Componenţa, atribuţiile, regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii (OMS nr. 1355/2016)

12 dec. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1681

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMS nr. 1355/2016
(M. Of. nr. 992 din 9 decembrie 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Calitatea de membru al comisiilor de specialitate”)
Cap. III („Comisiile de specialitate”)
Cap. IV („Comisiile de specialitate multidisciplinare”)
Cap. V („Plata indemnizației membrilor comisiilor”)

 

Campania Back to Law School

În M. Of. nr. 992 din 9 decembrie 2016, a fost publicat Ordinul ministrului sănătății (OMS) nr. 1355/2016 privind componența, atribuțiile, regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății.

În continuare, vom prezenta structura respectivului ordin.

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Calitatea de membru al comisiilor de specialitate”)

Cap. III („Comisiile de specialitate”)

Cap. IV („Comisiile de specialitate multidisciplinare”)

Cap. V („Plata indemnizației membrilor comisiilor”)

În continuare, vom prezenta dispoziții ale respectivului ordin.

Cap. I („Dispoziții generale”) din OMS nr. 1355/2016

Cap. I stabilește sensurile termenilor și expresiilor utilizate în conținutul ordinului.

De asemenea, prevede faptul că pentru furnizarea de expertiză în vederea coordonării științifice și metodologice a activității de specialitate din rețeaua de asistență medicală se înființează și funcționează următoarele comisii de specialitate ale Ministerului Sănătății:

a) comisiile de specialitate (comisii);

b) comisii de specialitate multidisciplinare pentru patologii care aparțin mai multor specialități medicale.

Pentru buna desfășurare a comisiilor de specialitate, președintele comisiei de specialitate sau reprezentanții Ministerului Sănătății pot dispune convocarea unor personalități considerate relevante pentru temele supuse discuțiilor.

Cap. II („Calitatea de membru al comisiilor de specialitate”) din OMS nr. 1355/2016

Cap. II prevede faptul că membru al comisiei de specialitate poate fi orice profesionist al domeniului medical respectiv având activitate profesională, de cercetare medicală, didactică sau academică apreciată în sistemul de sănătate și care îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către Ministerul Sănătății.

Denumirea și structura comisiilor numite prin ordin al ministrului sănătății se regăsesc în anexa nr. 1.

Până la organizarea selecției și în vederea funcționării comisiilor de specialitate, pentru fiecare comisie de specialitate se numesc, prin act administrativ individual, un președinte, un vicepreședinte, un secretar și minimum 3 membri. Mandatul acestor comisii încetează după aprobarea prin act administrativ individual a comisiilor de specialitate rezultate în urma procedurii de selecție.

Procedura de selecție a membrilor comisiilor de specialitate este inițiată în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin.

După finalizarea selecției, mandatul comisiilor de specialitate este valabil pentru 3 ani de la data emiterii actului individual de numire a acestora.

Prin selecția organizată de Ministerul Sănătății sunt aleși membrii permanenți și membrii supleanți pentru fiecare comisie de specialitate. În termen de 15 zile de la constituirea comisiei, membrii permanenți și supleanți vor stabili prin procedura de vot secret președintele, vicepreședintele și secretarul comisiei de specialitate.

Dobândirea calității de membru sau de membru supleant al comisiei de specialitate este rezultatul unei asumări libere a implicării persoanei respective în activitatea comisiei și a unui proces de selecție transparent derulat de către Ministerul Sănătății.

Asumarea liberă este exprimată prin decizia de completare a cererii de includere în lista candidaților înscriși pentru procedura de selecție a membrilor unei comisii de specialitate, prezentată ca model în anexa nr. 2 la prezentul ordin, și prin depunerea unui CV personal în vederea evaluării.

Procesul de selecție transparent derulat de către Ministerul Sănătății pentru funcțiile de membru permanent și de membru supleant al comisiei de specialitate cuprinde criterii de competență generală, profesionalism și integritate și este exprimat într-un punctaj individual.

Metodologia procesului de selecție, criteriile de competență generală, profesionalism, integritate și de implicare în activitatea comisiilor utilizate în acest proces sunt stabilite conform anexei nr. 3 la prezentul ordin.

În situația în care un membru permanent își pierde calitatea în comisia de specialitate, membrul supleant cu cel mai mare punctaj din comisia respectivă devine membru permanent.

Dacă președintele sau vicepreședintele își pierde calitatea de membru, numărul membrilor este reîntregit conform procedurii prevăzute la alin. (11), iar pentru desemnarea noului titular în funcția vacantă de președinte sau vicepreședinte se urmează procedura prevăzută la alin. (6).

Cap. III („Comisiile de specialitate”) din OMS nr. 1355/2016

Cap. III dispune faptul că Comisia de specialitate se întrunește la sediul Ministerului Sănătății sau într-o altă locație stabilită de președintele comisiei. În vederea întrunirii, membrii comisiei de specialitate pot utiliza și mijloacele informatice de comunicare, dar cu înregistrarea discuțiilor purtate.

De asemenea, Comisia de specialitate este subordonată ministrului sănătății.

Coordonarea activității comisiilor de specialitate este asigurată de ministrul sănătății, prin Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică a Ministerului Sănătății.

În vederea îndeplinirii obiectivelor strategice ale Ministerului Sănătății, Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică transmite comisiei de specialitate temele de interes public, condițiile și termenele de elaborare a documentelor de către comisie.

Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică gestionează comunicarea cu comisiile de specialitate, asigură informarea ministrului despre rezultatele obținute și publică în platforma informatică dedicată acestui obiectiv subiectele care necesită dezbatere publică.

Cap. IV („Comisiile de specialitate multidisciplinare”) din OMS nr. 1355/2016

Cap. IV dispune faptul că comisiile de specialitate multidisciplinare se întrunesc la sediul Ministerului Sănătății sau într-o altă locație stabilită de președintele comisiei, după caz. În vederea întrunirii, membrii comisiei de specialitate multidisciplinare pot utiliza și mijloacele informatice de comunicare, dar cu înregistrarea discuțiilor purtate.

De asemenea, activitatea comisiei de specialitate multidisciplinare este subordonată ministrului sănătății.

Comisia de specialitate multidisciplinară se constituie și se dizolvă la solicitarea expresă a ministrului sănătății fundamentată pe realitățile sistemului de sănătate.

Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății coordonează activitatea comisiilor de specialitate multidisciplinare în mod similar cu cea a comisiilor de specialitate.

Cap. V („Plata indemnizației membrilor comisiilor”) din OMS nr. 1355/2016

Cap. V stabilește faptul că plata lunară a indemnizației membrilor comisiilor de specialitate se acordă proporțional cu numărul de participări efective la ședințe.

În situația în care comisia de specialitate nu și-a desfășurat activitatea pe parcursul unei luni, membrii acesteia nu beneficiază de indemnizație în această perioadă.

Pentru lunile în care se înregistrează activitate în cadrul comisiei, secretarul acesteia centralizează participările membrilor comisiei, conform anexei nr. 9 la prezentul ordin, în care este specificată proporția participărilor pentru fiecare membru, și le transmite Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică, împreună cu documentele elaborate în cursul lunii respective.

În vederea plății indemnizației, membrii comisiilor de specialitate completează procesele-verbale ale ședințelor și foile de prezență, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 7 și 8 la prezentul ordin, și le înaintează secretarului comisiei.

Cheltuielile reprezentând plata indemnizației lunare se suportă de la titlul 10 „Cheltuieli de personal” (art. 01 alin. 12) din bugetul Ministerului Sănătății, pe baza referatului lunar semnat de ministrul sănătății sau de secretarul de stat desemnat și aprobat de ordonatorul principal de credite, elaborat de Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică. În vederea efectuării plății, referatul va fi înaintat Direcției generale buget și contabilitate, însoțit de documentele justificative, până pe data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.

Cheltuielile de deplasare în alte localități și de cazare, ocazionate de participarea la întâlnirile comisiilor de specialitate convocate de Ministerul Sănătății, sunt suportate de Ministerul Sănătății de la titlul 20 „Bunuri și servicii” (art. 06 alin. 01). În vederea decontării, documentele de transport se depun la Direcția generală buget și contabilitate până la data de 5 a lunii curente pentru luna anterioară.

În termen de 5 zile de la publicarea actului administrativ individual privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate, fiecare membru are obligația de a transmite Ministerului Sănătății următoarele date: codul IBAN al contului în care se achită indemnizația, denumirea băncii și codul numeric personal (copie a cărții de identitate).

Anexa nr. 1

Denumirea și structura comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății

 1. Denumirea comisiilor de specialitate*)
 2. Comisia de alergologie și imunologie clinică
 3. Comisia de anatomie patologică
 4. Comisia de anestezie și terapie intensivă
 5. Comisia de boli infecțioase
 6. Comisia de cardiologie
 7. Comisia de chirurgie cardiovasculară
 8. Comisia de chirurgie generală
 9. Comisia de chirurgie orală și maxilo-facială
 10. Comisia de chirurgie pediatrică
 11. Comisia de chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă
 12. Comisia de chirurgie toracică
 13. Comisia de chirurgie vasculară
 14. Comisia de dermatovenerologie
 15. Comisia de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
 16. Comisia de endocrinologie
 17. Comisia de epidemiologie
 18. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie și toxicodependență
 19. Comisia de gastroenterologie
 20. Comisia de genetică medicală
 21. Comisia de geriatrie și gerontologie
 22. Comisia de hematologie
 23. Comisia de igienă
 24. Comisia de medicină alternativă
 25. Comisia de medicină de familie
 26. Comisia de medicină de laborator
 27. Comisia de medicină de urgență și dezastre
 28. Comisia de medicină dentară
 29. Comisia de medicină internă
 30. Comisia de medicină legală
 31. Comisia de medicina muncii
 32. Comisia de microbiologie
 33. Comisia de nefrologie
 34. Comisia de neonatologie
 35. Comisia de neurochirurgie
 36. Comisia de neurologie
 37. Comisia de neurologie pediatrică
 38. Comisia de obstetrică-ginecologie
 39. Comisia de oftalmologie
 40. Comisia de oncohematologie pediatrică
 41. Comisia de oncologie
 42. Comisia de ortopedie pediatrică
 43. Comisia de ortopedie și traumatologie
 44. Comisia de otorinolaringologie
 45. Comisia de paliație
 46. Comisia de pediatrie
 47. Comisia de pneumologie
 48. Comisia de psihiatrie
 49. Comisia de psihiatrie pediatrică
 50. Comisia de radiologie imagistică medicală și medicină nucleară
 51. Comisia de medicină fizică și de reabilitare
 52. Comisia de reumatologie
 53. Comisia de sănătate publică și management
 54. Comisia de transfuzii
 55. Comisia de urologie

*) Componența nominală a comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății va fi stabilită prin act administrativ intern.

I. Structura unei comisii de specialitate:

– președinte;

– vicepreședinte;

– secretar;

– membri – 5;

– supleanți – maximum 8.

Componența, atribuțiile, regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății (OMS nr. 1355/2016) was last modified: decembrie 12th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter