Completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 și alte acte normative (adoptate de Guvern)

10 iul. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1082

 

Ședința de GuvernActele normative adoptateSumar
8 iulie 2015Proiecte de legi– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 23 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Ordonanțe– Ordonanța privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale
– Ordonanța pentru completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată prin Legea nr. 71/2015
Hotărâri– Hotărârea privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei Nădlac II (România) – Csanadpalota (Ungaria)
– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015, pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015
– Hotărârea privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării și pentru actualizarea anexei nr.1 la H.G. nr.1.705/2006
– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin unitățile militare de jandarmi din subordine
– Hotărârea privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind recunoașterea Asociației Foișorul de Foc=Voluntariat și Parteneriat pentru Viață, ca fiind de utilitate publică
– Hotărârea privind modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin H.G. nr. 1447/2007
– Hotărârea privind recunoașterea Asociației Presei Sportive din România ca fiind de utilitate publică
– Hotărârea pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare, semnat la Beijing, la 1 septembrie 2014
– Hotărârea pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din H.G. nr. 475/2007 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014
– Hotărârea privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice pentru Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului
– Hotărârea privind completarea și modificarea anexei nr. 8 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare „Cantacuzino
– Hotărârea privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății prin Spitalul de Psihiatrie Zam, Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel și Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie și înscrierea unor bunuri din domeniul public al statului în inventarul centralizat
– Hotărârea privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, comasarea și înscrierea cu număr nou, a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății prin Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului „Prof. Dr.Alfred Rusescu”, Institutul Clinic Fundeni și Institutul Național de Medicină Sportivă
– Hotărârea suplimentarea bugetelor Ministerului Justiției, ÎCCJ, Ministerului Public și CSM pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare tranșei a treia aferente anului 2016
– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Curții Constituționale pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare tranșei a treia aferente anului 2016
– Hotărârea privind modificarea numărului de posturi pentru DIICOT din cadrul Ministerului Public
– Hotărârea privind declasificarea unor informații referitoare la activitatea sistemului penitenciar, emise de Ministerul Afacerilor Interne în anul 1961
– Hotărârea pentru aprobarea Regulilor privind accesul și circulația navelor și ambarcațiunilor pe canalele și lacurile interioare din perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării
– Hotărârea privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la H.G. nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
– Hotărârea privind modificarea și completarea anexei nr.12 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva
– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii corespunzătoare tranșei a treia aferentă anului 2016 având ca obiect acordarea de drepturi salariale
– Hotărârea privind scoaterea unui bun mobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite
– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unei instituții din subordinea Ministerului Culturii
– Hotărârea privind modificarea H.G. nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Comisiei speciale de retrocedare, cu modificările ulterioare
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum și pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada tranzitorie până la aprobarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
– Hotărârea privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului a unor bunuri imobile și darea lor în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru unele unități din subordine, precum și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri
– Hotărârea pentru modificarea și completarea unor anexe la H.G. nr.1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava
– Hotărârea pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin H.G. nr.1705/2006, a unui imobil și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad
– Hotărârea pentru modificarea anexei nr. 46 la H.G. nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani

 

 

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 8 iulie 2015 au fost adoptate mai multe acte normative. Vă prezentăm, în continuare lista privind respectivele acte normative:

 

Proiecte de legi

– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 23 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (rep. M. Of. nr. 163 din 6 martie 2014; modif. ult.).

Amintim faptul că Legea nr. 143/2000, după republicare, a fost modificată prin Legea nr. 51/2014 (M. Of. nr. 322 din 5 mai 2014).

Ordonanțe

– Ordonanța privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale;

– Ordonanța pentru completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014; cu modif. ult.), aprobată prin Legea nr. 71/2015 (M. Of. nr. 233 din 6 aprilie 2015).

Menționăm faptul că O.U.G. nr. 83/2014 a suferit mai multe modificări, cea mai recentă modificare fiind adusă prin O.U.G. nr. 31/2015 (M. Of. nr. 474 din 30 iunie 2015).

Hotărâri

– Hotărârea privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei Nădlac II (România) – Csanadpalota (Ungaria);

– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015, pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015;

– Hotărârea privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr.1.705/2006 (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006, cu modif. ult.);

– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin unitățile militare de jandarmi din subordine;

– Hotărârea privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind recunoașterea Asociației Foișorul de Foc=Voluntariat și Parteneriat pentru Viață, ca fiind de utilitate publică;

– Hotărârea privind modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin H.G. nr. 1447/2007 (M. Of. nr. 823 din 3 decembrie 2007; cu modif.ult.).

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Menționăm faptul că H.G. nr. 1447/2007 a suferit, de-a lugul timpului, mai multe modificări, cea mai recentă fiind adusă prin H.G. nr. 673/2014 (M. Of. nr. 615 din 20 august 2014);

– Hotărârea privind recunoașterea Asociației Presei Sportive din România ca fiind de utilitate publică;

– Hotărârea pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare, semnat la Beijing, la 1 septembrie 2014;

– Hotărârea pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din H.G. nr. 475/2007 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014 (M. Of. nr. 371 din 31 mai 2007; cu modif. ult.).

Menționăm faptul că H.G. nr. 475/2007 a suferit, de-a lungul timpului, numeroase modificări, cea mai recentă fiind adusă prin H.G. nr. 255/2015 (M. Of. nr. 268 din 22 aprilie 2015);

– Hotărârea privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice pentru Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului;

– Hotărârea privind completarea și modificarea anexei nr. 8 la H.G. nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare „Cantacuzino”;

– Hotărârea privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății prin Spitalul de Psihiatrie Zam, Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel și Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie și înscrierea unor bunuri din domeniul public al statului în inventarul centralizat;

– Hotărârea privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, comasarea și înscrierea cu număr nou, a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății prin Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului „Prof. Dr.Alfred Rusescu”, Institutul Clinic Fundeni și Institutul Național de Medicină Sportivă;

– Hotărârea suplimentarea bugetelor Ministerului Justiției, ÎCCJ, Ministerului Public și CSM pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare tranșei a treia aferente anului 2016;

– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Curții Constituționale pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare tranșei a treia aferente anului 2016;

– Hotărârea privind modificarea numărului de posturi pentru DIICOT din cadrul Ministerului Public;

– Hotărârea privind declasificarea unor informații referitoare la activitatea sistemului penitenciar, emise de Ministerul Afacerilor Interne în anul 1961;

– Hotărârea pentru aprobarea Regulilor privind accesul și circulația navelor și ambarcațiunilor pe canalele și lacurile interioare din perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”;

– Hotărârea privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la H.G. nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;

– Hotărârea privind modificarea și completarea anexei nr.12 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva;

– Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii corespunzătoare tranșei a treia aferentă anului 2016 având ca obiect acordarea de drepturi salariale;

– Hotărârea privind scoaterea unui bun mobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite;

– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unei instituții din subordinea Ministerului Culturii;

– Hotărârea privind modificarea H.G. nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Comisiei speciale de retrocedare (M. Of. nr. 805 din 6 noiembrie 2002; cu modif. ult.).

Menționăm faptul că H.G. nr. 1164/2002 a fost ultima dată modificată prin H.G. nr. 1094/2005 (M. Of. nr. 931 din 19 octombrie 2005; cu modif. ult.);

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum și pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada tranzitorie până la aprobarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;

– Hotărârea privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului a unor bunuri imobile și darea lor în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru unele unități din subordine, precum și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea unor anexe la H.G. nr.1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava;

– Hotărârea pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin H.G. nr.1705/2006, a unui imobil și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad;

– Hotărârea pentru modificarea anexei nr. 46 la H.G. nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: iulie 10th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter