Condiţiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcţie pentru munca suplimentară prestată în anul 2022, peste programul normal de lucru, de către poliţiştii de penitenciare (OMJ nr. 2.017/C/2022)

19 mai 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 105

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
Ordinul ministrului Justiției (OMJ) nr. 2.017/C/2022 privind condițiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcție pentru munca suplimentară prestată în anul 2022, peste programul normal de lucru, de către polițiștii de penitenciare

(M. Of. nr. 494 din 18 mai 2022)

 

În temeiul prevederilor:

– art. II alin. (3), (5), (6) și (7) din O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare

În conformitate cu:

art. 13 din H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției

Munca suplimentară prestată în anul 2022, peste programul normal de lucru, de către polițiștii de penitenciare, care nu se poate compensa prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare, se plătește cu drepturile salariale corespunzătoare pentru orele prestate peste programul normal de lucru la care se adaugă o majorare de 75% din salariul de funcție.

În M. Of. nr. 494 din 18 mai 2022 s-a publicat Ordinul ministrului Justiției (OMJ) nr. 2.017/C/2022 privind condițiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcție pentru munca suplimentară prestată în anul 2022, peste programul normal de lucru, de către polițiștii de penitenciare

Art. 1

(1) Munca suplimentară prestată în anul 2022, peste programul normal de lucru, de către polițiștii de penitenciare, care nu se poate compensa prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare, se plătește cu drepturile salariale corespunzătoare pentru orele prestate peste programul normal de lucru la care se adaugă o majorare de 75% din salariul de funcție, proporțional cu orele efectiv prestate peste programul normal de lucru.

(2) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Prestarea muncii suplimentare se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind programul de lucru și formele de organizare a acestuia.

(4) Ordonatorii de credite din sistemul administrației penitenciare au obligația de a dispune măsuri pentru compensarea cu timp liber corespunzător a orelor prestate peste programul normal de lucru, în condițiile legii, și pentru asigurarea cu prioritate a perioadei de repaus necesare refacerii capacității de muncă a personalului propriu care a prestat muncă suplimentară.

Art. 5

(1) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la art. 1 alin. (1), majorarea se plătește odată cu plata drepturilor salariale din luna următoare expirării termenului.

(2) Majorarea se stabilește proporțional cu orele prestate peste programul normal de lucru și se determină pe baza raportului dintre salariul de funcție și durata timpului normal de lucru din luna în care s-a desfășurat munca suplimentară.

Art. 7

(1) Plata majorării se efectuează astfel încât să se încadreze în limita de 3% din suma salariilor de funcție, salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a salariilor de comandă de la nivelul bugetului centralizat al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Monitor Dosare

(2) În aplicarea alin. (1), lunar, până pe data de 15 a fiecărei luni, ordonatorii de credite din sistemul penitenciar analizează influența bugetară a majorării de 75% aferente orelor suplimentare efectuate în luna anterioară și dispun măsuri în vederea încadrării în limita de 3% din suma salariilor de funcție, salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a salariilor de comandă aferente lunii în care a fost prestată munca suplimentară.

(3) Pentru plata orelor suplimentare efectuate și nerecuperate în termen de 60 de zile, lunar, vor fi solicitate fondurile necesare, cu ocazia deschiderilor de credite bugetare, în condițiile respectării prevederilor alin. (2); în acest sens, ordonatorii de credite vor completa și transmite la Administrația Națională a Penitenciarelor situația al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Lunar, cu ocazia centralizării solicitărilor de deschidere de credite bugetare, Administrația Națională a Penitenciarelor verifică dacă fondurile solicitate pentru plata majorării de 75% aferentă orelor suplimentare preconizate a se achita se încadrează în limita de 3% din suma salariilor de funcție, salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a salariilor de comandă, la nivelul fiecărei unități, și repartizează fondurile deschise cu această destinație.

(5) Plata lunară a orelor suplimentare se efectuează de către fiecare ordonator de credite, cu încadrarea în limita plafonului de 3% și în bugetul aprobat; după efectuarea plății, ordonatorii de credite vor completa și transmite la Administrația Națională a Penitenciarelor situația privind orele prestate peste programul normal de lucru (ore suplimentare) și plata acestora, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(6) Fondurile disponibile pentru majorarea de 75% rămase până la atingerea limitei de 3% stabilite la nivelul bugetului centralizat al Administrației Naționale a Penitenciarelor pot fi repartizate pentru plata orelor suplimentare neachitate, comunicate conform situației din anexa nr. 2, în situații de excepție apreciate ca atare de conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în temeiul notei justificative prezentate de către unitățile care se confruntă cu astfel de împrejurări.

Art. 13

(1) Pentru polițiștii de penitenciare ale căror raporturi de serviciu încetează sau sunt suspendate, plata majorării pentru munca suplimentară prestată pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzător până la data emiterii actului administrativ se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale cuvenite.

(2) Pentru polițiștii de penitenciare din sistemul administrației penitenciare detașați, plata majorării pentru munca suplimentară prestată, pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzător până la data emiterii actului administrativ de detașare, se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale, de către ordonatorul de credite de unde se detașează.

 

Condițiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcție pentru munca suplimentară prestată în anul 2022, peste programul normal de lucru, de către polițiștii de penitenciare (OMJ nr. 2.017/C/2022) was last modified: mai 19th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter