Conferința Națională de Drept Administrativ și Administrație Publică

3079       0

Conferința Națională de Drept Administrativ și Administrație Publică 📅 15 iulie 2022 Conferința Națională de Drept Administrativ și Administrație Publică

Data 15 iulie 2022
Locația Sala Stoicescu a Facultății de Drept, Universitatea din București și Online

 Acreditare I.N.P.P.A.

Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A.

Facultatea de Drept din cadrul Universității din București și Grupul editorial Universul Juridic organizează vineri, 15 iulie 2022, începând cu ora 10:00, în Sala Constantin Stoicescu a Facultății, ediția a II-a a Conferinței Naționale de Drept Administrativ și Administrație Publică. Tema ediției din acest an este „Administrația publică, la răscrucea codificării”. 

De decenii, teoreticienii dreptului administrativ au ”visat” la codificarea acestuia, atât sub aspectul normelor de drept material, cât și sub aspectul normelor de drept procedural. Între timp, ”visele” s-au transformat în realitate și îmbracă forma Codului administrativ, care deja împlinește trei ani de aplicare și îl așteaptă pe ”fratele său geamăn”, Codul de procedură administrativă, care sperăm nu se lase prea mult așteptat. 

În acest context, conferința noastră își propune să analizeze dreptul administrativ la răscrucea codificării. Adoptarea Codului administrativ a mai ”temperat” fluctuațiile legislative, specifice administrației, fără a le elimina în totalitate.  Și acest lucru nici nu este posibil, având în vedere că administrația este un domeniu viu, în continuă schimbare, care obligă la adaptare, prin norme și practici. De aceea, legislația în domeniu necesită un studiu constant și aprofundat, opinii și posibile soluții conturate de specialiști, teoreticieni și practiceni de forță. Cei doi ani de pandemie au creat probleme specifice, cărora în prezent se încearcă a li se găsi soluții spre a fi depășite, prin reglementare și aplicare.  

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ a făcut deja obiectul mai multor modificări și completări legislative, care ar fi util să fie supuse analizei și dezbaterii la nivel național. 

Sub imperiul Codului administrativ s-au organizat primele alegeri generale la nivel local, iar constituirea autorităților autonome locale a pus probleme în practică, la fel ca și funcționarea propriu-zisă a acestor autorități.  

Codului administrativ i se adaugă și alte acte normative, pentru înțelegerea și aplicarea sa ori care reglementează ramuri speciale ale administrației publice, decizii ale Curții Constituționale și ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, în vederea unificării practicii judiciare și, nu în ultimul rând, și alte proiecte legislative aflate pe masa de lucru a legiuitorului, precum proiectul de lege privind consorțiile administrative. 

Toate acestea ridică mediului juridic, autorităților publice dar și cetățenilor, persoane fizice precum și persoanelor juridice, destinatarii activității administrației, probleme dintre cele mai variate și provocări dintre cele mai interesante și mai importante. Se impune, astfel, înțelegerea și aplicarea corectă a reglementărilor existente, dar și pregătirea pentru întâmpinarea actelor normative care se preconizează a fi adoptate în viitorul apropiat.  

Avem în vedere, în primul rând, aprobarea prin lege a Codului administrativ. Doctrina și practica administrativă au semnalat deja numeroase incoerențe, ”scăpări” ale Codului, care urmează a fi  eliminate în viitor, prin legea prin care Codul va fi adoptat.  

Ne dorim să le ”inventariem”, să ni le sesizați, să le dezbatem împreună și să identificăm posibile soluții, pe care să le putem transmite forului legiuitor, în mod instituționalizat, sperând ca, în acest fel, să contribuim la adoptarea unei reglementări cât mai adaptate cerințelor administrației și ale cetățenilor. 

După succesul pe care l-am înregistrat cu prima conferință, sperăm ca și această a doua ediție să contribuie la clarificarea cât mai multor probleme, rod al participării atât a unor personalități marcante din lumea dreptului care să le prezinte, cât și a contribuției dumneavoastră remarcabile și reprezentative prin număr și prezență activă.  

 

Coordonatori științifici: 

Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință

Prof. univ. dr., av. Dana Tofan, Facultatea de Drept, Universitatea din București

 

Speakeri și teme (în ordine alfabetică, în curs de actualizare) 

Conf. univ. dr. Victor Alistar, Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București  – Tezele de reglementare ale Codului de procedura administrativă , ca instrument de sistematizare, clarificare și modernizare legislativă 

Conf. univ. dr. Mihai Apostolache, Facultatea de Litere și Științe, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești – Regimul juridic al accesului la informații al consilierilor locali

Jud. dr. Gabriela Bogasiu, vicepreședinte, Înalta Curte de Casație și Justiție – Tradiție, inovație și adecvare în reglementarea contenciosului administrativ 

Prof. univ. dr. Emilia Lucia Cătană, Facultatea de Drept, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș – Impactul digitalizării activității administrației publice asupra actului administrativ. Aspecte normative,  jurisprudențiale și din perspectiva codificării procedurii administrative 

Conf. univ dr., av. Cristian Clipa, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara – Regimul juridic al nulității actului administrativ în reglementarea O.U.G. nr. 57/2019 

Conf. univ. dr. Bogdan Dima, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Suspendarea actelor administrative normative în situații excepționale

Conf univ dr Flavia Ghencea, Universitatea „Ovidius” din Constanța – Majoritățile în Codul administrativ. Între rigoarea reglementării și eficiența administrației

Av. dr. Eugenia Marin, fost judecător, Înalta Curte de Casație și Justiție – Raspunderea funcționarilor publici în Codul administrativ

Conf. univ. dr., av. Dan Constantin Mâță, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Regimul juridic al avizelor în procedura administrativă. Repere normative și dileme terminologice

Prof. univ. dr., av. Ovidiu Podaru, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – Codificarea administrativă – între consens și nonsens

Prof. univ. dr., av. Dana Tofan, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Statutul viceprimarului versus statutul administratorului public

Prof. univ. dr. Anton Trăilescu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara – Unele aspecte privind procedura aplicabilă litigiilor în legătură cu contractele de achiziție publică 

Gabriel Ungureanu, Director executiv, Wolters Kluwer România – Digitalizarea – un demeres necesar pentru profesioniștii domeniului juridic

Conf. univ. dr., av. Mircea Ursuța, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea  – Calea de atac in contenciosul administrativ. Recurs sau apel?

Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință – Delimitari intre actele administrative si operatiunile administrative ale autorităților publice

 

Program

 

Cuvant deschidere – 10:00-10:30

Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință

Prof. univ. dr., av. Dana Tofan, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Nicolae Cîrstea, Președintele grupului editorial Universul Juridic 

 

 

Panel I – 10:30-13:20

Moderatori:

Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință

Conf univ dr Flavia Ghencea, Universitatea „Ovidius” din Constanța

10:30-10:50 –  Conf. univ. dr. Mihai Apostolache, Facultatea de Litere și Științe, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești – Regimul juridic al accesului la informații al consilierilor locali

10:50-11:10 – Av. dr. Eugenia Marin, fost judecător, Înalta Curte de Casație și Justiție – Raspunderea funcționarilor publici în Codul administrativ

 

11:10- 11:30 – Gabriel Ungureanu, Director executiv, Wolters Kluwer România – Digitalizarea – un demeres necesar pentru profesioniștii domeniului juridic

11:30-11:50 – Conf. univ. dr., av. Mircea Ursuța, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea  – Calea de atac in contenciosul administrativ. Recurs sau apel?

11:50-12:10 – Prof. univ. dr. Emilia Lucia Cătană, Facultatea de Drept, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș – Impactul digitalizării activității administrației publice asupra actului administrativ. Aspecte normative,  jurisprudențiale și din perspectiva codificării procedurii administrative 

12:10-12:30 – Prof. univ. dr., av. Ovidiu Podaru, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – Codificarea administrativă – între consens și nonsense

12:30-12:50 – Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință – Delimitari intre actele administrative si operatiunile administrative ale autorităților publice

12:50-13:10 – Prof. univ. dr. Anton Trăilescu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara – Unele aspecte privind procedura aplicabilă litigiilor în legătură cu contractele de achiziție publică 

13:10-13:20 – Sesiune de întrebari

13:20-14:20 – Pauză de masă

Panel II – 14:20-17:10

Moderatori:

Prof. univ. dr., av. Dana Tofan, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Conf. univ. dr. Bogdan Dima, Facultatea de Drept, Universitatea din București

14:20- 14:40 – Conf. univ dr., av. Cristian Clipa, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara – Regimul juridic al nulității actului administrativ în reglementarea O.U.G. nr. 57/2019

14:40-15:00 – Conf. univ. dr. Bogdan Dima, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Suspendarea actelor administrative normative în situații excepționale

15:00-15:20 – Conf univ dr Flavia Ghencea, Universitatea „Ovidius” din Constanța – Majoritățile în Codul administrativ. Între rigoarea reglementării și eficiența administrației

15:20-15:40 – Conf. univ. dr., av. Dan Constantin Mâță, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Regimul juridic al avizelor în procedura administrativă. Repere normative și dileme terminologice

15:40-16:00 – Conf. univ. dr. Victor Alistar, Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București – Tezele de reglementare ale Codului de procedura administrativă , ca instrument de sistematizare, clarificare și modernizare legislativă 

16:00 -16:20 – Jud. dr. Gabriela Bogasiu, vicepreședinte, Înalta Curte de Casație și Justiție – Tradiție, inovație și adecvare în reglementarea contenciosului administrativ 

16:20- 16:40 – Prof. univ. dr., av. Dana Tofan, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Statutul viceprimarului versus statutul administratorului public

16:40 – 17:00 – Sesiune de întrebari

 

Parteneri:

WOLTERS KLUWER România

Alpha Bank

Tudor. Personal Tailor

 

*Conferința va putea fi urmărită și în format fizic, din sala în care se va desfășura. Se va permite accesul în sală pentru un număr limitat de participanți, respectând prevederile legale și numărul de participanți permis. Pentru participarea în sală se va achita o taxă în plus de 150 lei + tva, care va include mapa conferinței și masa de prânz. 

*Atenție!! Criteriul de rezervare va fi în ordinea înscrierilor.


Taxa de participare este de 300 lei + TVA/ persoană și include următoarele beneficii:

– Acces la vizionarea conferinței video live la calitate FULL HD

– Acces la înregistrarea video la 3 zile după data evenimentului (o puteți accesa din link-ul primit pe mail)

– Speakeri de calitate, profesori universitari, experți în domeniu

– Voucher 20% reducere la un eveniment viitor

– 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium, care include printre altele:

Peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogată bază de date organizată în funcție de anumite cuvinte-cheie.

Acordarea statutului de membru Senior în ujmag.ro care aduce urmatoarele beneficii:

A) Minimum 20% reducere la carțile editurii Universul Juridic
B) 10% reducere la carțile altor edituri


Accesul la conferință se face online, pe bază de utilizator și parolă.

Detaliile privind modalitatea de acces la conferința video vă sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după înscrierea dvs. prin completarea formularului de mai jos.

Conferința video va fi transmisă LIVE la data și ora afișate. De asemenea, înregistrarea VIDEO a conferinței vă va fi pusă la dispoziție în cel mai scurt timp după finalizarea transmisiei LIVE.

Atât transmisia LIVE, cât și înregistrarea VIDEO sunt disponibile doar pe bază de utilizator și parolă pentru persoanele care s-au înscris cu succes prin formularul evenimentului și care au achitat contravaloarea accesului.

Vizualizarea și accesarea transmisiei LIVE și a înregistrării se fac  pe Portalul Universul Juridic. Aveți nevoie doar de o conexiune la internet și nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale în afară de autentificarea cu utilizator și parolă pe www.universuljuridic.ro


 

Cumpără acum!


Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați:

0733.674.555conferintele@universuljuridic.ro

 


* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.
Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc.
Completarea prezentului formular, plata taxei de participare, logarea dumneavoastră în platforma evenimentului sau orice corespondență din partea reprezentanților Universul Juridic, precum și prin participarea dumneavoastră la eveniment, semnifică acceptarea termenilor și condițiilor privind organizarea acestuia. Astfel, vă exprimați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către Universul Juridic pentru a primi informații cu privire la acest eveniment/alte evenimente Universul Juridic, oferte și/sau prezentări ale Universul Juridic, dar și newsletter. Tototdată, completând acest formular, vă dați acordul și față de folosirea fotografiilor și/sau înregistrărilor video și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.

Conferința Națională de Drept Administrativ și Administrație Publică was last modified: iulie 15th, 2022 by Universul Juridic

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: