Conferință Conferința națională de dreptul urbanismului și amenajarea teritoriului – ediția a III-a

2835       0

Conferința națională de dreptul urbanismului și amenajarea teritoriului – ediția a III-a 📅 11 - 12 mai 2023 Conferința națională de dreptul urbanismului și amenajarea teritoriului – ediția a III-a

Data 11 - 12 mai 2023
Locația Sala „Constantin Stoicescu” a Facultății de Drept, Universitatea din București

Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare, în principiu, de către INPPA.

Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul UNBR.

Facultatea de Drept, Universitatea din București, în colaborare cu Editura Universul Juridic, organizează  joi, 11 mai 2023, și în prima parte a zilei de vineri, 12 mai 2023, în Sala „Constantin Stoicescu”, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Conferința națională de dreptul urbanismului și amenajarea teritoriului – ediția a III-a.  

 

Încurajați de succesul edițiilor organizate anul trecut, care au reunit cei mai importanți specialiști în această materie, atât reputați juriști, cât și urbaniști, și arhitecți, propunem să continuăm acest proiect și în acest an în lunile mai și noiembrie, așa cum v-ați obișnuit.   

Coerența și claritatea normelor juridice și ale instrumentelor operaționale specifice urbanismului și amenajării teritoriului au un impact direct asupra calității vieții, a conservării valorii proprietăților imobiliare și a sănătății populației. Sunt afectate, deopotrivă, dinamica economică și investițiile financiare pe termen scurt, mediu sau lung, la nivel local sau central. Absența, în primele decenii postcomuniste, a unui cadru instituțional și legal adecvat a generat dezvoltări urbane cu semnificative disfuncții, investiții speculative și atitudini instituționale lipsite, uneori, de eficiență.   

Deși, la nivel european, internațional, problemele pe care le ridică domeniul urbanismului și al amenajării teritoriului cunosc o abordare interdisciplinară și sunt prioritare în agenda publică a guvernanților, în România, rezolvarea unora dintre disfuncționalitățile identificate în această materie extrem de vastă și diversificată este în plină desfășurare. De altfel, la nivelul ministerului de resort a fost deja elaborat un proiect de Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor în scopul reunificării și sistematizării legislației în materie.   

Și în acest an ne propunem să continuăm discuțiile cu privire la aspecte de actualitate din domeniul urbanismului și al amenajării teritoriului, aflate adeseori la intersecția dintre interesul public și cel particular.   

Totodată, și în cadrul acestor noi întâlniri, perspectiva interdisciplinară a abordării tematicilor prezentate va fi dominantă, intervențiile specialiștilor din diferite domenii, precum juriști (judecători, avocați), profesori universitari, funcționari publici, arhitecți, urbaniști, ingineri, geografi etc., demonstrând complexitatea dezbaterilor ce pot genera uneori dispute între reprezentanți ai sectorului public, cu atribuții în domeniu, și reprezentanți ai sectorului privat.   

Asemenea confruntări de idei pot să conducă însă la identificarea de posibile soluții față de unele dintre problemele generate de reglementările aplicabile în materie, inclusiv prin raportare la unele hotărâri ale instanței de contencios administrativ ce reflectă o sferă largă și diversificată de conflicte rezultate fie din interpretarea diferită a unor prevederi legale, fie din existența unui vid legislativ. Amintim, în acest context, și deciziile instanței supreme prin care se urmărește o interpretare și o aplicare unitară a legislației cu privire la urbanism și la amenajarea teritoriului.  

Program 

 Prima zi, joi, 11 mai 2023 

09,30-10,00: DESCHIDEREA CONFERINȚEI. ALOCUȚIUNI INTRODUCTIVE 

 Moderator: Prof. univ. dr. Dana Tofan, director, Școala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea din București; cercetător științific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 

 Prof. univ. dr., av. Răzvan Dincă, decan, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Cuvânt de deschidere 

 Prof. univ. dr. h. c. Mircea Duțu, director, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; membru, Asociația Internațională de Dreptul Urbanismului – Codificarea dreptului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și impactul său asupra ramurilor de drept contingente  

 Prof. univ. dr. Dana Tofan, director, Școala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea din București; cercetător științific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Prezentare volumDinamica jurisprudenței în urbanism. Probleme de actualitate”, Editura Universul Juridic, București, 2023 

 Conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Facultatea de Geografie, Universitatea din București; președinte, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, Primăria Municipiului București 

 10,00-10,15: Pauză de cafea 

 

 10,15-12,30: SESIUNEA I 

 Moderator: Conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Facultatea de Geografie, Universitatea din București; președinte, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, Primăria Municipiului București; 

10,15-10,35: Conf. dr. habil. arh. Bogdan Andrei Fezi, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București; vicepreședinte parteneriate și organizații, Ordinul Arhitecților din România, Filiala Teritorială București – Bucureștiul, urbanologia și Europa 

10,35-10,55: Urb. dr. Sabina Dimitriu, președinte, Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR) – Provocările planificării metropolitane în context multi-actorial 

 10,55-11,15: Conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Facultatea de Geografie, Universitatea din București; președinte, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, Primăria Municipiului București – Argumente pentru o Lege a Bucureștiului (Metropolitan)  

 11,15-11,35: Ec. Oana Zaharia, manager Institutul Național al Patrimoniului – Parteneriatul Public-Privat și patrimoniul construit. Necesitate, viziune și abordare 

 11,35-11,55: Arh. dr. Anca Ileana Ginavar, Director General, Direcția Generală Dezvoltare Teritorială, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Tranziția verde și reforma dreptului urbanismului 

 11,55-12,15: Lector univ. dr. Simona Butnariu, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București – Spațiul public, instrumente de planificare în contextul unei societăți bazate pe proprietatea privată 

 12,15-12,30: Intervenții participanți 

 12,30-13,30: Pauză de masă 

 

13,30-15,45: SESIUNEA A II-A 

 Moderator: Prof. univ. dr. Dana Tofan, director, Școala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea din București; cercetător științific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 

 13,30-13,50: Urb. Alexandru Pânișoară, președinte, Asociația pentru Dreptul Urbanismului (ADU) – Există viață și după PUZ? Reglementări aplicabile după revocarea, anularea sau expirarea valabilității unui PUZ 

 13,50-14,10: Arh. dr. Claudiu Daniel Salanță, arhitect-șef, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Consiliul Județean Cluj – Valabilitatea extinsă a documentațiilor de urbanism. Aspecte practice 

 14,10-14,30: Av. Daniela Gramaticescu, Partener, NNDKP, Practica de Soluționare a Disputelor – Schimbări urbanistice implicite vs. Obligația respectării principiului celui mai vechi amplasament 

 14,30-14,50: Prof. univ. dr. Dana Tofan, director, Școala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea din București; cercetător științific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Poate fi afectat dreptul comun al contenciosului administrativ exclusiv pentru domeniul urbanismului? 

 14,50-15,10: Cercetător șt., av. Dumitru Dobrev, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; SCA Dobrinescu Dobrev – Egalitatea armelor în litigiile de contencios al urbanismului. O analiză a legislației actuale și propuneri de lege ferenda 

 15,10-15,30: Lector univ. dr. Cristina Cornelia Feurdean, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Controlul administrației publice asupra propriei activități în domeniul urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții – necesitate sau impediment? 

 15,30-15,45: Intervenții participanți 

 15,45-16,00: Pauză de cafea 

 

16,00-18,00: SESIUNEA A III-A 

 Moderator: Conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Facultatea de Geografie, Universitatea din București; președinte, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, Primăria Municipiului București; 

 16,00-16,30: Av. Ana Galgoțiu-Săraru, Senior Managing Associate Reff & Asociații | Deloitte Legal , av. Diana Stan, Managing Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal – Respectarea cerințelor privind spațiile verzi în dezvoltările imobiliare private – de la sarcina exorbitantă a probei/probatio diabolica la posibile remedii practice 

16,30-16,50: Lector univ. dr., av. Vlad-Cristian Soare, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Provocări în organizarea unui sistem integrat al stațiilor de încărcare pentru autovehicule electrice 

 16,50-17,10: Av. Tudor-Nicolae Bonifate, Associate, Țuca Zbârcea & Asociații; masterand, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Mai poate sta ceva în calea organismelor sociale interesate? Reflecții pe marginea accesului la justiție în materie de urbanism și de autorizare a construcțiilor 

 17,10-17,30: Av. Alin-Constantin Toma, Junior Associate, Bondoc & Asociații; masterand, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Autorizarea investițiilor specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile. O problemă de aplicare a legii în timp 

 17,30-17,45: Intervenții participanți 

 17,45-18,00: Concluzii moderatori 

 A doua zi, vineri, 12 mai 2023 

 09,30-11,15: SESIUNEA I 

 Moderator: Lector univ. dr. Vera Marin, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București 

 09,30-09,50: Prof. univ. dr. Simona Cristea, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Protecția patrimoniului și Dreptul urbanismului 

 09,50-10,10: Av. drd. Irina Suătean, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Suspendarea și anularea actelor administrative din domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor în contextul noilor modificări aduse de Legea nr. 102/2023 

 10,10-10,30: Prof. univ. dr., av. Cristian Clipa, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara – Competențe legate și competențe discreționare în emiterea avizelor de oportunitate. Efecte în contenciosul amenajărilor urbane 

 10,30-10,50: Conf. univ. dr., av. Mircea Ursuța, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea – Aspecte de actualitate privind răspunderea contravențională în materia urbanismului  

 10,50-11,00: Intervenții participanți 

 11,00-11,15: Pauză de cafea 

 

11,15-13,45: SESIUNEA A II-A 

 Moderator: Lector univ. dr. Vera Marin, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București 

 11,15-11,35: Jud. dr. Gabriela Bogasiu, vicepreședinte, Înalta Curte de Casație și Justiție – Desființarea construcțiilor executate fără autorizație sau cu nerespectarea prevederilor acesteia. Aspecte de practică judiciară 

 11,35-11,55: Jud. drd. Paraschiva-Nina Gogescu, Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal, Curtea de Apel București; Facultatea de Drept, Universitatea din București – Natura juridică a Planului urbanistic de detaliu (PUD). Consecințe practice în procedura de suspendare a executării 

 11,55-12,15: Conf. univ. dr., arh. Simona Munteanu, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București; prorector, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București – Rolul planurilor urbanistice zonale în planificarea și controlul dezvoltării urbane. Detaliere și clarificare versus operațiuni de reconfigurare 

 12,15-12,35: Lector univ. dr. Vera Marin, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București – Planificare și proiectare urbană pentru așezările informale  

 12,35-12,55: Av. drd.  Andreea-Cristina Secu, Secu Legal – Real Estate Law Firm – Regimul juridic al modificărilor de temă 

 12,55-13,15: Conf. univ. dr. Robert Bischin, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova – Zonele verzi prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului, o moștenire greu de reglementat 

 13,15-13,30: Intervenții participanți 

13,30-13,45: Bogdan Niculae, Director de vânzări – „Dezvoltarea și implementarea unor algoritmi inovativi care să permită utilizatorilor să identifice rapid răspunsuri relevante în urma analizei unor volume mari de date”, cod SMIS 2014+142474, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, AXA prioritară 2, Acțiunea 2.2.1. „Sprijinirea cresterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării”

 13,45-14,00: Concluzii finale moderatori 

 

Parteneri instituționali: 

Facultatea de Drept, Universitatea din București 

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – București 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

Ordinul Arhitecților din România, Filiala București 

Institutul Național al Patrimoniului 

Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR) 

 

 Parteneri 

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) 

Secu Legal | Real Estate Law Firm 

Reff & Asociatii | Deloitte Legal

Alpha Bank  

Tudor. Personal Tailor  

Indaco Systems  

Lara Sweets  

 


TAXA DE PARTICIPARE:

  – 500 lei + TVA – ONLINE 

  – 700 lei + TVA – FIZIC 

Abonament online: 800 + TVA ( 20% reducere)  


BENEFICII INCLUSE ÎN TAXA DE PARTICIPARE: 

  • speakeri profesioniști din ariile legislativă, teoretică și practică ale domeniului 
  • acces la vizionarea video live a ediției individuale/seriei, la calitate Full HD – numai pentru participarea online 
  • acces la înregistrarea video, în cel mai scurt timp de la finalizarea video live-ului (modalitatea de acces se transmite prin email, cel târziu la 30 de zile de la finalizarea video live-ului)  
  • 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium pentru utilizatorii noi ce nu au avut abonament Premium. Abonamentul include printre altele: peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogata baza de date organizata in funcție de anumite cuvinte-cheie.
  • acordarea statutului de membru Senior al ujmag.ro care conferă suplimentar beneficiile: 
  • minimum 20% reducere la cărțile Editurii Universul Juridic 
  • 10% reducere la cărțile altor edituri 

ACCES LA VIZIONAREA VIDEO LIVE ȘI A ÎNREGISTRĂRII VIDEO A EDIȚIEI INDIVIDUALE/SERIEI: 

  • fiecare ediție se transmite live la data și ora afișate 
  • accesul la vizionarea video live și a înregistrarii video a ediției individuale/seriei se realizează prin autentificare cu user și parolă în Portalul Universul Juridic. Detalii privind modalitatea de acces sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după completarea formularului de mai jos și achitarea taxei de participare 
  • din punct de vedere tehnic, nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale, conexiunea la internet fiind suficientă

 

Cumpără acum!


Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați:

0733.674.555conferintele@universuljuridic.ro

 


* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.

Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc. De asemenea, aceste inregistrari/clipuri/fotografii vor putea fi preluate si de catre partenerii contractuali si/sau media ai Universul Juridic SRL cu diseminare pe retele de socializare, posturi tv, site-uri proprii, clipuri promo, etc.

Conferința națională de dreptul urbanismului și amenajarea teritoriului – ediția a III-a was last modified: mai 10th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: