Conferință Conferința Națională de Dreptul Urbanismului și Amenajarea Teritoriului, ediția a IV-a

4811       0

Conferința Națională de Dreptul Urbanismului și Amenajarea Teritoriului, ediția a IV-a 📅 08 - 09 noiembrie 2023 Conferința Națională de Dreptul Urbanismului și Amenajarea Teritoriului, ediția a IV-a

Data 08 - 09 noiembrie 2023
Locația Sala „Constantin Stoicescu”, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare, în principiu, de către INPPA.

Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul UNBR.

Facultatea de Drept, Universitatea din București, în colaborare cu Grupul Universul Juridic, organizează miercuri, 08 noiembrie 2023, Ziua Mondială a Urbanismului, și în prima parte a zilei de joi, 09 noiembrie 2023, la Facultatea de Drept, Universitatea din București, în Sala „Constantin Stoicescu”,  Conferința națională de dreptul urbanismului și amenajarea teritoriului – ediția a IV-a. 

Încurajați de succesul edițiilor organizate anul trecut, care a reunit cei mai importanți specialiști în această materie, atât reputați juriști, cât și urbaniști și arhitecți, propunem să continuăm acest proiect și în acest an în lunile mai și noiembrie, așa cum v-ați obișnuit.  

Coerența și claritatea normelor juridice și ale instrumentelor operaționale specifice urbanismului și amenajării teritoriului au un impact direct asupra calității vieții, a conservării valorii proprietăților imobiliare și a sănătății populației. Sunt afectate, deopotrivă, dinamica economică și investițiile financiare pe termen scurt, mediu sau lung, la nivel local sau central. Absența, în primele decenii postcomuniste, a unui cadru instituțional și legal adecvat a generat dezvoltări urbane cu semnificative disfuncții, investiții speculative și atitudini instituționale lipsite, uneori, de eficiență.  

Deși, la nivel european, internațional, problemele pe care le ridică domeniul urbanismului și al amenajării teritoriului cunosc o abordare interdisciplinară și sunt prioritare în agenda publică a guvernanților, în România, rezolvarea unora dintre disfuncționalitățile identificate în această materie extrem de vastă și diversificată este în plină desfășurare. De altfel, la nivelul ministerului de resort a fost deja elaborat un proiect de Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor în scopul reunificării și sistematizării legislației în materie.  

Și în acest an ne propunem să continuăm discuțiile cu privire la aspecte de actualitate din domeniul urbanismului și al amenajării teritoriului, aflate adeseori la intersecția dintre interesul public și cel particular.  

Totodată, și în cadrul acestor noi întâlniri, perspectiva interdisciplinară a abordării tematicilor prezentate va fi dominantă, intervențiile specialiștilor din diferite domenii, precum juriști (judecători, avocați), profesori universitari, funcționari publici, arhitecți, urbaniști, ingineri, geografi etc., demonstrând complexitatea dezbaterilor ce pot genera uneori dispute între reprezentanți ai sectorului public, cu atribuții în domeniu, și reprezentanți ai sectorului privat.  

Asemenea confruntări de idei pot să conducă însă la identificarea de posibile soluții față de unele dintre problemele generate de reglementările aplicabile în materie, inclusiv prin raportare la unele hotărâri ale instanței de contencios administrativ ce reflectă o sferă largă și diversificată de conflicte rezultate fie din interpretarea diferită a unor prevederi legale, fie din existența unui vid legislativ. Amintim, în acest context, și deciziile instanței supreme prin care se urmărește o interpretare și o aplicare unitară a legislației cu privire la urbanism și la amenajarea teritoriului. 

 

Parteneri instituționali:

Facultatea de Drept, Universitatea din București 

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – București 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

Ordinul Arhitecților din România, Filiala București

Institutul Național al Patrimoniului 

Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR) 

 

Parteneri:

Secu Legal | Real Estate Law Firm 

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) 

Reff & Asociații

Fiodorov & Asociații

Stoica & Asociații

Tudor. Personal Tailor  

Lara Sweets  

 

PROGRAM

 Prima zi, miercuri, 8 noiembrie 2023

09:30-10:00: DESCHIDEREA CONFERINȚEI. ALOCUȚIUNI INTRODUCTIVE

 

Moderator: Prof. univ. dr. Dana Tofan, director, Școala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea din București; cercetător științific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

Prof. univ. dr., av. Răzvan Dincă, decan, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Cuvânt de deschidere.

Prof. univ. dr. h. c. Mircea Duțu, director, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; membru, Asociația Internațională de Dreptul Urbanismului – Principiile dreptului urbanismului – locul, rolul și semnificațiile lor în cadrul Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

Arh. dr. Anca Ileana Ginavar, director general, Direcția Generală Dezvoltare Teritorială, Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

Conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Facultatea de Geografie, Universitatea din București; președinte, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, Primăria Municipiului București.

Nicolae Cîrstea, președintele grupului editorial Universul Juridic.

 

10:00-10:15: Pauză de cafea

 

 10:15-12:30: SESIUNEA I

 

Moderator: Prof. univ. dr. Dana Tofan, director, Școala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea din București; cercetător științific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

10:15-10:35: Lector univ. dr. Vera Marin, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București – Input tehnic și procese de decizie în definirea dreptului de a construi.

10:35-10:55: Lector univ. dr. Simona Butnariu, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București – Alteritate versus identitate locală.

10:55-11:15: Av. Diana Stan, Managing Associate, Reff & Asociatii | Deloitte Legal – Premisele dialogului dintre autoritățile publice și entitățile private cu privire la încheierea contractelor de urbanizare sau restructurare urbană într-o viziune de lege ferenda.

11:15-11:35: Lect. univ. dr. Cristina Cornelia Feurdean, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Punerea în executare a hotărârilor judecătorești ale contenciosului administrativ în domeniul urbanismului.

 11:35-11:55: Jud. Mihaela Boga, Tribunalul București, Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal – Justul echilibru între interesul public și cel privat în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului.

11:55-12:15: Urb. Alexandru Pânișoară, președinte, Asociația pentru Dreptul Urbanismului (ADU) – Obligația pozitivă a statului și documentațiile de urbanism. 

Din cele 20 de minute alocate fiecărei prezentări ultimele 5 minute sunt rezervate întrebărilor și dezbaterilor.

12:15-12:30: Alte intervenții 

12:30-13:30: Pauză de masă

 

13:30-15:45: SESIUNEA A II-A

 

Moderator: Conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Facultatea de Geografie, Universitatea din București; președinte, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, Primăria Municipiului București.

13:30-13:50: Prof. univ. dr., av. Ovidiu Podaru, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – Caracterul necompensabil al servituților de urbanism: regulă de bun simț sau inechitate flagrantă?

13:50-14:10: Prof. univ. dr., av. Cristian Clipa, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara – Contenciosul evaluării impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

14:10-14:30: Conf. univ. dr., arh. Simona Munteanu, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București; prorector, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București – Managementul conflictelor dintre regimul proprietății și vocația urbanistică a imobilelor în procesul de planificare spațială.

14:30-14:50: Arh. dr. Anca Ileana Ginavar, Director General, Direcția Generală Dezvoltare Teritorială, Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației Evoluția și actualitatea noțiunii de interes general. Asigurarea justului echilibru între regulile de urbanism și interesul privat, în contextul dezvoltării durabile. 

14:50-15:10: Asist. univ. drd., av. Cosmin Soare-Filatov, Școala Doctorală de Drept din cadrul Universității din București și Școala Doctorală de Științe Juridice, Politice și de Gestiune din cadrul Universității din Lille, Franța – Planul Urbanistic Zonal – între legalitate și securitate juridică. Provocări teoretice și practice pentru autoritățile publice și mediul investițional în contextul proiectului CATUC.

15:10-15:30: Conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Facultatea de Geografie, Universitatea din București; președinte, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, Primăria Municipiului București – Argumente și instrumente pentru planificarea teritorială metropolitană.

Din cele 20 de minute alocate fiecărei prezentări ultimele 5 minute sunt rezervate întrebărilor și dezbaterilor.

15:30-15:45: Alte intervenții 

15:45-16:00: Pauză de cafea

 

16:00-17:55: SESIUNEA A III-A

 

Moderator: Prof. univ. dr. Dana Tofan, director, Școala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea din București; cercetător științific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

16:00-16:20: Cercetător șt., av. Dumitru Dobrev, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; SCA Dobrinescu Dobrev – Analiză de practică judiciară – motivele de anulare a actelor administrative normative în materia urbanismului.

16:20-16:40: Av. drd. Cosmin Constantin Pintilie, Senior Associate, STOICA & Asociații; Facultatea de Drept, Universitatea din București – Reguli privind aplicarea legii în timp in cadrul procedurilor de autorizare.

16:40-17:00: Av. Andreea Secu – avocat fondator, SecuLegal, av. Serafima Prodan – avocat senior, SecuLegal – Regimul juridic al retragerilor si distantelor in materia urbanismului. Studii de caz.

17:00-17:20: Prof. univ. dr. Dana Tofan, director, Școala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea din București; C.S. gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Codul de procedură administrativă. Codul urbanismului. Interferențe.

 Din cele 20 de minute alocate fiecărei prezentări ultimele 5 minute sunt rezervate întrebărilor și dezbaterilor.

17:20-17:35: Alte intervenții 

17:35-17:45: Concluzii finale moderatori

 

 A doua zi, joi, 9 noiembrie 2023

 09:30-11:00: SESIUNEA I

 

Moderator: Prof. univ. dr. Dana Tofan, director, Școala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea din București; cercetător științific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

09:30-09:50: Av. Oana Zamă, Partner, STOICA & Asociații – Provocări privind încadrarea unor imobile în noțiunea de spații verzi.

09:50-10:10: Av. dr. Eugenia Marin, Baroul București – Intrarea în legalitate.

10:10-10:30: Av. Daniela Gramaticescu, Partener, NNDKP – Măsura suspendării lucrărilor. Căi de atac. Problematici și remedii procedurale.

10:30-10:50: Prof. univ. dr. Simona Cristea, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Aspecte jurisprudențiale în materia dezvoltării durabile și a protecției mediului.

 Din cele 20 de minute alocate fiecărei prezentări ultimele 5 minute sunt rezervate întrebărilor și dezbaterilor.

10:50-11:00: Alte intervenții 

 11:00-11:15: Pauză de cafea

 

11:15-13:50: SESIUNEA A II-A

 

Moderator: Conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Facultatea de Geografie, Universitatea din București; președinte, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, Primăria Municipiului București.

11:15-11:35: Conf. univ. dr. Robert Bischin, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova – Modificările de temă în timpul executării lucrărilor de construire, un modus operandi.

11:35-11:55: Av. Tatiana Fiodorov – Managing Partner, Fiodorov & Asociații – Impactul modificărilor aduse de Codul urbanismului asupra investițiilor în proiecte de energie regenerabilă.

11:55-12:15: Jud. dr. Nicolae-Alexandru Ceslea, Tribunalul București – Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal – Lipsa actualizării documentației de urbanism. Un caz de nulitate.

12:15-12:35: Av. drd. Alin-Constantin Toma, Junior Associate, Bondoc & Asociații; Facultatea de Drept, Universitatea din București – O posibilă cauză de nulitate a contractului de concesiune de terenuri în viziunea Codului urbanismului.

12:35-12:55: Av. drd. Tudor-Nicolae Bonifate, Associate, Țuca Zbârcea & Asociații; Facultatea de Drept, Universitatea din București – Seamănă, dar nu răsare! Despre (pseudo)acte administrative reglementate de Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

12:55-13:15: Av. drd. Irina Suătean, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Planul (sau proiectul) urbanistic de detaliu (PUD) – între act individual și act normativ. Reglementarea propusă în Codul Urbanismului.

13:15-13:35: Conf. univ. dr., av. Mircea Ursuța, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea – Unele aspecte privind reglementarea răspunderii contravenționale în Codul urbanismului.

 Din cele 20 de minute alocate fiecărei prezentări ultimele 5 minute sunt rezervate întrebărilor și dezbaterilor.

13:35-13:50: Alte intervenții 

 13:50-14:00: Concluzii finale moderatori

 

TAXA DE PARTICIPARE:

  – 500 lei + TVA – ONLINE 

  – 700 lei + TVA – FIZIC 

Abonament online: 800 + TVA ( 20% reducere)  

BENEFICII INCLUSE ÎN TAXA DE PARTICIPARE: 

  • speakeri profesioniști din ariile legislativă, teoretică și practică ale domeniului 
  • acces la vizionarea video live a ediției individuale/seriei, la calitate Full HD – numai pentru participarea online 
  • acces la înregistrarea video, în cel mai scurt timp de la finalizarea video live-ului (modalitatea de acces se transmite prin email, cel târziu la 30 de zile de la finalizarea video live-ului)  
  • 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium pentru utilizatorii noi ce nu au avut abonament Premium. Abonamentul include printre altele: peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogata baza de date organizata in funcție de anumite cuvinte-cheie.
  • acordarea statutului de membru Senior al ujmag.ro care conferă suplimentar beneficiile: 
  • minimum 20% reducere la cărțile Editurii Universul Juridic 
  • 10% reducere la cărțile altor edituri 

ACCES LA VIZIONAREA VIDEO LIVE ȘI A ÎNREGISTRĂRII VIDEO A EDIȚIEI INDIVIDUALE/SERIEI: 

  • fiecare ediție se transmite live la data și ora afișate 
  • accesul la vizionarea video live și a înregistrarii video a ediției individuale/seriei se realizează prin autentificare cu user și parolă în Portalul Universul Juridic. Detalii privind modalitatea de acces sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după completarea formularului de mai jos și achitarea taxei de participare 
  • din punct de vedere tehnic, nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale, conexiunea la internet fiind suficientă

 


 

Cumpără acum!


Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați:

0733.674.555conferintele@universuljuridic.ro

 


* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.

Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc. De asemenea, aceste inregistrari/clipuri/fotografii vor putea fi preluate si de catre partenerii contractuali si/sau media ai Universul Juridic SRL cu diseminare pe retele de socializare, posturi tv, site-uri proprii, clipuri promo, etc.

Conferința Națională de Dreptul Urbanismului și Amenajarea Teritoriului, ediția a IV-a was last modified: noiembrie 7th, 2023 by Universul Juridic

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: