Concursul pentru ocuparea unor funcții publice vacante de personal de specialitate criminalistică din cadrul INEC

29 iul. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4910

Despre

  • 8 posturi de expert criminalist gradul IV
  • Condiții de participare la concurs
  • Calendarul concursului
  • Tematica și bibliografia
  • Termen-limită pentru înscriere: 11.09.2015, ora 16:00

Institutul Național de Expertize Criminalistice (INEC) din subordinea MJ a anunțat scoaterea la concurs a 8 posturi de expert criminalist gradul IV, potrivit Legii nr. 284/2010 (M. Of. nr. 877 din 28 decembrie 2010; cu modif. ult.) și Legii nr. 567/2004 (M. Of. nr. 1197 din 14 decembrie 2004; cu modif. ult.), după cum urmează:

Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice București:

1 post pentru specialitățile de expertiză criminalistică: expertiza vocii și vorbirii; expertiza imaginilor; expertiza grafică și tehnică a documentelor; expertiza traseologică a urmelor lăsate de ființe și obiecte.

Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Craiova:

1 post pentru specialitățile de expertiză criminalistică: expertiza vocii și vorbirii; expertiza imaginilor; expertiza grafică și tehnică a documentelor; expertiza traseologică a urmelor lăsate de ființe și obiecte.

1 post pentru specialitățile de expertiză criminalistică: expertiza fizico-chimică a probelor materiale; expertiza grafică și tehnică a documentelor; expertiza dactiloscopică a urmelor palmare și plantare; expertiza traseologică a urmelor lăsate de ființe și obiecte.

2 posturi pentru specialitățile de expertiză criminalistică: expertiza criminalistică în accidentele de trafic terestru; expertiza balistică a armelor și a munițiilor; expertiza traseologică a urmelor lăsate de ființe și obiecte.

Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Cluj-Napoca:

1 post pentru specialitățile de expertiză criminalistică: expertiza criminalistică în accidentele de trafic terestru; expertiza balistică a armelor și a munițiilor; expertiza traseologică a urmelor lăsate de ființe și obiecte.

Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Timișoara:

1 post pentru specialitățile de expertiză criminalistică: expertiza criminalistică în accidentele de trafic terestru; expertiza balistică a armelor și a munițiilor; expertiza traseologică a urmelor lăsate de ființe și obiecte.

Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Brașov:

1 post pentru specialitățile de expertiză criminalistică: expertiza fizico-chimică a probelor materiale; expertiza grafică și tehnică a documentelor; expertiza dactiloscopică a urmelor palmare și plantare; expertiza traseologică a urmelor lăsate de ființe și obiecte.

Candidații trebuie să aibă cel puțin un an de muncă vechime în specialitatea aferentă studiilor superioare, corespunzătoare postului pentru care candidează. Nivelul tuturor posturilor scoase la concurs este acela de expert criminalist gradul IV, indiferent de vechimea mai mare în specialitate a candidaților.

Posturile scoase la concurs vor fi cu perioadă de probă, potrivit condițiilor prevăzute de Codul muncii, iar ulterior vor putea deveni definitive.

 

Condiții de participare la concurs

Pentru posturile pe specialitățile de expertiză criminalistică: expertiza vocii și vorbirii; expertiza imaginilor; expertiza grafică și tehnică a documentelor; expertiza traseologică a urmelor lăsate de ființe și obiecte, candidații trebuie să aibă studii universitare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, într-unul din următoarele domenii universitare de licență însoțit de o specializare aferentă:

• Inginerie electrică;

• Inginerie electronică și telecomunicații;

• Calculatoare și tehnologia informației;

• Ingineria sistemelor.

 

Pentru posturile pe specialitățile de expertiză criminalistică: expertiza criminalistică în accidentele de trafic terestru; expertiza balistică a armelor și a munițiilor; expertiza traseologică a urmelor lăsate de ființe și obiecte, candidații trebuie să aibă studii universitare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, într-unul din următoarele domenii universitare de licență însoțit de o specializare aferentă:

• Ingineria autovehiculelor;

• Ingineria transporturilor – specializarea: Ingineria sistemelor de circulație rutieră.

 

Pentru posturile pe specialitățile de expertiză criminalistică: expertiza fizico-chimică a probelor materiale; expertiza grafică și tehnică a documentelor; expertiza dactiloscopică a urmelor palmare și plantare; expertiza traseologică a urmelor lăsate de ființe și obiecte, candidații trebuie să aibă studii universitare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, într-unul din următoarele domenii universitare de licență însoțit de o specializare aferentă:

• Fizică;

• Chimie;

• Inginerie chimică;

• Biologie;

• Știința mediului;

• Biotehnologii;

• Ingineria produselor alimentare;

• Ingineria mediului;

• Științe inginerești aplicate;

• Sănătate – specializările medicină, farmacie.

 

Calendarul concursului

11.09.2015, ora 16:00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;

14.09.2015 – anunțarea rezultatelor selecției dosarelor;

14.09.2015-16.09.2015 ora 16:00 – depunerea contestațiilor;

18.09.2015 – aducerea la cunoștința publică a rezultatului contestațiilor;

26.09.2015, ora 10:00 – interviu;

27.09.2015, ora 10:00 – proba scrisă;

30.09.2015, ora 14:00 – aducerea la cunoștința publică a rezultatului concursului;

30.09.2015-02.10.2015 ora 14:00 – depunerea contestațiilor;

05.10.2015, ora 14:00 – aducerea la cunoștința publică a rezultatului final al concursului.

 

Acte necesare

Pentru înscrierea la concurs dosarul fiecărui candidat trebuie să conțină:

• cerere de înscriere olografă;

• curriculum vitae (model european cf. H.G. nr. 1021/2004);

• copie a actului de identitate;

• copie de pe certificatul de naștere și, unde este cazul, de pe certificatul de căsătorie;

• copie a diplomei de studii superioare și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

• adeverință de la medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare îndeplinirii calității de expert criminalist și că nu suferă de boli neuro-psihice;

• certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal;

• acte doveditoare a vechimii în muncă de cel puțin un an de specialitate, copia ultimei fișe de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandarea de la ultimul loc de muncă;

• declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliție politică;

• dovada plății taxei de participare la concurs;

• 2 fotografii color identice ale candidatului, având dimensiunile 3×4 cm.

La depunerea cererilor de înscriere și a dosarelor, candidații urmează să prezinte secretariatului comisiei de organizare a concursului și documentele originale, unde este cazul, pentru verificarea conformității.

 

Taxa de participare

Cuantumul taxei de participare este de 300 LEI și se achită la sediul INEC, prin mandat poștal sau transfer bancar.

 

Tematica și bibliografia generală

Criminalistica – definiție, obiect, ramuri;

• Probele și mijloacele de probă în sistemul judiciar românesc;

• Expertizele judiciare și constatările tehnico-științifice;

• Expertiza criminalistică – mijloc de probațiune;

• Genurile expertizelor criminalistice;

• Identificarea criminalistică:

– Identificarea în probațiunea judiciară;

– Noțiunea de identitate;

– Conceptul criminalistic de identitate;

– Genurile identificării criminalistice;

– Elementele și etapele identificării.

• Definiția și clasificarea urmelor;

• Raportul de expertiză criminalistică (definiție și structură);

• Tipuri de concluzii în rapoartele de expertiză criminalistică;

• Organizarea, competența materială și teritorială în sistemul Institutului Național de Expertize Criminalistice din subordinea Ministerului Justiției;

• Atribuțiile INEC și ale laboratoarelor interjudețene de expertize criminalistice;

• Genurile de expertiza criminalistică efectuate în cadrul INEC și obiectivele acestora;

• Participarea experților autorizați, numiți de organele judiciare, la cererea părților la efectuarea expertizelor criminalistice.

Bibliografie orientativă:

• Noul Cod de Procedură Penală –art.172-181;

• Noul Cod de Procedură Civilă – art. 330-340;

• H.G nr. 368 din 3 iulie 1998 privind înființarea Institutului Național de Expertize Criminalistice – INEC, publicat in Monitorul Oficial al României nr. 248 din 3 iulie 1998, modificată prin HG nr. 458/2009 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 28 aprilie 2009;

• www.inec.ro;

• Mihuleac, E., Expertiza judiciara, Editura științifică, București 1971;

• Stancu, E., Criminalistica, Ed. ACTAMI, București 1997;

• Ionescu, L., Sandu, D., Identificarea criminalistică, Ed.Științifică, București – 1990, Ed. C.H.Beck, București-2011;

• Pășescu, Gh., Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei, Ed.Național, 2002;

• Aionițoaie C-tin, Bercheșan V.; Butoi T., Marcu I., Pălănceanu E., – „Tratat practic de criminalistică”, ed. 2, Ed. „Carpați”, Craiova, 1992;

• Ciopraga A., Iacobuță I. – „Criminalistică”, Ed. Fundația „Chemarea”, Iași, 1997;

• Colectiv – „Tratat practic de criminalistică” – vol.I-IV, Ed. Ministerului de Interne, București, 1976-1984;

• Golunski S.A. – „Criminalistica”, Ed. Științifică, București, 1961;

• Mircea I. – „Criminalistica”, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1978;

• Neagu I. – „Tratat de procedură penală”, Ed. „Pro”, București, 1997;

• Suciu C. – „Criminalistica”, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1972;

• Ordonanța Guvernului României nr. 75/2000 (M. Of. nr. 407 din 29 august 2000; cu modif. ult.).

Pentru a consulta tematica și bibliografia specifice fiecărui post, precum și alte detalii, accesați anunțul publicat de INEC (www.inec.ro).

Concursul pentru ocuparea unor funcții publice vacante de personal de specialitate criminalistică din cadrul INEC was last modified: iulie 29th, 2015 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter