Concursul de admitere la INM și în magistratură: MINUTA întâlnirii dintre reprezentanții facultăților de drept și reprezentanții INM

11 mart. 2015
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4305

Despre

  • Concursurile de admitere la INM și în magistratură
  • Sesiunea august-octombrie 2015
  • Dezbaterea tematicii şi bibliografiei de concurs

Pe site-ul INM, a fost publicată minuta întâlnirii consultative anuale, organizată de INM în data de 27 februarie 2015, cu reprezentanții facultăților de drept în vederea elaborării propunerilor privind tematica și bibliografia concursurilor de admitere la INM și în magistratură a sesiunii august-octombrie 2015.

Forma finală a tematicii și bibliografiei urmează să fie supuse dezbaterii Consiliului Științific al INM și va fi aprobată printr-o hotărâre a Plenului CSM.

INM a adresat invitația reprezentanților facultăților de a participa la această întâlnire având în vedere următoarele aspecte de actualitate:

• modificările majore din sistemul legislativ românesc, marcat de efectele intrării în vigoare a celor 4 noi coduri;
• necesitatea ca tematica și bibliografia celor două concursuri să fie aduse la cunoștința viitorilor candidați într-un termen care să le permită acestora o pregătire corespunzătoare;
• necesitatea continuării demersului privind compatibilizarea planurilor de învățământ ale facultăților de drept și INM;
• observațiile și sugestiile de modificare și optimizare a probelor de concurs formulate de membrii comisiilor de examinare din cadrul probei interviului, după finalizarea sesiunilor august-octombrie 2014.

Pe ordinea de zi a întâlnirii s-au aflat:

1. Dezbaterea tematicii și bibliografiei de concurs pentru cele 4 discipline (drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal) din cadrul primei probe a concursurilor de admitere la INM și admitere în magistratură în condițiile art. 33 din Legea 303/2004, sesiunea august-octombrie 2015;

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

2. Dezbaterea oportunității propunerii de lărgire, pe viitor, a sferei domeniilor de examinare pentru prima probă a concursului – testul de verificare a cunoștințelor juridice, în sensul introducerii unor noi discipline de concurs, având în vedere observațiile și sugestiile de modificare și optimizare a probelor de concurs formulate de unii dintre membrii comisiilor de examinare din cadrul probei interviului, în cadrul întâlnirilor de feedback organizate de INM după încheierea concursurilor.

 

În ceea ce privește primul punct al ordinii de zi, s-au propus următoarele:

Drept civil

Propunerea prof. univ. dr. Gabriel Boroi a fost în sensul includerii în tematica admiterii la INM a aspectelor relative la raporturile de familie incluse în tematica sesiunii 2014 a admiterii în magistratură, respectiv desfacerea căsătoriei, filiația, obligația legală de întreținere și autoritatea părintească, astfel încât cele două tipuri de concurs să aibă tematici și subiecte de concurs comune și la această disciplină.

Dna director Octavia Spineanu-Matei a arătat că cele 4 instituții din materia dreptului familiei au fost alese avându-se în vedere atât ceea ce studiază auditorii de justiție în cadrul INM, cât și oportunitatea lărgirii treptate a sferei domeniilor de examinare – subiect care face obiectul celui de-al doilea punct de pe ordinea de zi. În opinia domniei sale, această completare a tematicii ar permite elaborarea de subiecte comune pentru ambele concursuri și nu reprezintă o suplimentare cantitativă majoră a materiei pentru candidați.

Cu această adăugire, s-a propus menținerea tematicii și bibliografiei ultimei sesiuni a celor două concursuri.

Propunerea a fost agreată, în mod unanim, de toți participanții prezenți.

 

Drept procesual civil

Facultatea de Drept din cadrul Univ. Ovidius din Constanța a propus suplimentarea tematicii la disciplina Drept Procesual Civil cu „Învestirea cu formulă executorie” reglementată de Art. 6401 din NCPC și respectiv „Intervenția altor creditori” reglementată de Art. 689-695 din NCPC.

Deși dl. prof. univ. dr. Gabriel BOROI a fost de acord cu faptul că „Învestirea cu formulă executorie” și, mai ales, „Intervenția altor creditori” prezintă o importanță practică deosebită, a precizat că elaborarea unor subiecte necontestabile din aceste instituții ar fi foarte dificilă cât timp în tematică nu ar fi introduse și alte instituții din materia executării silite.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Având în vedere și acest ultim aspect, domnia sa a propus menținerea tematicii și bibliografiei ultimei sesiuni a celor două concursuri.

Propunerea a fost agreată, în mod unanim, de toți participanții prezenți.

 

Drept penal și drept procesual penal

Dl. judecător Ștefan Pistol a propus menținerea, în mare, a tematicii și bibliografiei ultimei sesiuni pentru aceste două discipline, însă a adus în discuție problema textelor de DP și DPP care au fost atacate la CCR sau fac obiectul unor recursuri în interesul legii (RIL) sau a unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (HP).

Referitor la deciziile ÎCCJ – RIL și HP, opinia unanimă a celor prezenți a fost în sensul luării în considerare a acestora, soluțiile pronunțate prin astfel de decizii fiind obligatorii de la data publicării deciziei în M. Of. Problema care apare este de a se ști în ce măsură urmează ca aceste RIL-uri și HP-uri să fie indicate expres în bibliografie, sub forma unei liste, sau urmează să se facă o mențiune generică cu privire la faptul că vor fi luate în considerare.

S-a concluzionat că, în ceea ce privește acele texte declarate neconstituționale prin decizii pronunțate de CCR, fără a fi intervenit o modificare legislativă până la data anunțării concursului (dată la care se raportează modificările legislative ce urmează a fi luate în considerare de către candidați), comisia de elaborare să evite elaborarea de subiecte care să antameze situațiile juridice vizate de acele texte.


Concluzii

Concluzia celor prezenți a fost că trebuie introdusă în bibliografie, pentru toate disciplinele (drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal) mențiunea conform căreia candidații vor avea în vedere deciziile ÎCCJ de admitere pronunțate în recursuri în interesul legii și hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept publicate până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

Pentru mai multe detalii consultați minuta publicată pe site-ul INM.

👍Citește și: Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la INM 2015 – Proiect (Drept civil și procesual civil)
 
👍Citește și: Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la INM 2015 – Proiect (Drept penal și procesual penal)

Concursul de admitere la INM și în magistratură: MINUTA întâlnirii dintre reprezentanții facultăților de drept și reprezentanții INM was last modified: martie 12th, 2015 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter