Conferință națională „Mecanismul Statului de Drept – 2020 al UE Raportul dintre dreptul UE și dreptul național al Statelor membre, cu referire specială la România”. SUPREMAȚIE VS. SUVERANITATE

1088       0
2 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 5 (2 votes, average: 4,50 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.

Conferința națională: „Mecanismul Statului de Drept – 2020 al UE Raportul dintre dreptul UE și dreptul național al Statelor membre, cu referire specială la România”. SUPREMAȚIE VS. SUVERANITATE 📅 14 - 15 octombrie 2021 Conferința națională: „Mecanismul Statului de Drept – 2020 al UE Raportul dintre dreptul UE și dreptul național al Statelor membre, cu referire specială la România”. SUPREMAȚIE VS. SUVERANITATE

Data 14 - 15 octombrie 2021
Locația Universitatea „Ovidius” din Constanța, Sala Senatului – Campusul universitar, Corp A, Aleea Universității nr.1

Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultatea de Drept și Științe Administrative, în parteneriat cu Academia de Științe Juridice din România – ASJR, Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române – ICJ și Universul Juridic, în colaborare cu UNBR, UNNPR, UNEJ, UJR, UNPIR, organizează CONFERINȚA NAȚIONALĂ: „Mecanismul Statului de Drept – 2020 al UE. Raportul dintre dreptul UE și dreptul intern al Statelor naționale membre, cu referire specială la România. SUPREMAȚIE VS. SUVERANITATE.”

 

Conferința se va desfășura în zilele de joi, 14.10.2021 și vineri, 15.10.2021, la Universitatea „Ovidius” din Constanța, Sala Senatului – Campusul universitar, Corp A, Aleea Universității nr.1

Evenimentul este organizat cu sprijinul:

WOLTERS KLUWER România

Alpha Bank

Tudor. Personal Tailor

 Acreditare INPPA

„Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A.”.

Acreditare INPPI, 6 puncte de pregătire profesională

 

PROGRAMUL CONFERINȚEI:

Ziua I – JOI, 14.10.2021

9,30-10,00 – Deschiderea conferinței

Alocuțiuni:

-Rectorul Universității „Ovidius”, Constanța – conf. univ. dr. Dan-Marcel Iliescu

– Rectorul Universității „Nicolae Titulescu”, București- prof. univ. dr. Adrian Mihai Hotca

-Decanul Facultății de Drept și Științe Administrative – prof. univ. dr. Adrian Constantin Stoica

-Directorul ICJ – prof. univ. dr. HC. Mircea Duțu

-Președintele Grupului Editorial „Universul Juridic” – Nicolae Cîrstea

-Președintele Academiei de Științe Juridice – prof. univ. dr. Ioan Chelaru

-Coordonatorul tematic al Sesiunii științifice anuale a DHC ai Universității „Ovidius” din Constanța – Facultatea de Drept și Științe Administrative – prof. univ. dr. HC Marin Voicu

– Președintele Curții de Apel Constanța

– Procurorul General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța

– Decanul Baroului Constanța

PANELUL A

SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ ANUALĂ a Doctorilor Honoris Causa ai Universității „Ovidius” din Constanța – Facultatea de Drept și Științe Administrative

10.00-12.30

MODERATORI:

-prof. univ. dr. HC. Marin Voicu și prof. univ. dr. HC. Mircea Duțu

SPEAKERI:

1. Prof. univ. dr. HC Nicolae Popa – Universitatea „Nicolae Titulescu” București, fost președinte al CCR și al ICCJ, președintele secției de teorie, istoria și filosofia dreptului a ASJR: „Noi accente asupra tipologiei juridice a dreptului Uniunii Europene, configurată de tratate și celelalte acte juridice ale UE”

2. Prof. univ. dr. HC Marin Voicu – președintele Secției de drept internațional și drept comparat al ASJR, membru de onoare al AOS, fost judecător la ICCJ și la CEDO, Universitatea Ovidius din Constanța: „Preemineța dreptului într-o societate democratică. Coordonate ale raportului dintre dreptul U.E. și dreptul intern al statelor naționale membre. Mecanismul Statului de Drept- M.St.Dr-2020 vs. MCV(2007-2021). Statul de drept și funcționarea instituțiilor Uniunii Europene- lumini și umbre”

3. Prof. univ. dr. HC Valer Dorneanu – Universitatea „Nicolae Titulescu” București, Președintele CCR, fost președinte al Consiliului legislativ, al Camerei Deputaților și Avocat al Poporului: „Identitatea constituțională națională și tradițiile culturale în marja de decizie a statelor naționale, membre ale Uniunii Europene”

4. Prof. univ. dr. HC Valeriu Stoica – Universitatea București-Facultatea de Drept, fost ministru al justiției, membru al ASJR: „Suveranitate și supremație: primejdii și oportunități”

5. Prof. univ. dr. HC Mircea Duțu – Universitatea Ecologică București, Directorul Institutului de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române, membru titular al ASJR: „Războiul jurisdicțiilor și pericolul dezintegrării juridice a Uniunii Europene”

6. Prof. univ. dr. Ștefan Deaconu – Universitatea București-Facultatea de Drept, vicepreședinte al secției de drept public a ASJR -președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR: „Supremație sau prioritate a dreptului Uniunii Europene? O perspectivă constituțională”

7. Prof. univ. dr. HC Irina Moroianu- Zlătescu – SNSPA, fost Director fondator al IRDO, membru ASJR- Secretar al Secției de Drept Internațional și Drept Comparat, membru al Academiei Internaționale de Drept Comparat: „Particularități ale raportului dintre Convenția Europeană/Carta U.E. a Drepturilor Fundamentale și standardele interne de protecție ale statelor naționale, membre UE”

8. Prof. univ. dr. Ion Chelaru – Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, președintele ASJR și al UJR, vicepreședintele UNBR: „Interesul superior al minorului și ordinea publică de drept internațional privat. Autoritatea hotărârilor CEDO”

9. Prof. univ. dr. HC Ioan Leș – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, fost Ambasador, vicepreședintele ASJR: „Perspectivele unor reforme judiciare solide în spațiul românesc și european”

10. Prof. univ. dr. Marian Nicolae – Universitatea București -Facultatea de Drept, președintele secției de drept privat a ASJR: „Natura juridică și rolul recursului în casația civilă. Între funcția nomofilactică și funcția garantării(și realizării) interpretării și aplicării unitare a dreptului de către Î.C.C.J”

11. Acad. prof. univ. dr. HC Liviu Pop – Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, membru corespondent a Academiei Române, membru titular al ASJR: „Deontologia negocierilor precontractuale, libere în dreptul european al contractelor”

12.30-13.00

In memoriam prof. univ. dr. Octavian Căpățînă, profesor emerit al Universității Sorbona I Paris

Lansarea lucrărilor Editurii „Universul juridic”:

1. „Arbitrajul comercial, intern și internațional. Doctrină și jurisprudență”, vol. I/2016 si II/2020 – autor prof. univ. dr. HC Marin Voicu
2. „Drept maritim internațional”, 2021, autor prof. univ. dr. HC Marin Voicu
STAND DE CARTE JURIDICĂ al Editurii ”Universul Juridic”

13.00-14.30 – Festivitatea de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universitatii „Ovidius” din Constanța, domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa

Cuvânt de prezentare: Prof. univ. dr. Adrian Stoica – Decanul Facultații de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanța

Laudatio: Prof. univ. dr. Valer Dorneanu, prof. univ. dr. HC Marin Voicu și prof. univ. dr. Adrian Mihai Hotca

Disertație/Lectio magistralis: Prof. univ. dr. Nicolae Popa

Decernarea PLACHETEI DE ONOARE a Editurii „Universul juridic”, dlui prof. univ. dr. HC Nicolae Popa, pentru întreaga și remarcabila activitate în slujba dreptului și a științelor juridice

ZIUA A -II-A -VINERI – 15.10.2021

SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ A FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE A UNIVERSITĂȚII „OVIDIUS”, CONSTANȚA

9,30-12.30

PANELUL B – Raportul dintre dreptul UE și dreptul național, pe discipline și materii

MODERATORI:

1.Prof. univ. dr. Adrian Constantin Stoica –Universitatea „Ovidius” din Constanța, Decan- Facultatea de Drept și Științe Administrative
2. Conf. univ. dr. Manuela Tabăraș – Universitatea „Titu Maiorescu”, Decan -Facultatea de Drept

SPEAKERI:

1. Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș – Universitatea București, Facultatea de Drept: „Reflectarea unor principii și instituții ale dreptului european în Codul administrativ. Valențe și prevalențe”

2. Conf. univ. dr. Marieta Safta – Universitatea „Titu Maiorescu”, prim magistrat-asistent șef la CCR: „Raportul dintre CJUE și curțile constituționale. Evoluții jurisprudențiale, cu referite specială la CCR”

3. Prof. univ. dr. Adrian Mihai Hotca – Rectorul Universității „Nicolae Titulescu”, Baroul București: „Reflectarea principiilor Dreptului penal în Codul penal”

4. Bogdan Dumitrache, „C-75/19 sau când Dreptul Uniunii creează un gol în legislația națională”

5. Conf. univ. dr. Manuela Tabăraș – Universitatea „Titu Maiorescu”, Decan, Facultatea de Drept: „Interpretarea clauzelor abuzive în materia actelor de dispoziție din perspectiva Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 05.04.1993”

6. Prof. univ. dr. Gabriel Mihai – Universitatea „Ovidius” din Constanța: „Particularități ale aplicării dreptului UE al concurenței în dreptul intern român”

7. Lect. univ. dr. Cristina Duță, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Vicepreședinte al Tribunalului Constanța: „Răspunderea civilă a statului pentru repararea prejudiciilor datorate condițiilor de detenție. Jurisprudența selectivă a CEDO”

8. Prof. univ. dr. Vasile Drăghici, Conf. univ. dr. Mariana Mitra – Universitatea „Ovidius” din Constanța: „Teritorialitatea legii penale române, atribut al suveranității”

9. Prof. univ. dr. Adrian Stoica, Prof. univ. dr. HC Marin Voicu – Universitatea „Ovidius” din Constanța – Facultatea de Drept și Științe Administrative:”Prioritatea dreptului Uniunii Europene în materia civilă și de procedură civilă: art.4-5 C. civ. și art.3-4 C.pr.civ. vs. art. 148 din Constituție și art.3-4 TUE/art.288 TFUE”

13,00- 17,00

PANELUL C – Raportul dintre dreptul UE și dreptul național, pe discipline și materii

MODERATORI:

1. Conf. univ. dr. Eugen Hurubă – Directorul CNPPEJ, al UNEJ- România, Directorul publicației „Revista Română de Executare silită”- Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”, Târgu-Mureș
2. Lect. univ. dr. Gabriel Grigore, Universitatea „Ovidius” din Constanța

SPEAKERI:

1. Prof. univ. dr. Teodor Bodoașcă – Președintele Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Târgu- Mureș: „Opinii despre căsătorie și familie în legislația română și internațională”.

2. Conf. univ. dr. Eugen Hurubă – Directorul CNPPEJ, al UNEJ – România, Directorul publicației „Revista Română de Executare silită”- Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade”, Târgu-Mureș: „Executorul judecătoresc și executarea silită în jurisprudența Curții Constituționale”

3. Conf. univ. dr. Gabriel Manu, Universitatea „Ecologică”, București: „Particularități ale aplicării în România a regimului unional-european privind prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului”

4. Conf. univ. dr. Flavia Ghencea, Universitatrea „Ovidius”, Constanța, „Implicațiile extralegiferării prin ordonanțe, asupra sistemelor de control și echilibru din cadrul mecanismului statului de drept, la nivel național și european”.

5. Lect. univ. dr. Anca Niță, Universitatea „Ovidius” din Constanța: „Respectarea deciziilor C.C.R. – componentă esențială a statului de drept, în contextul Mecanismului Statului de Drept 2020 al U.E”.

6. Lect. univ. dr. Gabriel Grigore, Universitatea „Ovidius” din Constanța: „Unele considerații privind problemele de competență ridicate de Convenția privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea, executarea și cooperarea cu privire la răspunderea părintească și măsurile privind protecția copiilor”

7. Prof. univ. dr. Marian Alexandru, Universitatea „Ovidius” din Constanța: „Aspecte teoretice și practice cu privire la instituția renunțării la urmărirea penală”

8. Conf. univ. dr. Marilena Marin , Universitatea „Ovidius” din Constanța: ”Analiza principiilor supremației și suveranității din perspectivă juridică și istorică, în relația UE și statele sale membre ”

9. Conf. univ. dr. Mădălina Botină, Universitatea „Ovidius” din Constanța: „Rolul Avocatului Poporului ca autoritate autonomă și independentă în apărarea drepturilor fundamentale și a statului de drept”

10. Lect. univ. dr. Bogdan Trandafirescu, Universitatea „Ovidius”, Constanța, „Constituția și legislația națională vs. legislația Uniunii Europene. Forța juridică”

11. Lect. univ. dr. Zafer Sadâc, Universitatea „Ovidius”, Constanța, „Rolul ordinului european de anchetă în arhitectura cooperării judiciare în materie penală, la nivelul U.E.”

12. Lect. univ. dr. Maria Căzănel, Universitatea „Ovidius”, Constanța, „Efectele deciziilor Curții Constituționale asupra raporturilor juridice civile, aflate în curs de desfășurare.”

13. Prof. univ. dr. Adrian Stoica – Universitatea „Ovidius” din Constanța – Facultatea de Drept și Științe Administrative: „Sinteză de jurisprudență CEDO, în materia executării silite”.

 

* Coordonatori de program: prof. univ. dr. Adrian Constantin Stoica, prof. univ. dr. HC Marin Voicu și președintele Grupului Editorial Universul Juridic, Nicolae Cîrstea.

*Se va permite accesul în sala pentru un număr de 40 persoane, doar prin prezentarea certificatului verde, pentru înscrieri vă rugăm sa specificați acest lucru printr-un comentariu în căsuța „observații” din formular.

*Atenție!! Pentru accesul fizic la eveniment, vă facem cunoscut că, în cazul în care incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, în conformitate cu Anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932 din 9 septembrie 2021, cu modificările ulterioare:

  1. Pot să participe la conferințe persoanele care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:
  2. a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
  3. b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;
  4. c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
  5. d) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
  6. Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19. Organizatorii au obligația de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secțiunea „Verificare reguli interne” din aplicația mobilă „Check DCC” pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau informații din certificatul verificat.
  7. Accesul la conferințe este permis în limita a 150 de participanți, în următoarele condiții:
  8. a) cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană;
  9. b) cu purtarea măștii de protecție;
  10. c) cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății.

*Solicitarea oricărui tip de documente se realizează strict pentru acces. Documentele nu se rețin, nu se fotografiază și nu se fotocopiază. Nu se colectează date cu caracter personal considerate sensibile.

HOTĂRÂREA NR. 932 – 09.09.2021 – Portal Legislativ (just.ro)

 


Taxa de participare este de 300 lei + TVA/ persoană și include următoarele beneficii:

– Acces la vizionarea conferinței video live la calitate 4k

– Acces la înregistrarea video la 30 zile după data evenimentului (o puteți accesa din link-ul primit pe mail)

– Speakeri de calitate, profesori universitari, experți în domeniu

– Voucher 20% reducere la un eveniment viitor

– 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium, care include printre altele:

Peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogată bază de date organizată în funcție de anumite cuvinte-cheie.

Acordarea statutului de membru Senior în ujmag.ro care aduce urmatoarele beneficii:

A) Minimum 20% reducere la carțile editurii Universul Juridic
B) 10% reducere la carțile altor edituri


Accesul la conferință se face online, pe bază de utilizator și parolă.

Detaliile privind modalitatea de acces la conferința video vă sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după înscrierea dvs. prin completarea formularului de mai jos.

Conferința video va fi transmisă LIVE la data și ora afișate. De asemenea, înregistrarea VIDEO a conferinței vă va fi pusă la dispoziție în cel mai scurt timp după finalizarea transmisiei LIVE.

Atât transmisia LIVE, cât și înregistrarea VIDEO sunt disponibile doar pe bază de utilizator și parolă pentru persoanele care s-au înscris cu succes prin formularul evenimentului și care au achitat contravaloarea accesului.

Vizualizarea și accesarea transmisiei LIVE și a înregistrării se fac  pe Portalul Universul Juridic. Aveți nevoie doar de o conexiune la internet și nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale în afară de autentificarea cu utilizator și parolă pe www.universuljuridic.ro


Pentru acordarea punctelor de pregătire profesională vă rugăm să selectați corect și complet profesia dvs, în cazul în care selecția nu este făcută corect este posbil să nu fie acordate ulterior punctele profesionale:

Utilizator 1
Utilizator 2
Utilizator 3
Utilizator 4
Utilizator 5
Utilizator 6
Utilizator 7
Utilizator 8
Utilizator 9
Utilizator 10

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați:

0733.674.555[email protected]

 


* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: [email protected]
Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc.
Completarea prezentului formular, plata taxei de participare, logarea dumneavoastră în platforma evenimentului sau orice corespondență din partea reprezentanților Universul Juridic, precum și prin participarea dumneavoastră la eveniment, semnifică acceptarea termenilor și condițiilor privind organizarea acestuia. Astfel, vă exprimați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către Universul Juridic pentru a primi informații cu privire la acest eveniment/alte evenimente Universul Juridic, oferte și/sau prezentări ale Universul Juridic, dar și newsletter. Tototdată, completând acest formular, vă dați acordul și față de folosirea fotografiilor și/sau înregistrărilor video și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.

Conferința națională: „Mecanismul Statului de Drept – 2020 al UE Raportul dintre dreptul UE și dreptul național al Statelor membre, cu referire specială la România”. SUPREMAȚIE VS. SUVERANITATE was last modified: octombrie 14th, 2021 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter