Conferința națională a doctoranzilor în drept – ediția I, Craiova

23 mai 2018
Vizualizari: 1484

Universitatea din Craiova – Școala Doctorală a Facultății de Drept, Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale și Centrul de Studii și Cercetări de Drept Privat Ion Dogaru, au plăcerea de a vă invita, în perioada următoare, la Conferința doctoranzilor în drept cu tema ,,Protecția drepturilor și a libertăților în dreptul public și privat”, adresată doctoranzilor.

În contextul actual, în care drepturile și libertățile persoanei sunt flagrant încălcate și restrânse, uneori cu bună-știință, alteori dintr-o culpă de reglementare și interpretare, prin acțiuni ce au drept scop plasarea în prim-plan a unui bine general și protecția unor valori morale prestabilite, este de datoria noastră, a tinerilor cercetători să ne mobilizăm pentru a sublinia și demonstra caracterul fundamental al acestor drepturi și libertăți care au conturat idealurile Revoluției de la 1989.

Mai mult decât atât, având în vedere jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului care a mers în sensul afirmării acestor drepturi și libertăți și protecției lor prin numeroasele condamnării pronunțate împotriva statelor care au săvârșit astfel de încălcării, este evidentă importanța acordată acestora în ultima perioadă prin tratatele și convențiile internaționale ce au drept scop protecția Drepturilor Omului.

Universitatea din Craiova – Școala Doctorală a Facultății de Drept, Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale și Centrul de Studii și Cercetări de Drept Privat Ion Dogaru își propun ca prin această manifestare științifică să-i determine pe participanți, ca într-un cadru plăcut și degajat să își expună părerile cu privire la modalitățile prin care această protecție poate fi sporită în favoarea persoanei și nu a unor noțiuni metajuridice și să găsească împreună soluții pentru efectivizarea acestei protecții.

Lucrările conferinței se vor desfășura pe următoarele secțiuni:

I. Drept public;
II. Drept privat.

Conferința va avea loc în zilele de 21-22 septembrie 2018.

Taxa de participare este de 200 de lei de și va fi achitată în contul Centrului de Cercetări Juridice Fundamentale, RO02BTRL01701205470459XX deschis la Banca Transilvania, Sucursala Craiova, până la data de 15 iulie 2018, cel târziu.

 

Condițiile de redactare a lucrării

Lucrarea trebuie să conțină un număr de minim 7 pagini și maxim 15 pagini, incluzând bibliografia aferentă.

Referințele bibliografice folosite în text vor fi numerotate automat, în subsolul paginii. Recomandare pentru lista bibliografică de la sfârșitul lucrării (Exemplu: Dan Claudiu DĂNIȘOR, Drept constituțional și instituții politice, Vol. I. Teoria generală, Editura C.H. Beck, București, 2007).

Lucrarea va fi redactată cu font Times New Roman, corp de literă 12, text aliniat la dreapta, format A4.

Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, font Times New Roman, Bold, corp de literă 14, centrat.

Sub titlul lucrării se va menționa numele doctorandului și instituția la care autorul este înscris la doctorat (caractere italice, bold, centrat 12).

Lucrarea trebuie să conțină un rezumat și termenii cheie (font Times New Roman, corp de literă 12).

Lucrarea trebuie transmisă pe e-mailul conferintadoctoranzilor@gmail.com până la data de 15 iulie 2018, cel târziu, împreună cu dovada achitării taxei de participare.

În cadrul secțiunilor, durata de susținere a fiecărei lucrări este de 15 minute.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Textele lucrărilor prezentate (maxim 15 pagini, format A4) vor fi publicate în volumul lucrărilor conferinței, cu condiția ca dovada plății taxei de participare, rezumatul și lucrarea să fie trimise până la data de 15 iulie 2018.

Lucrarea va fi publicată într-un volum Ebook.

Formularul pentru înscrierea la eveniment poate fi accesat aici.

Sursa informației

Conferința națională a doctoranzilor în drept – ediția I, Craiova was last modified: mai 23rd, 2018 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: