Condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut (OMAI nr. 35/2019)

8 apr. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 588

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitor

SMART LAW CONFERENCES. Psihologia judiciară în procesul penal

Sumar

Ordinul Ministrului Afacerilor Interne (OMAI) nr. 35/2019 privind condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut

(M. Of. nr. 264 din 5 aprilie 2019)

Se reglementează condițiile de stabilire a majorării salariale prevăzută de art. 35 alin. (3) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut pentru care se acordă acest drept personalului Ministerului Afacerilor Interne (MAI)

 

În M. Of. nr. 264 din 5 aprilie 2019 s-a publicat OMAI nr. 35/2019 privind condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut.

Astfel, prin respectivul ordin se reglementează condițiile de stabilire a majorării salariale prevăzută de art. 35 alin. (3) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut pentru care se acordă acest drept personalului MAI.

 

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile OMAI nr. 35/2019 privind condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut.

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 2, prin sintagma „personal cu statut special” se desemnează cadrele militare în activitate, polițiștii și soldații și gradații profesioniști în activitate din unitățile MAI. Astfel, prestarea muncii suplimentare se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind programul de lucru și formele de organizare a acestuia, iar comandanții sau șefii unităților din MAI au obligația de a dispune măsuri pentru asigurarea cu prioritate a perioadei de repaus necesare refacerii capacității de muncă în cazul personalului propriu care a prestat muncă suplimentară.

Art. 4 stabilește faptul că pentru a fi incluse în categoria activităților deosebite desfășurate în domeniul ordinii și siguranței publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situații de urgență, în personalizarea, emiterea și evidența generală a documentelor de identitate și a pașapoartelor simple, în emiterea și evidența permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor de serviciu specifice unității potrivit competențelor legal stabilite, respectivele activități care se realizează în una dintre următoarele condiții:

– au un grad ridicat de risc asupra integrității fizice, sănătății sau vieții personalului implicat;

– au un grad ridicat de complexitate și dificultate;

– presupun intervenția specializată în funcție de nivelul de urgență și/sau gravitate al situației/evenimentului;

– la creșterea capacității operaționale a unității, precum și în situații de catastrofe, calamități, tulburări de amploare ale ordinii și siguranței publice ori alte asemenea evenimente.

De asemenea, este instituită condiția suplimentară a caracterului operativ sau neprevăzut al acestor activități.

Așadar, prestarea muncii suplimentare în cazurile anterior menționate se va dispune de șeful ierarhic, în scris, fără a se depăși 180 de ore anual, dar în cazuri cu totul deosebite, se poate aproba prestarea muncii suplimentare peste plafonul de 180 de ore anual, dar nu mai mult de 360 de ore anual, în baza unui raport nominal întocmit de șeful ierarhic, aprobat de ordonatorul de credite, cu acordul sindicatului reprezentativ sau, după caz, al reprezentanților salariaților, potrivit legii, precum și cu încadrarea în fondurile bugetare alocate pentru plata muncii suplimentare.

În acest context, majorarea se va plăti personalului cu statut special dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

există ordinul ori dispoziția șefului ierarhic de prestare a muncii suplimentare, scris(ă) și emis(ă) conform competențelor și regulilor stabilite la nivelul fiecărei unități;

– personalul cu statut special nu beneficiază de alte drepturi salariale sub formă de majorări, sporuri, compensații etc. ori de cuantumul acestora, prevăzute expres pentru munca suplimentară;

– compensarea muncii suplimentare, prin ore libere plătite, nu a fost posibilă în următoarele 60 de zile de la prestarea acestei munci;

– se asigură încadrarea în fondurile bugetare alocate cu această destinație.

Astfel, stabilirea majorării se face proporțional cu timpul efectiv lucrat ca muncă suplimentară și se determină pe baza raportului dintre solda de funcție ori salariul de funcție și durata timpului normal de lucru din luna în care s-a desfășurat munca suplimentară.

Conform art. 7, plata majorării se face pe baza centralizatorului lunar cu personalul care a prestat muncă suplimentară, iar în cazul personalului cu statut special ale cărui raporturi de serviciu sau muncă au încetat sau au fost suspendate, precum și pentru cel transferat, plata majorării pentru munca suplimentară prestată, precum și a drepturilor corespunzătoare muncii astfel prestate, pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzător până la data emiterii actului administrativ, se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale.

Vă prezentăm, în continuare, modelul centralizatorului lunar, prevăzut în anexa la respectivul ordin, astfel:

„- Model –

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Unitatea …………………………..

 

Aprob.

Ordonatorul de credite*)

 

CENTRALIZATOR LUNAR

cu personalul care a prestat muncă suplimentară pentru desfășurarea activităților deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în luna ………………

____________________________________________________________________________

|Nr. |Gradul, numele |Data și       |Tipul       |Numărul     |Observații    |

|crt.|și prenumele   |intervalul de |activității |orelor      |(motivele     |

|    |               |timp (muncă   |**)         |suplimentare|necompensării)|

|    |               |suplimentară) |            |necompensate|              |

|____|_______________|______________|____________|____________|______________|

|    |               |              |            |            |              |

|____|_______________|______________|____________|____________|______________|

|    |               |              |            |            |              |

|____|_______________|______________|____________|____________|______________|

|    |               |              |            |            |              |

|____|_______________|______________|____________|____________|______________|

|    |               |              |            |            |              |

|____|_______________|______________|____________|____________|______________|

 

Întocmit,

 

————

*) Inclusiv persoana delegată potrivit competențelor.

**) Se va înscrie, după caz, dacă activitatea se circumscrie prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), b), c) sau d) din Ordinul ministrul afacerilor interne nr. 35/2019 privind condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut. În funcție de numărul de persoane și de tipul activității se pot întocmi centralizatoare lunare pentru fiecare dintre condițiile de desfășurare a activităților”.

 

Condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut (OMAI nr. 35/2019) was last modified: aprilie 8th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter