Conferință Cea de-a VIII-a ediție a Conferinței Naționale de Executare Silită

6765       0
3 voturi, medie: 4,67 din 53 voturi, medie: 4,67 din 53 voturi, medie: 4,67 din 53 voturi, medie: 4,67 din 53 voturi, medie: 4,67 din 5 (3 votes, average: 4,67 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.

[Cum a fost] Invitație la cea de-a VIII-a ediție a Conferinței Naționale de Executare Silită 📅 21 - 22 septembrie 2017 București [Cum a fost] Invitație la cea de-a VIII-a ediție a Conferinței Naționale de Executare Silită

Data 21 - 22 septembrie 2017
Locația Aula Magna

Recomandări


 


București: Conferința GDPR în relațiile de muncă

În zilele de joi, 21 și vineri, 22 septembrie, Facultatea de Drept a Universității din București și Editura Universul Juridic, în parteneriat cu CEJ București și CEJ Ploiești au organizat cea de-a VIII-a ediție a Conferinței Naționale de Executare silită.

Prima zi a conferinței a purtat titlul Probleme actuale de executare silită în dezbaterea specialiștilor și a fost marcată de un moment festiv, în care doamna prof. univ. dr. Gabriela Răducan a primit premiul Savelly Zilberstein al Revistei Române de executare silită pentru articolul „O problematică aparte privind încuviințarea executării silite la granița dintre decizia de neconstituționalitate și noul context legislativ”, publicat în primul număr din 2016 al Revistei.

Primul panel al conferinței a fost compus din prof. univ. dr. Traian Briciu, Vicepreședinte UNBR, conf. univ. dr. Eugen Hurubă, Director CNPPEJ și prof. univ. dr. Gabriela Răducan, formator INPPA. Temele puse în discuție au fost de un real interes pentru participanți: Termenele pentru exercitarea căilor de atac în materia contestației la executare, Utilizarea semnăturii electronice în faza executării silite civile, Mijloace procesuale de invocare a perimării executării silite, Aspecte critice grefate pe distincțiile dintre reglementarea actuală și cea anterioară.

În cadrul celui de-al doilea panel al conferinței, a continuat dezbaterea temelor de actualitate, între care amintim Consecințele, în planul validării proprii, ale interdicției terțului poprit de a promova contestație la executare, Caracterul executoriu al contractului de ipotecă, Aspecte practice ale intervenției altor creditori în executarea silită, discuțiile fiind asigurate de av. dr. Alina Ungureanu, Managing Associate Țuca Zbârcea&Asociații, conf. univ. dr. Radu Rizoiu, cadru didactic al Facultății de Drept a Universității din București și executor judecătoresc Iulian Coșoreanu (SCPEJ Dobra, Coșoreanu&Asociații).

După o scurtă pauză, discuțiile au continuat cu temele Urmărirea silită imobiliară. Vânzarea la licitație a imobilelor. Eliberarea și distribuirea sumei rezultate din vânzare, susținută de lect. univ. dr. Dan Constantin Tudurache (Facultatea de Drept a Universității „Al. I. Cuza” din Iași) și Soluții în cazul neexecutării obligației de a face ce implică un fapt personal al debitorului, prezentată de jud. dr. Ioan Gârbuleț (Inspector judiciar, Inspecția Judiciară CSM).

Ultimul panel al zilei a fost compus din lect. univ. dr. jud., Liviu Zidaru (Curtea de Apel București), lect. univ. dr. Horia Țiț (Director INPPA – Centrul teritorial Iași) și conf. univ. dr., jud. Andreea Tabacu (Curtea de Apel Pitești), temele abordate fiind Executarea silită a hotărârilor judecătorești europene, cu privire specială asupra Regulamentului nr. 1215/2012, Considerații cu privire la admisibilitatea modificării sau completării contestației la executare și Calitatea procesuală a executorului judecătoresc în contestația la executarea silită.

Cea de-a doua zi a conferinței a fost dedicată unui subiect de o actualitate permanentă – Totul despre cheltuielile de executare silită, împărțirea temelor fiind făcută pe trei paneluri. Astfel, primul panel, moderat de prof. univ. dr. Traian Briciu, i-a avut participanți pe prof. univ. dr., jud. Evelina Oprina și jud. Vasile Bozeșan, care au prezentat temele Cheltuielile de executare silită – analiză din perspectiva deciziei ÎCCJ nr. 15/2016, Discuții privind proporționalitatea onorariului executorului judecătoresc și avocatului creditorului cu activitatea depusă de aceștia, Cheltuielile de executare silită și procedura insolvenței, Problema cheltuielilor de executare silită, inclusiv a onorariului executorului judecătoresc, în cazul unor executări silite paralele pentru realizarea aceleiași creanțe, fără a fi incidentă conexarea.

Un moment important al zilei a fost marcat de lansarea celui de-al doilea volum al cărții „Executarea silită. Dificultăți și soluții practice” (ediție coordonată de prof. univ. dr. Evelina Oprina și jud. Vasile Bozeșan). După frumoasele cuvinte rostite în cadrul lansării, au început discuțiile programate pentru cel de-al doilea panel al zilei, format din prof. univ. dr. Traian Briciu, prof. univ. dr. Marieta Avram și executor judecătoresc Bogdan Dumitrache, moderator al acestei părți fiind prof. univ. dr., jud. Evelina Oprina. Între subiectele abordate, amintim: Documente justificative privind onorariul avocatului în faza de executare silită, Posibilitatea executorului judecătoresc de angajare a unui avocat și suportarea onorariului acestuia, Cenzurarea cheltuielilor de executare silită (cazuri, criterii, limite), Cheltuielile de executare silită în contextul Legii dării în plată: un triunghi cu vârful în jos, Problematici privind stabilirea onorariului executorului judecătoresc.

Ultimul panel al conferinței a fost moderat de Bogdan Dumitrache, temele puse în discuție fiind Recuperarea cheltuielilor de executare de către executor de la creditor, Intervenția altor creditori și cheltuielile de executare silită, Cheltuielile în ipoteza reluării licitației pentru nedepunerea prețului de adjudecare, Includerea onorariului de succes în cuantumul cheltuielilor de executare și (Im)posibilitatea cenzurării onorariului avocatului de către executorul judecătoresc. Au răspuns întrebărilor publicului lect. univ. dr., jud. Mirela Stancu și av. Octavian Popescu.

 


Invitație la cea de-a VIII-a ediție a Conferinței Naționale de Executare Silită

Editura Universul Juridic și Facultatea de Drept a Universității din București organizează cea de-a VIII-a ediție a Conferinței Naționale de Executare Silită.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare INPPA.
Evenimentul va avea loc în Aula Magna a Facultății de Drept a Universității din București în zilele de 21 și 22 septembrie și va fi structurat astfel:

Ziua I - Joi, 21 septembrie. Probleme actuale de executare silită în dezbaterea specialiștilor.
 

08.30 - 09.00 – Înregistrarea participanților

09.00 – 09.30 – Deschiderea conferinței

09.30 – 10.05 – Prof. univ. dr. Traian BriciuTermenele pentru exercitarea căilor de atac în materia contestației la executare.
10.05 – 10.40 – Conf. univ. dr. Eugen HurubăUtilizarea semnăturii electronice în faza executării silite civile.
10,40 – 11,15 – Prof. univ. dr. Gabriela RăducanMijloace procesuale de invocare a perimării executării silite. Aspecte critice grefate pe distincțiile dintre reglementarea actuală și cea anterioară.

11.15 – 11.45 – Pauză de cafea

11.45 – 12.20 – Av. dr. Alina UngureanuConsecințele, în planul validării proprii, ale interdicției terțului poprit de a promova contestație la executare.
12.20 – 12.55 – Conf. univ. dr. Radu RizoiuCaracterul executoriu al contractului de ipotecă.
12.55 – 13.30 – Executor judecătoresc Iulian Coșoreanu (SCPEJ Dobra, Coșoreanu&Asociații) – Aspecte practice ale intervenției altor creditori în executarea silită.

13.30 – 14.30 – Pauză de masă.

14.30 – 15.05 – Lect. univ. dr. Dan Constantin TuduracheUrmărirea silită imobiliară. Vânzarea la licitație a imobilelor. Eliberarea și distribuirea sumei rezultate din vânzare.
15.05 – 15.40 – Jud. dr. Ioan GârbulețSoluții în cazul neexecutării obligației de a face ce implică un fapt personal al debitorului.

15.40 – 16.10 – Pauză de cafea

16.10 – 16.45 – Lect. univ. dr., jud. Liviu ZidaruExecutarea silită a hotărârilor judecătorești europene, cu privire specială asupra Regulamentului nr. 1215/2012.
16.45 – 17.20 – Lect. univ. dr. Horia ȚițConsiderații cu privire la admisibilitatea modificării sau completării contestației la executare.
17.20 – 17.55 – Conf. univ. dr., jud. Andreea TabacuCalitatea procesuală a executorului judecătoresc în contestația la executarea silită.

Ziua a II-a – Vineri, 22 septembrie. Totul despre cheltuielile de executare silită.
 

08.30 – 09.00 – Înregistrarea participanților

Panel 1 – Moderator prof. univ. dr. Traian Briciu
09.00 – 09.50 – Prof. univ. dr., jud. Evelina Oprina
1. Cheltuielile de executare silită – analiză din perspectiva deciziei ÎCCJ nr. 15/2016.
2. Discuții privind proporționalitatea onorariului executorului judecătoresc și avocatului creditorului cu activitatea depusă de aceștia.
09.50 – 10.40 – Jud. Vasile Bozeșan
1. Cheltuielile de executare silită și procedura insolvenței.
2. Problema cheltuielilor de executare silită, inclusiv a onorariului executorului judecătoresc, în cazul unor executări silite paralele pentru realizarea aceleiași creanțe, fără a fi incidentă conexarea.

10.40 – 11.00 – Pauză de cafea

11.00 – 11.30 – Lansarea cărții „Executarea silită. Dificultăți și soluții practice”, Vol. 2.

Panel 2 – Moderator Prof. univ. dr., jud. Evelina Oprina
11.30 – 12.20 – prof. univ. dr. Traian Briciu
1. Documente justificative privind onorariul avocatului în faza de executare silită.
2. Posibilitatea executorului judecătoresc de angajare a unui avocat și suportarea onorariului acestuia (situațiile în care îl poate angaja, distincție între cazurile în care apărătorul îl reprezintă pe executor și cele în care îl reprezintă pe creditor, etc.).
3. Cenzurarea cheltuielilor de executare silită (cazuri, criterii, limite).
12.20 – 13.10 – Prof. univ. dr. Marieta Avram
Cheltuielile de executare silită în contextul Legii dării în plată: un triunghi cu vârful în jos
13.10 – 14.00 – Executor judecătoresc Bogdan Dumitrache
1. Problematici privind stabilirea onorariului executorului judecătoresc (natura obligației, valoarea creanței, complexitatea executării, TVA, etc.).
2. Situația cheltuielilor de executare în cazul intervenirii unor incidente procedurale precum: conexarea executărilor, înlocuirea executorului, perimarea executării, renunțarea la executare, întoarcerea executării.

14.00 – 15.00 – Pauză de prânz

Panel 3 – Moderator Bogdan Dumitrache
15.00 – 15.50 – Lect. univ. dr., jud. Mirela Stancu
1. Recuperarea cheltuielilor de executare de către executor de la creditor.
2. Intervenția altor creditori și cheltuielile de executare silită(stabilirea cheltuielilor aferente cererii de intervenție, depășirea pragului legal al cuantumului total al cheltuielilor în procedură, cheltuielile necesare pentru extinderea urmăririi, etc.).
3. Cheltuielile în ipoteza reluării licitației pentru nedepunerea prețului de adjudecare.
15.50 – 16.40 – Av. Octavian Popescu
1. Includerea onorariului de succes în cuantumul cheltuielilor de executare.
2. (Im)posibilitatea cenzurării onorariului avocatului de către executorul judecătoresc.

 

Bazându-ne pe experiența edițiilor precedente, oferim participanților posibilitatea de a adresa întrebări în prealabil. Întrebările cele mai interesante vor fi selectate de lectorii prezenți, care vor oferi răspuns acestora în cadrul conferinței.

Data-limită până la care puteți trimite întrebările dumneavoastră este 10 septembrie, la adresa de e-mail [email protected].

ÎNSCRIERI (data-limită este 19 septembrie):
Pentru ambele zile de conferință prețul înscrierii este de 450 de lei si cuprinde ambele pachete oferite. Taxa pentru studenți, masteranzi sau doctoranzi, precum și pentru stagiarii profesiilor juridice este de 400 lei.

Pentru prima zi de conferință taxa este de 200 de lei și cuprinde:
- Mapa evenimentului și diploma de participare;
- Cont Premim la Portalul Universul Juridic timp de 3 luni (22 septembrie 2017 – 22 decembrie 2018).
- Un exemplar al cărții "Codul de procedura civila 2017 Jurisprudenta. Sinteze" (Mircea Ursuța);
- Pauzele de cafea și pauza de masă;
- Pentru studenți, masteranzi sau doctoranzi, precum și pentru stagiarii profesiilor juridice taxa este 150 de lei (redusă cu 50 de lei față de taxa întreagă).

Pentru a doua zi de conferință taxa este de 300 de lei și cuprinde:
- Mapa evenimentului și diploma de participare;
- Un exemplar al Revistei Legal Point 1/2017;
- Cont Premim la Portalul Universul Juridic timp de 3 luni (22 septembrie 2017 – 22 decembrie 2017).
- Un exemplar al cărții "Executarea silita. Dificultati si solutii practice. Volumul 2";
- Pauzele de cafea și pauza de masă;
- Pentru studenți, masteranzi sau doctoranzi, precum și pentru stagiarii profesiilor juridice taxa este 250 de lei (redusă cu 50 de lei față de taxa întreagă).

Pentru a beneficia de aceste reduceri, participantul va transmite pe adresa de e-mail [email protected] și o dovadă care atestă calitatea acestuia.

Alte reduceri*:
- Pentru participanții edițiilor anterioare ale conferințelor organizate de editura Universul Juridic se oferă o reducere de 10% din prețul pachetului ales.
- Pentru 2 participanți din cadrul aceleiași firme se oferă o reducere de 10% din prețul pachetului ales.
- Pentru 3 sau mai mulți participanți din cadrul aceleiași firme se oferă o reducere de 15% din prețul pachetului ales.
*Reducerile nu se cumulează.

Suplimentar, la alegere, oferim participanților posibilitatea de a achiziționa înregistrarea conferinței la prețul special de 70 de lei/zi de conferință sau 100 de lei pentru ambele zile. Oferta este valabilă doar pentru participanții la conferință.

IMPORTANT: Înscrierea va fi confirmată doar după primirea dovezii de plată. În cazul netrimiterii dovezii de plată, accesul în sala de conferință va fi restricționat.

Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor până cel târziu vineri, 15 septembrie 2017. Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

Pentru mai multe informații sau înscrieri – e-mail [email protected] sau tel. 0733.674.555.

[Cum a fost] Invitație la cea de-a VIII-a ediție a Conferinței Naționale de Executare Silită was last modified: ianuarie 13th, 2019 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter