitenciarul Mărgineni, în baza art. 51 alin. (6) C. proc. pen., Înalta Curte de Casație și Justiție va stabili competența de soluționare a cauzei privind pe contestatorul A. în favoarea Judecătoriei Moreni, instanță căreia i se va trimite dosarul.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare ocazionate cu soluționarea conflictului de competență vor rămâne în sarcina statului, iar în raport de alin. (6), onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu în cuantum de 130 RON se va plăti din fondul Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Conflict de competență. Situație juridică provocată de hotărârile a două instanțe care își declină reciproc judecarea aceleiași cauze. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei was last modified: septembrie 22nd, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.