Conferinţa Internaţională a Doctoranzilor şi Studenţilor în Drept, ediția a VIII-a – 20 mai 2016, Timișoara

1090       0
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.

Conferinţa Internaţională a Doctoranzilor şi Studenţilor în Drept, ediția a VIII-a – 20 mai 2016, Timișoara 📅 20 mai 2016 Timișoara Conferinţa Internaţională a Doctoranzilor şi Studenţilor în Drept, ediția a VIII-a – 20 mai 2016, Timișoara

Data 20 mai 2016
Locația

Vineri, 20 mai 2016

Timișoara

Școala Doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara,

Inteligența artificială în materie penală

împreună cu

Centrul European de Studii și Cercetări Juridice Timișoara

Școala Doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, împreună cu Centrul European de Studii și Cercetări Juridice Timișoara organizează Conferința Internațională a Doctoranzilor și Studenților în Drept (ed. 8) ce va avea loc în data de 20 mai 2016 la Timișoara.

Scopul organizării acestei manifestări, unică în România prin specificul ei și prin amploarea numărului participanților, este acela de a stimula valorificarea cercetării științifice a doctoranzilor și studenților în drept, facilitând publicarea rezultatelor activității de cercetare, dar și stabilirea de relații de colaborare între facultățile și școlile doctorale de la care provin participanții. La conferință sunt invitați să participe doctoranzii facultăților de drept din România, precum și cei ai unor facultăți de drept prestigioase din Europa.

Volumul conferinței, cuprinzând lucrările doctoranzilor, urmează să fie publicat la Editura Universul Juridic, care îi va garanta înalta ținută științifică și grafică, și să fie oferit participanților cu ocazia manifestării. Totodată, volumul va fi transmis de către organizatori tuturor bibliotecilor facultăților de la care provin autorii.
Lucrările pot fi redactate în limba română sau în limba engleză. Lucrările prezentate spre publicare de doctoranzi trebuie să fie avizate din punct de vedere științific de către conducătorii de doctorat ai acestora.

Vă adresăm invitația de a lua parte la lucrările conferinței, exprimându-ne speranța că această manifestare va constitui locul de întâlnire a cât mai multor juriști de marcă din Europa și va contribui la întărirea relațiilor de cooperare dintre aceștia.

I. Cerințe de redactare a lucrării

Titlul (majuscule, bold, centrat, 14)
Numele autorului (ex. Sandra Marked¹) (caractere italice, bold, centrat 12)
Gradul universitar, ordinea (în funcție de indicele atașat numelui), centrat
Instituția la care autorul este înscris la doctorat (în funcție de indicele atașat numelui), caractere italice, centrat (spațiu, după care urmează conținutul lucrării)
Numele conducătorului științific de doctorat, caractere italice, centrat
Rezumat și termeni-cheie: font Times New Roman, 12 pt.
Textul va fi redactat în paginație format A4, margini: stânga 3 cm, celelalte margini 2,5 cm, font Times New Roman, 12 pt.
Paginile nu vor fi numerotate. Între paragrafe nu se vor insera spații.
Titlurile capitolelor vor fi scrise cu majuscule, cu spațiu liber între acestea și corpul de text. În cadrul capitolelor, titlurile subcapitolelor vor fi scrise cu caractere italice.
Referințele bibliografice folosite în text vor fi numerotate automat, în subsolul paginii.
Recomandare pentru lista bibliografică de la sfârșitul lucrării: 1. Lippman, M:Contemporary Criminal Law, London: Sage Publications, 2007.
Lucrarea va fi redactată în limba engleză sau în limba română și va fi însoțită de un rezumat în limba engleză.

II. Desfășurarea conferinței și publicarea volumului

Secțiunile conferinței: Drept public; Drept privat.
Lucrările conferinței se vor desfășura în amfiteatrele Facultății de Drept, dotate cu videoproiectoare și instalație de traducere simultană. În cadrul secțiunilor, durata de susținere a fiecărei lucrări este de 15 minute.
Textele lucrărilor prezentate (maxim 15 pagini, format A4) vor fi publicate în volumul lucrărilor conferinței, cu condiția ca lucrarea să fie trimisă în formatul electronic stabilit pe adresa de e-mail a facultății ([email protected], cu specificația Pentru ”Conferința Internațională a Doctoranzilor și Studenților în Drept 2016” și să fie achitată taxa de participare până la data de 8 aprilie 2016.
Volumul conferinței va fi înmânat participanților prezenți.

III. Condiții de participare

Înregistrarea și taxa de participare la conferință:
Fiecare participant la conferință poate prezenta spre publicare și susținere o singură lucrare. Taxa de participare de 100 EUR acoperă costurile pentru publicarea lucrării și costul mesei de prânz din ziua conferinței. Înscrierea la conferință se face prin e-mail la adresa: [email protected].
Participanții care optează pentru cazare sunt rugați să facă personal rezervări la Hotel Savoy (Timișoara, Spl. Tudor Vladimirescu nr. 2, www.hotelsavoytimisoara.ro) sau la Hotel Timișoara (Timișoara, Str. Mărășești nr. 1-3, www.hoteltimisoara.ro)
Achitarea taxelor: Participanții vor fi înscriși la conferință doar dacă vor achita taxa de participare până la data de 8 aprilie 2016, prin transfer bancar. Taxele se achită în lei la cursul RON/EUR de la data plății în cazul participanților din România, respectiv în EUR în cazul participanților din străinătate, după cum urmează: Beneficiar: ASOCIAȚIA CENTRUL EUROPEAN DE STUDII ȘI CERCETĂRI JURIDICE TIMIȘOARA BANCA TRANSILVANIA TIMIȘOARA – ROMÂNIA, COD SWIFT: BTRLRO22TMA Cont IBAN în RON: RO32BTRL03601205J74582XX Cont IBAN în EUR: RO07BTRL03604205J74582XX

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Organizatorii invită participanții să solicite finanțare instituției de la care provin, aceasta putând acoperi total sau parțial costurile de participare la conferință.

Date limită
1. Înscriere și trimitere a lucrării în format electronic: 8 aprilie 2016; 
2. Plata taxei de participare (data creditării contului beneficiarului): 8 aprilie 2016
3. Confirmarea prin e-mail a înregistrării (de către organizatori): 15 aprilie 2016

IV. Programul orientativ

Vineri, 20 mai 2016
9:00-9:30 Înregistrarea participanților (primirea mapelor, a programului și a volumului conferinței)
9:30-10:00 Deschiderea lucrărilor conferinței
10:00-13:00 Lucrări pe secțiuni
13:00-14:00 Prânz
14:00-18:00 Lucrări pe secțiuni
18:00-18:30 Închiderea lucrărilor conferinței

Persoane de contact
Asist. univ. dr. Sorina Doroga: [email protected]
Asist. drd. Maximilian-Andrei Druță: [email protected]
Asist. drd. Alexandru Doroș: [email protected]

Înscrierile în vederea participării la acest eveniment se pot face la adresa de e-mail: [email protected]

Sursa informației este site-ul Juridice.ro (www.juridice.ro). 

Conferința Internațională a Doctoranzilor și Studenților în Drept, ediția a VIII-a – 20 mai 2016, Timișoara was last modified: iulie 7th, 2016 by Universul Juridic
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter