[Update: Opțiune posturi] Concurs de admitere în magistratură – 12 iulie 2022-2 martie 2023

1 mart. 2023
17.706 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update: Opțiune posturi

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează că în data de 1 martie 2023, Plenul CSM a hotărât încetarea procedurii de concurs la concursul de admitere în magistratură organizat în perioada octombrie 2022-iunie 2023, pentru candidații ce vor fi declarați admiși la concursul de admitere în magistratură organizat in perioada septembrie 2022-martie 2023, odată cu emiterea decretului prezidențial de numire în funcție a magistratului.

În acest sens, candidații clasificați în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concurs formulează, în această ordine, opțiune pentru unul dintre cele 140 de posturi scoase la concurs.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

La data de 3 martie, începând cu ora 15, va avea loc întâlnirea online, prin intermediul aplicației Zoom, în vederea exprimării de către candidați a opțiunii lor pentru unul dintre posturile scoase la concurs. În acest sens, candidații vor avea asupra lor actul de identitate pentru a putea fi realizată legitimarea. De asemenea, în momentul exprimării opțiunii, candidatul va confirma și verbal alegerea realizată.

Candidații vor putea să își exprime opțiunea folosind un instrument ce va fi integrat în profilul candidatului disponibil în portalul EMAP.

Sursa informației


Update: Rezultate definitive

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele definitive ale concursului de admitere în magistratură, organizat în perioada iulie 2022-martie 2023.

Tabelul privind rezultatele definitive ale concursului de admitere în magistratură este disponibil aici.

De asemenea, CSM informează candidații clasificați în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concurs că pot formula, în această ordine, opțiunea pentru unul dintre cele 140 de posturi scoase la concurs.

La data de 1 martie 2023, Plenul CSM va analiza îndeplinirea condiției bunei reputații de către candidații admiși după cele două etape ale concursului de admitere în magistratură organizat în perioada iulie 2022-martie 2023.

La data de 3 martie, începând cu ora 15, va avea loc întâlnirea online, prin intermediul aplicației Zoom, în vederea exprimării de către candidați a opțiunii/lor pentru unul dintre posturile scoase la concurs. În acest sens, candidații vor avea asupra lor actul de identitate pentru a putea fi realizată legitimarea. De asemenea, în momentul exprimării opțiunii, candidatul va confirma și verbal alegerea realizată.

Candidații vor putea să își exprime opțiunea folosind un instrument ce va fi integrat în profilul candidatului disponibil în portalul EMAP.

Sursa informației


Update: Rezultate finale

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele la proba interviului, după soluționarea contestațiilor formulate de către candidații la concursul de admitere în magistratură, organizat în perioada iulie 2022-martie 2023.

În acest sens, rezultatele pot fi consultate după cum urmează:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Tabel privind rezultatele la proba interviului, după soluționarea contestațiilor formulate de către candidați;

Tabel privind rezultatele finale obținute la interviu.

Sursa informației


Update: Rezultate interviu

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele obținute de candidații la concursul de admitere în magistratură, organizat în perioada iulie 2022-martie 2023.

În acest sens, tabelul cu rezultatele interviului poate fi consultat aici; grila de evaluare a interviului este disponibilă aici.

De asemenea, CSM informează că, pentru verificarea îndeplinirii condiției bunei reputații, candidații care au susținut proba interviului vor transmite, prin fax sau la adresa de e-mail [email protected], până la data de 20 februarie 2023, următoarele documente:

a) curriculum vitae, care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite și locurile de muncă anterioare;

b) adeverințele eliberate de angajatorii de la locurile de muncă avute în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, care să cuprindă inclusiv mențiuni privind existența ori inexistența unor eventuale sancțiuni disciplinare, aplicate în această perioadă, pentru care nu a intervenit radierea;

c) adeverințe eliberate de primării și/sau, după caz, de administrațiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura și tipul contravențiilor comise și sancțiunile contravenționale aplicate în această perioadă;

d) orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiției bunei reputații.

Totodată, documentele indicate mai sus, vor fi depuse la CSM, până la data de 20 februarie 2023, și în format letric, împreună cu actele anexate la cererea de înscriere la concurs.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației


Update: Reprogramare interviu

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează că, datorită numărului ridicat de cereri de reprogramare la proba interviului, s-a procedat la realizarea unei noi repartizări a candidaților.

Astfel, repartizarea candidaților pentru susținerea interviului din cadrul concursului de admitere în magistratură organizat în perioada 12 iulie-2 martie 2023 poate fi consultată aici.

Sursa informației


Update: Interviul

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează asupra desfășurării interviului din cadrul celei de-a doua probe a concursului de admitere în magistratură organizat în perioada 12 iulie-2 martie 2023, la sediul Institutului Național al Magistraturii (INM) din București.

Proba interviului va fi susținută în zilele de 3, 4 și 5 februarie 2023, respectiv 11 și 12 februarie 2023.

Tabelul cu repartizarea candidaților urmează a fi publicat pe site-ul CSM și al INM.

Accesul candidaților pentru susținerea interviului este permis pe baza unui act de identitate.

În vederea susținerii interviului, candidații vor descărca formularul „Fișa de prezentare” de pe site-ul CSM și se vor prezenta cu formularul completat în ziua în care sunt programați la interviu.

Metodologia privind organizarea și desfășurarea interviului este disponibilă pe pagina de internet a CSM.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează despre rezultatele obținute la reexaminarea psihologică, de candidații participanți la concursul de admitere în magistratură organizat în perioada iulie 2022-martie 2023.

Tabelul cu rezultatele poate fi consultat aici.

Sursa informației


Update: Reexaminare psihologică

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează cu privire la desfășurarea reexaminării psihologice, constând în reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris și susținerea unui nou interviu.

Testul scris va avea loc la data de 21 ianuarie 2023, începând cu ora 9, în două săli ale Institutului Național al Magistraturii: Sala de consiliu și Sala 1 FC.

Pentru susținerea testului scris, candidații vor folosi numai pix cu pastă de culoare neagră.

Interviul psihologic va fi susținut în zilele de 23 și 24 ianuarie 2023, începând cu ora 9, la sediul Institutului Național al Magistraturii, Sala 1 FC.

În acest sens, CSM a publicat repartizarea pe săli a candidaților, după cum urmează:

Repartizarea candidaților la reexaminarea psihologică – Test scris;

Repartizarea candidaților la reexaminarea psihologică – INTERVIU.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele obținute la testarea psihologică de candidații participanți la concursul de admitere în magistratură organizat în perioada iulie 2022-martie 2023.

În acest sens, tabelul cu rezultatele se poate consulta aici.

Sursa informației


Update: Repartizare candidați – interviu

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat repartizarea candidaților la testarea psihologică – proba interviului, din cadrul concursului de admitere în magistratură.

Repartizarea candidaților se poate vizualiza aici.

De asemenea, CSM informează că interviul psihologic al candidaților va avea loc în perioada 9-12 ianuarie 2023, la sediul Institutului Național al Magistraturii din București.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației


Update: Testarea psihologică

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat repartizarea în săli a candidaților pentru susținerea testării psihologice scrise din cadrul concursului de admitere în magistratură.

În acest sens, repartizarea candidaților în săli poate fi consultată aici.

Testarea scrisă se va desfășura în ziua de 17 și 18 decembrie 2022, la Universitatea „Nicolae Titulescu”, cu sediul în București.

Candidații au fost repartizați în ordine alfabetică și vor susține testarea scrisă în câte două serii pe zi, începând cu ora 8.30, respectiv 13.30, conform repartizării publicate.

Sursa informației


Update: Rezultate finale

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele obținute, după contestații, de candidați la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, în cadrul concursului de admitere în magistratură, organizat în perioada 12 iulie 2022-2 martie 2023.

Astfel, tabelul cu rezultatele obținute, după contestații, de candidați poate fi consultat aici.

De asemenea, CSM a publicat tabelul privind candidații admiși după susținerea primei etape la concursul de admitere în magistratură, organizat în perioada 12 iulie 2022-2 martie 2023. Acesta este disponibil aici.

Totodată, CSM informează despre programul de desfășurare a testării psihologice scrise din cadrul concursului de admitere la INM, organizat în datele de 17 și 18 decembrie 2022.

Testarea psihologică a candidaților declarați admiși la concursul de admitere în magistratură/admitere la Institutul Național al Magistraturii constă în susținerea unui test scris și a unui interviu în fața unui psiholog.

Testarea scrisă se va desfășura în zilele de 17 și 18 decembrie 2022, în București, locația urmând a fi publicată ulterior, odată cu repartizarea candidaților în săli.

Candidații vor fi repartizați în ordine alfabetică și vor susține testarea scrisă în câte două serii pe zi, începând cu ora 8,30, respectiv 13,30. Accesul candidaților în sălile de concurs este permis în intervalul orar 7,15-8,15, pentru prima serie, respectiv 12,15-13,15 pentru seria a doua, pe baza actului de identitate.

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații vor folosi numai pix cu pastă de culoare neagră.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele obținute de candidați la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice, în cadrul concursului de admitere în magistratură, organizat în perioada 12 iulie 2022-2 martie 2023.

Tabelul cu rezultatele obținute de candidați la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice poate fi consultat aici.

Sursa informației


Update: Soluționarea contestațiilor 

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat procesele-verbale de soluționare a contestațiilor la baremul probelor scrise din cadrul concursului de admitere în magistratură, desfășurat în perioada 12 iulie 2022-2 martie 2023.

Proces-verbal de soluționare a contestațiilor la barem – DC+DPC,

Proces-verbal de soluționare a contestațiilor la barem – DP+DPP.

Sursa informației


Update: Barem definitiv

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat baremul definitiv și procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la baremul probelor scrise din cadrul concursului de admitere în magistratură, în perioada 12 iulie 2022-2 martie 2023.

Redăm, în continuare, documentele atașate:

Proces-verbal de soluționare a contestațiilor la barem – DC+DPC,

Proces-verbal de soluționare a contestațiilor la barem – DP+DPP,

Barem definitiv proba scrisa – DP+DPP.

Sursa informației


Update: Barem/Contestații

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat subiectele și baremul, dar și modelul contestațiilor la baremul probelor scrise din cadrul concursului de admitere în magistratură, în perioada 12 iulie 2022-2 martie 2023.

Redăm, în continuare, documentele atașate:

Model contestație la barem,

Anunț privind depunerea contestațiilor la baremul de evaluare si notare,

Barem DP+DPP,

Subiecte DP+DPP,

Model contestație la barem,

Anunț privind depunerea contestațiilor la barem,

Barem DC + DPC,

Subiecte DC + DPC.

Sursa informației


Update: Lista candidaților admiși/respinși

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat listele candidaților personal de specialitate asimilat judecătorilor și procurorilor și ale candidaților auditori de justiție admiși și respinși din cadrul concursului de admitere în magistratură, în perioada 12 iulie 2022-2 martie 2023.

Atașăm, în continuare, listele:

Lista candidaților declarați admiși în urma soluționării contestațiilor la punctajul obținut la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice;

Lista candidaților declarați respinși în urma soluționării contestațiilor la punctajul obținut la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice.

Sursa informației


Update: Programul probelor scrise

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat programul de desfășurare a probelor scrise din cadrul concursului de admitere în magistratură, în perioada 12 iulie 2022-2 martie 2023.

Programul poate fi consultat accesând sursa informației.

Sursa informației


Update: Soluționare contestații/Motivare soluții

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat publicat procesul-verbal de soluționare a contestațiilor la barem pentru disciplina Drept civil și drept procesul civil, precum și procesul-verbal de motivare a soluțiilor pronunțate pentru contestațiile la barem formulate în legătură cu proba eliminatorie tip grilă de verificare a cunoștințelor juridice din cadrul concursului de admitere în magistratură, în perioada 12 iulie 2022-2 martie 2023.

Atașăm, procesele-verbale:

PV de soluționare a contestațiilor la barem pentru disciplina Drept civil și drept procesual civil,

PV de motivare a soluțiilor pronunțate pentru contestațiile la barem formulat în legătură cu proba eliminatorie de tip grilă de verificare a cunoștințelor juridice din data de 25 septembrie 2022.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele obținute de candidați la proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor juridice din cadrul concursului de admitere în magistratură, în perioada 12 iulie 2022-2 martie 2023.

Tabel cu rezultatele obținute de candidați la proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor juridicepoate fi consultat aici.

Sursa informației


Update: Barem definitiv

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat baremul definitiv al probei scrise din cadrul concursului de admitere în magistratură, în perioada 12 iulie 2022-2 martie 2023.

Baremul definitiv poate fi consultat aici.

Sursa informației


Update: Subiecte/Barem

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat subiectele și baremul probei scrise din cadrul concursului de admitere în magistratură, în perioada 12 iulie 2022-2 martie 2023.

De asemenea, baremul de evaluare și notare poate fi contestat în termen de 24 ore de la afișarea la centrul de concurs.

Subiectele pot fi consultate aici, iar baremul G1-G4, aici.

Sursa informației


Update: Subiecte/Barem

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat subiectele și baremul probei scrise din cadrul concursului de admitere în magistratură, în perioada 12 iulie 2022-2 martie 2023.

De asemenea, baremul de evaluare și notare poate fi contestat în termen de 24 ore de la afișarea la centrul de concurs.

Subiectele pot fi consultate aici, iar baremul G1-G4, aici.

Sursa informației


Update: Repartizarea în săli

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat repartizarea în săli a candidaților la concursul de admitere în magistratură, în perioada 12 iulie 2022-2 martie 2023.

Astfel, repartizarea poate fi consultată aici.

Sursa informației


Update: Tabelul final candidați

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat tabelul final cu candidații care îndeplinesc condițiile de participare la concursul de admitere în magistratură, în perioada 12 iulie 2022-2 martie 2023.

Astfel, tabelul poate fi consultat aici.

Sursa informației


Update: Tabelul privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat tabelul privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concursul de admitere în magistratură, în perioada 12 iulie 2022-2 martie 2023.

Astfel, tabelul poate fi consultat aici.

Sursa informației


Update: Anunț tematică și bibliografie

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat un anunț cu privire la tematica și bibliografia din cadrul concursului de admitere în magistratură, în perioada 12 iulie 2022-2 martie 2023.

Astfel, anunțul poate fi vizualizat aici.

Sursa informației


Update: Actele anexate cererii de înscriere

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat un anunț cu privire la actele anexate cererii de înscriere la concursul de admitere în magistratură, în perioada 12 iulie 2022-2 martie 2023.

Anunțul poate fi consultat aici.

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Organizarea concursului de admitere în magistratură

Consiliul Superior al Magistraturii a hotărât organizarea concursului de admitere în magistratură, în perioada 12 iulie 2022-2 martie 2023.

Astfel, concursul se organizează pentru ocuparea a 140 de locuri (100 locuri pentru judecători și 40 de locuri pentru procurori), cu posibilitatea de a se dispune suplimentarea locurilor în condițiile art. 3 alin. 3 din Regulament cu: 210 de locuri pentru judecători și 31 locuri pentru procurori.

Cererile de înscrierea la concurs și actele necesare se depun în format online, iar termenul-limită de înscriere pe platforma online este 25 iulie 2022.

Taxa de înscriere la concurs în cuantum de 1.000 lei;

Menționăm că Plenul CSM a hotărât ca persoanele care îndeplinesc condițiile pentru participarea atât la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, cât și la concursul de admitere în magistratură, NU pot formula cerere de înscriere la ambele concursuri.

Atașăm, în continuare, documentele publicate de CSM.

Anunț privind organizarea concursului de admitere în magistratură din perioada 12 iulie 2022-2 martie 2023,

Calendarul detaliat de desfășurare a concursului,

Tematica și bibliografia de concurs,

Cerere de înscriere la concurs,

Lista posturilor de judecător scoase la concurs,

Lista posturilor de judecător în privința cărora se poate dispune suplimentarea,

Lista posturilor de procuror scoase la concurs,

Lista posturilor de procuror în privința cărora se poate dispune suplimentarea,

Metodologia privind organizarea și desfășurarea interviului,

Metodologia de desfășurare a testării psihologice,

Instrucțiuni privind folosirea platformei informatice pentru înscrierea online,

Declarație tipizată cu privire la imposibilitatea înscrierii online la concurs,

Anunț privind modalitatea de obținere a cazierului fiscal si a certificatului medical prevăzut de art. 16 alin. (1) din Regulament,

Hotărârea nr. 120/16 iulie 2021 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind admiterea în magistratură.

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Tematica pentru pregătirea candidaților admiși/Orarul lunii aprilie] Concurs de admitere în magistratură – iulie 2021-martie 2022

[Update: Opțiune posturi] Concurs de admitere în magistratură – 12 iulie 2022-2 martie 2023 was last modified: martie 1st, 2023 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.