Competenţa soluţionării cererii prin care o persoană privată de libertate solicită acordarea zilelor compensatorii

10 iun. 2024
Vizualizari: 34
  • Legea nr. 169/2017: art. 55^1
  • NCPP: art. 275 alin. (3)
  • NCPP: art. 51 alin. (2)
  • NCPP: art. 598 alin. (1) lit. d)
  • NCPP: art. 599 alin. (1)

Prin adresa din 14 martie 2023, înregistrată pe rolul Judecătoriei Moreni la data de 15 martie 2023 și înaintată pe cale administrativă la Tribunalul Dâmbovița, Penitenciarul Mărgineni a solicitat instanței locului de deținere să comunice dacă se impune acordarea unor zile de câștig persoanei private de libertate A., conform prevederilor art. 551 din Legea nr. 169/2017, în condițiile în care perioada 17 decembrie 2018 -07 aprilie 2020 a fost executată în baza M.E.P.I. nr. 35/14.12.2018 emis de Curtea de Apel Ploiești pentru care intimatul A. a beneficiat, respectiv i-au fost scăzute, un număr de 72 zile, conform art. 551 din Legea nr. 169/2017.

Totodată, penitenciarul a comunicat faptul că persoana privată de libertate A. se află în prezent în executarea MEPÎ nr. 1525 din 21 februarie 2023 emis de Tribunalul București, secția I penală, în care i s-a dedus perioada de la 28 august 2017 – 21 iulie 2020, în care se afla atât în executarea M.E.P.Î. nr. 35 din 14 decembrie 2018 emis de Curtea de Apel Ploiești, cât și arestat preventiv în baza mandatului de arestare preventivă nr. x/29.09.2017 dat de Tribunalul București, secția I penală, în dosarul nr. x/2018.

Ca urmare, pe rolul Tribunalului Dâmbovița a fost înregistrat dosarul nr. x/2023, în care, prin încheierea din data de 21 aprilie 2023, s-a dispus scoaterea sesizării formulate de Penitenciarul Mărgineni de pe rol și înaintarea către Compartimentul Executări Penale.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 442 din 29 august 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În temeiul art. 51 alin. (1) C. proc. pen., a constatat ivit conflictul negativ de competență, iar, în baza art. 51 alin. (2) C. proc. pen., a sesizat Înalta Curte de Casație și Justiție pentru soluționarea conflictului.

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a constatat că, deși s-a apreciat că există o nelămurire sau împiedicare la executarea sentinței penale nr. 490 din 20 aprilie 2021 pronunțată de Tribunalul București, secția I penală, în dosarul nr. x/2018, definitivă prin decizia penală nr. 345/21.02.2023 a Curții de Apel București, raportat la obiectul sesizării, care vizează acordarea unor zile de câștig persoanei private de libertate A., conform prevederilor art. 55^1 din Legea nr. 169/2017, calificarea corectă a cererii este contestație la executare întemeiată pe dispozițiile art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen.

Pe de altă parte, a subliniat că o sesizare în temeiul dispozițiilor art. 598 alin. (1) lit. c) C. proc. pen. vizând pe același condamnat a fost soluționată de Tribunalul București, în dosarul nr. x/2023, în care judecătorul delegat cu executarea din cadrul acestei instanțe a solicitat, în baza adresei nr. x/22.02.2023 a Penitenciarului București Mărgineni, lămurirea sentinței penale nr. 490 din 20 aprilie 2021 pronunțată de Tribunalul București, secția I penală, în dosarul nr. x/2018, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 345/21.02.2023 a Curții de Apel București, în sensul de a preciza dacă se mai impune să acorde intimatului A. zile câștig conform prevederilor art. 55^1 din Legea nr. 169/2017, în condițiile în care perioada 17.12.2018-07.04.2020 a fost executată în baza M.E.P.I. nr. 35/14.12.2018 a Curții de Apel Ploiești pentru care intimatul A. a beneficiat, respectiv i-au fost scăzute un număr de 72 zile, conform art. 55^1 din Legea nr. 169/2017. Prin sentința penală nr. 305 din 17 martie 2023 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. x/2023, definitivă prin necontestare, în baza art. 599 alin. (1) raportat la art. 598 alin. (1) lit. c) teza I C. proc. pen., s-a respins, ca neîntemeiată, contestația la executare formulată de judecătorul delegat cu executarea din cadrul Tribunalului București, secția I penală, împotriva executării sentinței penale nr. 490 din 20 aprilie 2021 dată de aceeași instanță în dosarul nr. x/2018, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 345/21.02.2023 a Curții de Apel București.

Tribunalul București a constatat că obiectul cauzei este reprezentat de sesizarea formulată de Penitenciarul Mărgineni cu privire la deținutul A. aflat în executarea unei pedepse conform M.E.P.Î. nr. 1525/21.02.2023 emis de Tribunalul București, secția I penală, din care i s-a dedus perioada de la 28 septembrie 2017 – 21 iulie 2020, în care se afla atât în executarea M.E.P.Î. nr. 35/14.12.2018 emis de Curtea de Apel Ploiești, cât și arestat preventiv în baza MAP nr. x/29.09.2017 emis de Tribunalul București, secția I penală, în dosarul nr. x/2018.

Raportându-se la aspectele statuate prin decizia nr. 8 din 11 martie 2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul competent să judece recursul în interesul legii, potrivit cărora „competența soluționării cererii prin care o persoană privată de libertate solicită acordarea zilelor compensatorii în baza art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 pentru restul de pedeapsă rezultat dintr-o condamnare anterioară și care se regăsește în pedeapsa în a cărei executare se află revine instanței de executare sau instanței în a cărei circumscripție se află locul de deținere, pe calea contestației la executare întemeiate pe dispozițiile art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen.”, s-a apreciat că revine Tribunalului Dâmbovița competența de a da o rezolvare sesizării ce formează obiectul cauzei, ca instanța mai întâi sesizată.

În acest sens, Tribunalul a subliniat că zilele considerate ca executate, ca măsură compensatorie prevăzută de art. 55^1 alin. (1) și (8) din Legea nr. 254/2013, dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, intră în sfera noțiunii de „cauză de micșorare a pedepsei” în accepțiunea art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen.

Deși dispozițiile deciziei dată în interesul legii nr. 8/2019 se referă la competența soluționării cererii prin care persoana privată de libertate solicită acordarea zilelor compensatorii în baza art. 55^1 din Legea nr. 254/2013, Tribunalul a considerat că relevant în cauza de față pentru stabilirea competenței teritoriale este obiectul sesizării, iar nu titularul cererii.

Fiind sesizată, în temeiul art. 51 alin. (1) și (2) C. proc. pen., cu rezolvarea conflictului negativ de competență, Înalta Curte constată că Tribunalul Dâmbovița este instanța competentă să soluționeze cauza referitoare la condamnatul A., motiv pentru care, în conformitate cu art. 51 alin. (6) C. proc. pen., va trimite dosarul acestei instanțe.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 598 alin. (1) C. proc. pen., împotriva executării hotărârii penale se poate face contestație, printre altele, când se ivește vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare (lit. c) ori atunci când se invocă amnistia, prescripția, grațierea sau orice altă cauză de stingere sau de micșoare a pedepsei (lit. d).

Stabilind instanța competentă să soluționeze contestația la executare, dispozițiile art. 598 alin. (2) C. proc. pen. stipulează că în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d) al aceluiași articol cererea se introduce, după caz, la instanța de executare ori la instanța în a cărei circumscripție se află locul de deținere, iar în cazul prevăzut la lit. c) la instanța care a pronunțat hotărârea ce se execută.

Verificând actele și lucrările dosarului, se constată că obiectul cauzei este reprezentat de sesizarea formulată de Penitenciarul Mărgineni prin care se solicită instanței să aprecieze dacă se impune sau nu acordarea unor zile de câștig persoanei private de libertate A., conform prevederilor art. 55^1 din Legea nr. 254/2013, text introdus prin Legea nr. 169/2017, în condițiile în care perioada 17 decembrie 2018 – 07 aprilie 2020 a fost executată în baza M.E.P.Î. nr. 35 din 14 decembrie 2018 a Curții de Apel Ploiești pentru care acesta a beneficiat de un număr de 72 zile conform art. 551 din aceeași lege.

În acest sens, în cuprinsul sesizării s-a menționat că numitul A. se află, în prezent, în executarea M.E.P.Î. nr. 1525 din 21 februarie 2023 emis de Tribunalul București, secția I penală, prin care i s-a dedus perioada de la 28 august 2017 – 21 iulie 2020, când se afla atât în executarea M.E.P.Î. nr. 35 din 14 decembrie 2018 emis de Curtea de Apel Ploiești, cât și arestat preventiv în baza mandatului de arestare preventivă nr. x din 29 septembrie 2017 dat de Tribunalul București, secția I penală, în dosarul nr. x/2018.

Totodată, se constată că dispozițiile art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, introduse prin Legea nr. 169/2017 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 18 iulie 2017), reglementează o măsură compensatorie în favoarea persoanelor care au executat pedepse ori măsuri preventive privative de libertate în condiții necorespunzătoare, prin cazarea în centre de detenție ori de reținere și arestare preventivă lipsite de condițiile impuse de standardele europene. În esență, această măsură presupune considerarea ca executate, suplimentar, a 6 zile din pedeapsa aplicată pentru fiecare 30 de zile executate în condiții necorespunzătoare începând cu 24 iulie 2012, cu consecințe asupra cuantumului pedepsei executate efectiv și, implicit, asupra restului de pedeapsă rămas neexecutat, în ipoteza liberării condiționate.

Prin urmare, zilele considerate ca executate, ca măsură compensatorie prevăzută de art. 55^1 alin. (1) și (8) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, intră în sfera noțiunii de „cauză de micșorare a pedepsei” în accepțiunea art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

În același sens, s-a pronunțat și Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul competent să judece recursul în interesul legii, prin decizia nr. 8 din 11 martie 2019, care a statuat:

„competența soluționării cererii prin care o persoană privată de libertate solicită acordarea zilelor compensatorii în baza art. 551 din Legea nr. 254/2013 pentru restul de pedeapsă rezultat dintr-o condamnare anterioară și care se regăsește în pedeapsa în a cărei executare se află revine instanței de executare sau instanței în a cărei circumscripție se află locul de deținere, pe calea contestației la executare întemeiate pe dispozițiile art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen.”.

Aspectele statuate prin această decizie cu privire la competența de soluționare a sesizării își găsesc aplicabilitatea și în cauză, având în vedere obiectul acesteia, respectiv acordarea unor zile de câștig persoanei private de libertate A. conform dispozițiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013, neavând relevanță din această perspectivă împrejurarea că titularul cererii nu este persoana condamnată, ci unitatea de penitenciar în care acesta își execută pedeapsa.

Așadar, în raport cu dispozițiile art. 598 alin. (2) C. proc. pen. coroborate cu cele ale art. 41 alin. (3) C. proc. pen., competența de soluționare a cauzei privind pe condamnatul A. revine Tribunalului Dâmbovița, care este instanța în a cărei circumscripție se află locul de deținere, ce a fost prima sesizată.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va stabili că instanța competentă să soluționeze cauza privind pe condamnatul A. este Tribunalul Dâmbovița, instanță căreia, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (6) C. proc. pen., îi va trimite dosarul.

Conform art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Potrivit art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru condamnat, în sumă de 340 RON, va rămâne în sarcina statului și se va plăti din fondurile Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Competența soluționării cererii prin care o persoană privată de libertate solicită acordarea zilelor compensatorii was last modified: iunie 9th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.