Transmisie Live [CUM A FOST] [UPDATE: Acreditare INPPA] Conferințele Online UpDate Work: Modificarea contractului de muncă. Noile realități economice

2456       0

Accesul la înregistrarea video este posibil completând formularul de mai jos.


 

Accesul la conferință se face online, pe bază de utilizator și parolă.

Detaliile privind modalitatea de acces la conferința video vă sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după înscrierea dvs prin completarea formularului de mai jos.

Înregistrarea VIDEO este disponibilă doar pe bază de utilizator și parolă pentru persoanele care s-au înscris cu succes prin formularul evenimentului și care au achitat contravaloarea accesului.

Vizualizarea și accesarea înregistrării se face doar pe Portalul Universul Juridic. Aveți nevoie doar de o conexiune la internet și nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale în afară de autentificarea cu utilizator și parolă pe www.universuljuridic.ro

 


Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați:

0733.674.555conferintele@universuljuridic.ro

Modificarea contractelor de muncă în contextul noilor realități economice a fost tema celei de-a doua conferințe UpDate Work din seria de 5 Conferințe organizate în cursul lunii aprilie 2020 de Universul Juridic în parteneriat cu MCP Cabinet avocați (fondat în anul 2008 de avocat Marius-Cătălin Preduț).
În continuarea dezbaterilor avute în prima Conferință privind impactul forței majore asupra pieței muncii, a necesității de a nu apela „major la forța majoră”, ci de a „profita contextual” de aceasta, pornind de la actualele reglementări normative din domeniul dreptului muncii, pe lângă modificările tipice ale contractelor individuale de muncă, s-au prezentat o serie de modalități concrete de flexibilizare a relațiilor de muncă.
În acest context, flexibilitatea și flexicuritatea relațiilor de muncă pot conduce la reducerea costurilor suportate de angajatori cu forța de muncă angajată, la oferirea posibilității salariaților de a-și manageria cat mai bine experiența profesională și munca acestora, perioadele de lucru și de odihnă, precum și integrarea efectivă a noilor tehnologii informaționale, a digitalizării.
Pornind de la prestarea muncii la domiciliu, sub influența tehnicilor actuale de procesare, de transmitere și stocare a datelor și informațiilor, avocat Marius-Cătălin Preduț a evidențiat că noile reglementări legislative oferă alternativa desfășurării activităților în regim de telemuncă (teleworking sau telecommuting), a muncii virtuale în general. De asemenea, flexicuritatea pieței muncii, pe lângă contractul-tip de muncă, reclamă încheierea și a altor tipuri de contracte de muncă, nestandardizate, la fel de serioase, cum ar fi contractul de muncă „on-call” sau contractul de „job-sharing”. Mai mult ca oricând, toate aceste aspecte creează o simbioză firească și necesară, între uman și artificial, între creativitate și automatizare, între clasic și modern, ca mijloc și scop al derulării, reciproc avantajoase, a raporturilor de muncă.
Un contract de muncă tot mai des agreat este contractul denumit „on-call”, o varietate a contractului individual de muncă ce asigură o mare flexibilitate organizării muncii și a activității angajatorului. Prezența salariatului nu este necesară o perioadă continuă sau zi de zi în unitate, salariatul încadrat în baza acestui tip de contract putând să nu fie solicitat deloc, având dreptul să se odihnească ori să se ocupe de propriile necesități. Cadrul juridic pentru desfășurarea muncii on-call poate fi asigurat, în general, prin contractul colectiv de muncă și, concret, prin clauze speciale inserate în cuprinsul contractului individual de muncă prin care părțile, de comun acord, vor stabili timpul de lucru exact al unui angajat „on-call”, restricțiile timpului liber al salariatului, cu respectarea limitelor timpului normal de lucru, precum și a perioadelor zilnice, săptămânale și anuale de repaus.
O altă varietate a contractului de muncă cu timp parțial, nereglementat la acest moment în dreptul românesc, este contractul job-sharing, de împărțire a timpului de lucru între doi sau mai mulți salariați. Asemănător altor tipuri de contracte de muncă, contractul de job-sharing asigură și permite o flexibilitate a raporturilor de muncă, în care cei doi sau mai mulți salariați își împart în mod voluntar responsabilitățile și îndatoririle unui singur loc de muncă cu normă întreagă, fără ca între aceștia să existe vreo relație juridică, ci doar, în funcție de clauzele angajamentului, o răspundere solidară față de angajator. Distribuirea salariului, a celorlalte beneficii și a concediilor se realizează în mod proporțional, în raport cu timpul efectiv lucrat.
De asemenea, ca alternativă sau ca soluție necesar a fi adoptată și la nivel național s-a prezentat introducerea timpului scurt de lucru al salariaților în contractele colective de muncă (short-time working, short time sau, în Germania, Kurzarbeit). Acesta este un sistem în care angajații sunt de acord sau sunt obligați să accepte o reducere a timpului de muncă și, corespunzător, a drepturilor salariale. Pentru a evita sau a nu da prioritate concedierii salariaților, companiile angajatoare încheie acorduri sau contracte colective de muncă cu organizațiile sindicale ca, în perioadele de recesiune, să reducă programul de lucru al salariaților, fără ca veniturile acestora să fie afectate, Guvernul asigurând plata diferenței veniturilor salariaților până la nivelul normal, stabilit prin contractele individuale de muncă.

Speakerii invitați au fost:

Marius-Catalin Predut, avocat, membru al Baroului București, este fondatorul și coordonatorul MCP Cabinet avocați (www.mcp-avocati.ro), specializat, încă de la înființare, în domeniul relațiilor de muncă și comerciale, precum și, ulterior, în domeniul protecției datelor personale, a drepturilor de autor și a vieții private.

Cătălina Bordianu Calangiu, avocat Fondator Bordianu & Asociații

Irina-Maria Diculescu, avocat MCP Cabinet avocați

În continuarea Conferințelor UpDate Work vor fi prezentate regulile care trebuie respectate în situația în care salariatul își desfășoară activitatea în regim de telemuncă (UpDate Work III – Telemunca și munca la domiciliu, 16 aprilie 2020); reorganizarea societăților angajatoare în contextual noii crize economice și sociale generate de pandemia CoVid-19 (UpDate Work IV – Reorganizarea societăților angajatoare, 28 aprilie 2020) și, nu în ultimul rând, măsurile de protecție socială a salariaților afectați de noile crize economice și sociale (UpDate Work V – Protecția salariaților, 30 aprilie 2020).
Toate aceste Conferințe sunt organizate de Universul Juridic în parteneriat cu MCP Cabinet avocați (fondator avocat Marius-Cătălin Preduț, autor al Codului muncii comentat și speaker în cadrul tuturor conferințelor).

Vizualizarea și accesarea transmisiei LIVE și a înregistrării Conferinței UpDate Work II, Modificarea contractelor de muncă, s-a făcut/se face pe Portalul Universul Juridic, pe bază de utilizator și parolă, pentru persoanele care s-au înscris cu succes prin formularul evenimentului și care au achitat contravaloarea accesului.


Editura Universul Juridic în parteneriat cu MCP avocați (fondator Avocat Marius-Cătălin Preduț) organizează marți, 14 aprilie, începând cu ora 12:00, a doua conferință din seria: Conferințele Online UpDate Work: Modificarea contractului de muncă. Noile realități economice.

 

Speakerii invitați sunt:

Marius-Cătălin Preduț, Avocat fondator „MCP Cabinet avocați”, Autor Codul muncii comentat

Cătălina Bordianu Calangiu, Avocat Fondator Bordianu & Asociații

Irina Maria Diculescu, Avocat Partener MCP Cabinet avocați

 

Temele abordate vor fi:

- Noțiune, particularități actuale și viitoare, în contextul crizei economice cauzată de pandemia cu COVID- 19;

- Reglementări generale și speciale;

- Cazurile de modificare prin acordul parților și unilateral de către angajator;

- Obligativitatea consultărilor cu Sindicatele sau, după caz, reprezentanții salariaților.

 

Taxa de participare este de 300 lei + TVA/ pers. și include:

– 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium (acces la întreaga arhivă / Revista Universul Juridic);

– 3 luni acces la abonamentul Conferințele VIDEO Universul Juridic (acces la întreaga arhivă cu peste 160 de ore de conținut, 100 de speakeri și 30 de domenii abordate.

 

* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.
Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

 

[CUM A FOST] [UPDATE: Acreditare INPPA] Conferințele Online UpDate Work: Modificarea contractului de muncă. Noile realități economice was last modified: septembrie 24th, 2021 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: