Conferință națională Conferința națională de executare silită, ediția a XIII-a

7761       0

Conferința națională de executare silită, ediția a XIII-a 📅 03 - 04 octombrie 2022 Conferința națională de executare silită, ediția a XIII-a

Data 03 - 04 octombrie 2022
Locația AULA MAGNA a Institutului Național al Magistraturii și Online

Acreditare I.N.P.P.A.

Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A.

 Acreditare INPPI 6 puncte de pregătire profesională

Revista Română de Executare Silită, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești și Grupul Editorial Universul Juridic vă invită la cea de-a XIII-a ediție a Conferinței Naționale de Executare Silită. 

 Evenimentul se va desfășura în AULA MAGNA a Institutului Național al Magistraturii pe durata a două zile succesive, 3-4 octombrie 2022.

 Evenimentul va fi împărțit în 4 paneluri, după cum urmează:

I. Răspunderea disciplinară

II. Popriri

III. Executarea silită și procedurile speciale

IV. Probleme de actualitate în executarea silită

 Coordonatorul științific al Conferinței este domnul conf. univ. dr., executor jud. Eugen Hurubă, Director, Centrul de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești din România. 

 Speakeri și teme (în ordine alfabetică, în curs de actualizare): 

 Jud. Vasile Bozeșan, Tribunalul Ilfov, formator INM – Modificările Codului de procedură civilă din anul 2022 în paradigma executării silite 

Prof. univ. dr., av. Traian Briciu,  președinte, Uniunea Națională a Barourilor din România

Executor jud. Bogdan Dumitrache 

Cristina Cornaci, fondator și director general, Avestis – Executarea silită directă. Aspecte practice.

Conf. univ. dr. Ioan Gârbuleț – Aspecte teoretice și practice privind infracțiunile în legătura directă cu activitatea profesională a executorului judecătoresc  

Av. Ioana Gelepu, Țuca Zbârcea & Asociații – Situația accesoriilor cuvenite de drept creditorului, neprevăzute de titlul executoriu – specificul demersului (timbraj, regimul prescripției, apărări posibile ale debitorului)

Prof. univ. dr. Daniel Ghiță, Prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova – (In)certitudini în materia răspunderii disciplinare și patrimoniale a judecătorilor și procurorilor

Lect. univ dr. Sergiu Golub, Facultatea de Drept, Universitatea Babes Bolyai din Cluj – Modificarea art. 89 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin – reviriment în „sportul național de pierdere a biletului la ordin de către EMITENT

Exec. jud. Emanuel Căliman-Habet, Dobra & Căliman – Aspecte practice privind procedura consemnării cu afectațiune specială

Conf. univ. dr., executor jud. Eugen Hurubă, Director, Centrul de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești din RomâniaExecutarea silită a unei creanțe cesionate

Executor jud. Dragoș-Theodor Ivanovici, Președinte, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

Asist. univ. dr. Cătălin Lungănașu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara; Judecătoria Timișoara – Controverse privitoare la prescripția dreptului de a obține executarea silită 

Jud. Mariana Moncea, Tribunalul București – Suspendarea de drept în procedură doar a litigiilor declanșate anterior deschiderii procedurii sau și a acțiunilor civile ulterioare deschiderii. Admisibilitatea ordonanței prezidențiale pentru suspendarea executării de drept comun, sau aplicarea art. 75, alin. 1 privind operarea de drept suspendării

Adrian Măntoiu, EMBA, Managing Director Wolters Kluwer Romania – Inteligența Artificială – analiza avansată a jurisprudenței

Jud. drd. Radu Necula, Tribunalul București, secția a VI-a civilă – Titlurile executorii în procedura arbitrală. Succinte observații 

Conf. univ. dr., av. Vasile Nemeș, Partener fondator al NEMES & Asociații S.P.A.R.L – Unele aspecte privind Executarea Silită a titlurilor de credit

Prof. univ. dr., jud. Evelina Oprina, Tribunalul Ilfov

Exec. jud Eduard Peticaru, executor judecătoresc coordonator, BEJ Peticaru, Iordache și Asociații – Înscrierea (creditorului) ANAF la distribuirea sumelor rezultate din executarea silita civilă 

Av. Alina Popa, Head of legal CITR – Executarea silita in procedurile de restructurare

Insp. Octav-Lucian Păun, Ministerul Justiției 

Prof. univ. dr. Gabriela Răducan, Facultatea de Drept a Universitatății „Titu Maiorescu” din București – Unele aspecte privind delimitările procedurale între încuviințarea executării silite și contestația la executare

Prof. univ. dr. Claudia Roșu, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea de Vest din Timișoara – Controverse privitoare la prescripția dreptului de a obține executarea silită 

Conf. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara – Executarea silită a creanțelor civile de către executorul fiscal

Conf. univ. dr., jud. Andreea Tabacu, Facultatea de Drept, Universitatea din Pitești, Curtea de Apel Pitești – Aspecte ale executării silite în materia contravențională

Jud. dr. Delia Narcisa Theohari, Curtea de Apel București Lipsa sumelor de bani in contul debitorului deschis la o institutie de credit – efectul comunicarii adresei de infiintare a popririi

Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț, prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Câteva probleme practice privind executarea măsurii sechestrului asigurător 

Conf. univ. dr., av. Mircea Ursuța, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea – Opozabilitatea titlurilor executorii obținute împotriva asiguratorilor fata de Fondul de Garantare al Asiguraților

 

Program

Ziua 1 – 3 octombrie 2022

 

Deschiderea Conferinței – 10.00-10.15

Conf. univ. dr. Eugen HURUBĂ – Director al Revistei Române de Executare Silită

Dragoș-Theodor IVANOVICI – Președinte al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești

Prof. univ. dr. Cristina ROTARU-RADU – Director Institutul Național al Magistraturii

Conf. univ. dr. Ioan GÂRBULEȚ – Redactor șef al Revistei Române de Executare Silită

Nicolae Cîrstea, Președintele grupului editorial Universul Juridic

 

Secțiunea I. Răspunderea disciplinară

Moderatori:

Conf. univ. dr., jud. Andreea Tabacu, Facultatea de Drept, Universitatea din Pitești, Curtea de Apel Pitești

Insp. Octav-Lucian Păun, Ministerul Justiției

 

Partea I-a – 10.15 – 11.30

Prof. univ. dr. Daniel Ghiță, Prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova – (In)certitudini în materia răspunderii disciplinare și patrimoniale a judecătorilor și procurorilor

Av. Alina Popa, Head of legal CITR – Executarea silita in procedurile de restructurare

 

Pauza de cafea 11.30-11.45

 

Partea a II-a – 11.45 – 12.50

Conf. univ. dr., jud. Andreea Tabacu, Facultatea de Drept, Universitatea din Pitești, Curtea de Apel Pitești – Aspecte ale executării silite în materia contravențională

Conf. univ. dr. Ioan Gârbuleț – Aspecte teoretice și practice privind infracțiunile în legătura directă cu activitatea profesională a executorului judecătoresc  

  1. Fapta executorului judecatoresc de a nu-si completa studiile/pregatirea profesionala poate fi incadrata la abatere disciplinara potrivit Legii 188/2000?
  2. Necomunicarea actelor din procedura de executare catre participantii corespunzatori constituie abatere disciplinara?
  3. Un executor judecatoresc care comite un abuz in exercitarea profesiei, ar putea raspunde atat penal cat si civil si disciplinar?

Insp. Octav-Lucian Păun, Ministerul Justiției – Analiză sintetică privind practica execuțională civilă

 

Moment festiv – 12.50 – 13.00

Acordarea Premiului Savelly Zilberstein pentru cel mai bun articol publicat în RRES în anul 2021

 

Pauza de masa – 13.00-14.00

 

Secțiunea II. Popriri

Moderatori:

Prof. univ. dr., jud. Evelina Oprina, Tribunalul Ilfov

Exec. jud Eduard Peticaru, executor judecătoresc coordonator, BEJ Peticaru, Iordache și Asociații

 

Partea I-a – orele 14.00-15.30

Adrian Măntoiu, EMBA, Managing Director Wolters Kluwer Romania – Inteligența Artificială – analiza avansată a jurisprudenței

Prof. univ. dr. Claudia Roșu, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea de Vest din Timișoara, Asist. univ. dr. Cătălin Lungănașu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara; Judecătoria Timișoara – Controverse privitoare la prescripția dreptului de a obține executarea silită 

 

Pauza de cafea 15.30-15.45

 

Partea a II-a – orele 15.45-17.00

Exec. jud. Emanuel Căliman-Habet, Dobra & Căliman – Aspecte practice privind procedura consemnării cu afectațiune specială

Executor jud. Bogdan Dumitrache  –  Bunuri aproape urmăribile: bunurile mobile corporale

Exec. jud Eduard Peticaru, executor judecătoresc coordonator, BEJ Peticaru, Iordache și Asociații – Înscrierea (creditorului) ANAF la distribuirea sumelor rezultate din executarea silita civilă 

 

Ziua 2 – 4 octombrie 2022

 

Secțiunea III. Executarea silită și procedurile speciale

Moderatori

Conf. univ. dr., executor jud. Eugen Hurubă, Director, Centrul de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești din România

Jud. drd. Radu Necula, Tribunalul București, secția a VI-a civilă

 

Partea I-a – 10.00-11.30

Jud. Mariana Moncea, Tribunalul București – Suspendarea de drept în procedură doar a litigiilor declanșate anterior deschiderii procedurii sau și a acțiunilor civile ulterioare deschiderii. Admisibilitatea ordonanței prezidențiale pentru suspendarea executării de drept comun, sau aplicarea art. 75, alin. 1 privind operarea de drept suspendării

Lect. univ dr. Sergiu Golub, Facultatea de Drept, Universitatea Babes Bolyai din Cluj – Modificarea art. 89 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin – reviriment în „sportul național de pierdere a biletului la ordin de către EMITENT

Conf. univ. dr., av. Mircea Ursuța, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea – Opozabilitatea titlurilor executorii obținute împotriva asiguratorilor fata de Fondul de Garantare al Asiguraților

Av. Ioana Gelepu, Țuca Zbârcea & Asociații – Situația accesoriilor cuvenite de drept creditorului, neprevăzute de titlul executoriu – specificul demersului (timbraj, regimul prescripției, apărări posibile ale debitorului)

 

Pauza de cafea  11.30 – 11.45

 

Partea a II-a – 11.45-13.00

Cristina Cornaci, fondator și director general, Avestis – Executarea silită directă. Aspecte practice.

Jud. drd. Radu Necula, Tribunalul București, secția a VI-a civilă – Titlurile executorii în procedura arbitrală. Succinte observații

Prof. univ. dr. Gabriela Răducan, Facultatea de Drept a Universitatății „Titu Maiorescu” din București – Unele aspecte privind delimitările procedurale între încuviințarea executării silite și contestația la executare

Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț, prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Câteva probleme practice privind executarea măsurii sechestrului asigurător 

 

Pauza de masa 13.00-14.00

 

Secțiunea IV. Probleme de actualitate în executarea silită

Moderatori:

Conf. univ. dr. Ioan Gârbuleț

Executor jud. Dragoș-Theodor Ivanovici, Președinte, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

 

Partea I-a – 14.00 -15.30

Conf. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara – Executarea silită a creanțelor civile de către executorul fiscal

Jud. Vasile Bozeșan, Tribunalul Ilfov, formator INM – Modificările Codului de procedură civilă din anul 2022 în paradigma executării silite

Conf. univ. dr., executor jud. Eugen Hurubă, Director, Centrul de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești din România – Executarea silită a unei creanțe cesionate

 

 

Pauza de cafea – 15.30- 15.45

 

Partea a II-a – 15.45 -17.30

Prof. univ. dr., av. Traian Briciu – Temă în curs de confirmare

Jud. dr. Delia Narcisa Theohari, Curtea de Apel București  – Lipsa sumelor de bani în contul debitorului deschis la o instituție de credit – efectul comunicării adresei de înființare a popririi

Conf. univ. dr., av. Vasile Nemeș, Partener fondator al NEMES & Asociații S.P.A.R.L – Unele aspecte privind Executarea Silită a titlurilor de credit

Executor jud. Dragoș-Theodor Ivanovici, Președinte, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești  – Legea nr. 77/2016 – situația formulării în mod repetat a notificării de dare în plată

 

Parteneri:

CEC Bank

CITR România

Tuca Zbarcea & Asociatii S.C.A.

Dobra & Căliman

PETICARU, IORDACHE SI ASOCIATII

AVESTIS

WOLTERS KLUWER România

Alpha Bank

Tudor. Personal Tailor


Taxa de participare este de 500 lei + TVA/ persoană (online) pentru ambele zile de conferință și fizic (în sală) – suplimentar față de prețul online, se va achita suma de 250 lei + TVA (taxa include masa de prânz, mapa conferinței)  și include următoarele beneficii:

– Acces la vizionarea conferinței video live la calitate FULL HD

– Acces la înregistrarea video la 3 zile după data evenimentului (o puteți accesa din link-ul primit pe mail)

– Speakeri de calitate, profesori universitari, experți în domeniu

– Voucher 20% reducere la un eveniment viitor

– 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium, care include printre altele:

Peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogată bază de date organizată în funcție de anumite cuvinte-cheie.

Acordarea statutului de membru Senior în ujmag.ro care aduce urmatoarele beneficii:

A) Minimum 20% reducere la carțile editurii Universul Juridic
B) 10% reducere la carțile altor edituri


Accesul la conferință se face online, pe bază de utilizator și parolă.

Detaliile privind modalitatea de acces la conferința video vă sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după înscrierea dvs. prin completarea formularului de mai jos.

Conferința video va fi transmisă LIVE la data și ora afișate. De asemenea, înregistrarea VIDEO a conferinței vă va fi pusă la dispoziție în cel mai scurt timp după finalizarea transmisiei LIVE.

Atât transmisia LIVE, cât și înregistrarea VIDEO sunt disponibile doar pe bază de utilizator și parolă pentru persoanele care s-au înscris cu succes prin formularul evenimentului și care au achitat contravaloarea accesului.

Vizualizarea și accesarea transmisiei LIVE și a înregistrării se fac  pe Portalul Universul Juridic. Aveți nevoie doar de o conexiune la internet și nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale în afară de autentificarea cu utilizator și parolă pe www.universuljuridic.ro


 

 

Cumpără acum!


Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați:

0733.674.555conferintele@universuljuridic.ro

 


* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.
Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc.
Completarea prezentului formular, plata taxei de participare, logarea dumneavoastră în platforma evenimentului sau orice corespondență din partea reprezentanților Universul Juridic, precum și prin participarea dumneavoastră la eveniment, semnifică acceptarea termenilor și condițiilor privind organizarea acestuia. Astfel, vă exprimați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către Universul Juridic pentru a primi informații cu privire la acest eveniment/alte evenimente Universul Juridic, oferte și/sau prezentări ale Universul Juridic, dar și newsletter. Tototdată, completând acest formular, vă dați acordul și față de folosirea fotografiilor și/sau înregistrărilor video și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.

Conferința națională de executare silită, ediția a XIII-a was last modified: septembrie 29th, 2022 by Universul Juridic

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: