Completarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbre și alte proiecte de acte normative (Ședința de Guvern)

21 iul. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 771
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
 Proiecte de lege– Proiect de lege pentru completarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbre
– Proiect de lege pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 
 20 iulie 2016
 
Proiecte de hotărâre
– Proiect de hotărâre pentru completarea H.G. nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională
– Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență
– Proiect de hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice
– Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H. G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea ANAF
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 convenit între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții, prin schimbul de scrisori semnate la București la 21 decembrie 2015, la Luxemburg la 8 martie 2016 și la București la 15 martie 2016 la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005
– Proiect de hotărâre privind modificarea H.G. nr. 815/2015, privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și modificarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 957/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investiții pentru Turism „CIT” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 
– Proiect de hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii
– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, urmată de transmiterea acesteia din administrarea Direcției Județene pentru Cultură Dolj în administrarea Bibliotecii Naționale a României
– Proiect de hotărâre privind modificarea H.G. nr. 227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea unor instituții publice de cultură și pentru aprobarea închirierii unor părți din bunul imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii
– Proiect de hotărâre pentru completarea H.G. nr. 1189/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Zonei Montane
– Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 164/2015 a viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole
– Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și renumirea în funcție pe postul rămas vacant
– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central aprobat prin H.G. nr. 775/2005
–   Proiect de hotărâre privind atribuțiile, organizarea, funcționarea, numărul de posturi și structura organizatorică ale Laboratorului de control doping și pentru modificarea H.G. nr. 1522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping
– Proiect de hotărâre privind plata contribuției României la Fondul voluntar al NATO pentru susținerea Armatei Naționale Afgane (ANA TF)
– Proiect de hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 494/2006 privind echipamentul maritim
– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006
– Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr.  1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliție Județean Olt, urmare reevaluării
– Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Planul național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării, aprobat prin H.G. nr. 53/2009
– Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrarea de interes național „Lucrări de investiții în imobilul cazarma 2940 Băbana, județul Argeș”
– Proiect de hotărâre privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin H.G. nr. 118/2014, și a H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale
– Proiect de hotărâre privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”
– Proiect de hotărâre privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar
– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naționale „Aeroporturi-București” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe lista ședinței din 20 iulie 2016 au fost înscrise mai multe proiecte de acte normative. Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele proiecte de acte normative:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Proiecte de lege

– Proiect de lege pentru completarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbre (M. Of. nr. 321 din 6 iulie 1999)

– Proiect de lege pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (M. Of. nr. 1096 din 24 noiembrie 2004)

Proiecte de hotărâre
– Proiect de hotărâre pentru completarea H.G. nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională (M. Of. nr. 492 din 5 august 2013; cu modif. ult.)
– Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență
– Proiect de hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice
– Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea ANAF (M. Of. nr. 473 din 30 iulie 2013; cu modif. ult.)
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 convenit între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții, prin schimbul de scrisori semnate la București la 21 decembrie 2015, la Luxemburg la 8 martie 2016 și la București la 15 martie 2016 la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005
– Proiect de hotărâre privind modificarea H.G. nr. 815/2015, privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și modificarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 957/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (M. Of. nr. 744 din 5 octombrie 2015; cu modif. ult.)
– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investiții pentru Turism „CIT” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 
– Proiect de hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii (M. Of. nr. 116 din 22 februarie 2010; cu modif. ult.)
– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, urmată de transmiterea acesteia din administrarea Direcției Județene pentru Cultură Dolj în administrarea Bibliotecii Naționale a României
– Proiect de hotărâre privind modificarea H.G. nr. 227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea unor instituții publice de cultură și pentru aprobarea închirierii unor părți din bunul imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii (M. Of. nr. 142 din 5 aprilie 2000; cu modif. ult.)
– Proiect de hotărâre pentru completarea H.G. nr. 1189/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Zonei Montane (M. Of. nr. 25 din 13 ianuarie 2015; cu modif. ult.)
– Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 164/2015 a viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole (M. Of. nr. 472 din 30 iunie 2015; cu modif. ult.)
– Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și renumirea în funcție pe postul rămas vacant
– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central aprobat prin H.G. nr. 775/2005 (M. Of. nr. 685 din 29 iulie 2005; cu modif. ult.)
– Proiect de hotărâre privind atribuțiile, organizarea, funcționarea, numărul de posturi și structura organizatorică ale Laboratorului de control doping și pentru modificarea H.G. nr. 1522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping
– Proiect de hotărâre privind plata contribuției României la Fondul voluntar al NATO pentru susținerea Armatei Naționale Afgane (ANA TF)
– Proiect de hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 494/2006 privind echipamentul maritim (M. Of. nr. 414 din 12 mai 2006; cu modif. ult.)
– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006 (M. Of. nr. 680 din 8 august 2006; cu modif. ult.)
– Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliție Județean Olt, urmare reevaluării (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.)
– Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Planul național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării, aprobat prin H.G. nr. 53/2009 (M. Of. nr. 96 din 18 februarie 2009; cu modif. ult.)
– Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrarea de interes național „Lucrări de investiții în imobilul cazarma 2940 Băbana, județul Argeș”
– Proiect de hotărâre privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin H.G. nr. 118/2014, și a H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale (M. Of. nr. 754 din 9 noiembrie 2012; cu modif. ult.)
– Proiect de hotărâre privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”
– Proiect de hotărâre privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar
– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naționale „Aeroporturi-București” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Completarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbre și alte proiecte de acte normative (Ședința de Guvern) was last modified: iulie 20th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter