Concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice – înalţi funcţionari publici, anul 2018 – regulament aprobat (OMDRAP nr. 4857/2018)

22 mai 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1363

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobat
OMDRAP nr. 4857/2018 (M. Of. nr. 426 din 18 mai 2018)Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, anul 2018

În M. Of. nr. 426 din 18 mai 2018, s-a publicat Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (OMDRAP) nr. 4857/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, anul 2018.

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Potrivit art. 1 din OMDRAP nr. 4857/2018, se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, anul 2018.

Conform art. 2 din OMDRAP nr. 4857/2018, Direcția generală management financiar, resurse umane și administrativ va comunica respectivul ordin Institutului Național de Administrație.

Art. 3 din OMDRAP nr. 4857/2018 prevede faptul că Institutul Național de Administrație va duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

Redăm în continuare conținutul Anexei la OMDRAP nr. 4857/2018, referitor la Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, anul 2018.

 

Art. 1 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului național de admitere

Conform art. 1, Institutul Național de Administrație, denumit în continuare Institutul, organizează Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 832/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 1.005/2016 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație, cu modificările ulterioare.

 

Art. 2 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului național de admitere

Art. 2 prevede că admiterea la program se face prin concurs național la care pot participa:

a) persoanele care ocupă o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, conform legislației în vigoare;

b) persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la: art. 16 alin. (2) b) și art. 54 lit. a), b), d), h)-j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care au cel puțin 4 ani vechime în specialitatea studiilor superioare de lungă durată absolvite.

Astfel, concursul este alcătuit din două probe:

a) selectarea dosarelor de concurs;

Conferintele Video Universul Juridic

b) interviu.

 

Art. 3 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului național de admitere

Art. 3 dispune faptul că pentru organizarea și desfășurarea concursului național de admitere se constituie două comisii de concurs și o comisie de soluționare a contestațiilor.

Comisiile de concurs și de soluționare a contestațiilor sunt constituite din reprezentanți desemnați de:

a) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP);

b) Institutul Național de Administrație (INA);

c) Secretariatul General al Guvernului (SGG).

Componența nominală a comisiilor de concurs este:

Comisia nr. 1 de concurs – membrii titulari

Nr. crt.Numele și prenumeleInstituțiaCalitatea
1.Pavel NăstaseINAPreședinte
2.Melania RusnacMDRAPMembru
3.Niculae TeodorescuSGGMembru

Comisia nr. 2 de concurs – membrii titulari

Nr. crt.Numele și prenumeleInstituțiaCalitatea
1.Rodica Maria PicuINAPreședinte
2.Daniel Iustin MarinescuMDRAPMembru
3.Dragoș CondreaSGGMembru

Comisia nr. 1 de concurs – membrii supleanți

Nr. crt.Numele și prenumeleInstituțiaCalitatea
1.Alina SanduINAPreședinte
2.Iuliana Camelia CoporanMDRAPMembru
3.Maria ZanfirSGGMembru

Comisia nr. 2 de concurs – membrii supleanți

Nr. crt.Numele și prenumeleInstituțiaCalitatea
1.Iuliana LecaINAPreședinte
2.Claudia ZdrengheaMDRAPMembru
3.Mihai Vlad Gheorghe CiortolomanSGGMembru

Componența nominală a comisiei de soluționare a contestațiilor este:

Comisia de soluționare a contestațiilor – membrii titulari

Nr. crt.Numele și prenumeleInstituțiaCalitatea
1.Dan SachelarescuINAPreședinte
2.Mihaela DincăMDRAPMembru
3.Marin PopescuSGGMembru

Comisia de soluționare a contestațiilor – membrii supleanți

Nr. crt.Numele și prenumeleInstituțiaCalitatea
1.Alina BleiINAPreședinte
2.Sorin Daniel SolomonMDRAPMembru
3.Mihaela IonițăSGGMembru

 

Art. 4 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului național de admitere

Art. 4 stabilește faptul că tematica pentru concursul național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici este:

a) Constituția României, republicată;

b) Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

d) Legea administrației publice locale 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) Legea 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare;

f) Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

g) Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

h) Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

i) Legea 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

j) H.G. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare;

k) Ordinul secretarului general al Guvernului 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

l) Tratatul privind Uniunea Europeană;

m) Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

n) Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

 

Art. 5 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului național de admitere

Conform art. 5, calendarul de desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici este:

Nr. crt.Activitate planificatăPerioadă desfășurare
1Înscrierea candidaților18-22.06.2018
2Prima probă a concursului: selectarea dosarelor de concurs25-26.06.2018
3Afișarea rezultatelor26.06.2018
4Perioada de depunere a contestațiilor la rezultatul selectării dosarelor27.06.2018
5Afișarea: – rezultatelor contestațiilor; – listelor nominale ale candidaților admiși; – programului desfășurării interviului.28.06.2018
6A doua probă a concursului: interviul3-5.07.2018
7Afișarea rezultatelor6.07.2018
8Perioada de depunere a contestațiilor la rezultatul probei de interviu9.07.2018
9Afișarea: – rezultatelor contestațiilor; – rezultatelor finale ale concursului.10.07.2018
10Completarea dosarului personal și achitarea tarifului de școlarizare de către candidații declarați „Admis” (termen: 15 zile lucrătoare)11-31.07.2018

 

Art. 6 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului național de admitere

Art. 6 prevede că pentru anul 2018, cifra anuală de școlarizare în cadrul Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici este de 100 de locuri.

 

Art. 7 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului național de admitere

Art. 7 dispune faptul că pentru anul 2018, tarifele de participare la program sunt:

a) tarif de înscriere la concurs – 300 lei;

b) tarif de școlarizare – 3.700 lei.

Tariful de înscriere la concurs se achită în contul RO91TREZ70120G331700XXXX deschis la Trezoreria Operativă Sector 1. Dovada achitării tarifului constituie element obligatoriu pentru dosarul de admitere conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. h) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, aprobat prin H.G. nr. 832/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Tariful de școlarizare se achită în contul RO91TREZ70120G331700XXXX deschis la Trezoreria Operativă Sector 1. Tariful de școlarizare se achită integral în termen de 15 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale.

Concursul național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice – înalți funcționari publici, anul 2018 – regulament aprobat (OMDRAP nr. 4857/2018) was last modified: mai 21st, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter