Competenţa materială a instanţei de contencios administrativ şi fiscal, în litigiile privind actele administrative care au ca obiect sume reprezentând finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene

17 ian. 2023
Vizualizari: 1867

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel Craiova, secția contencios administrativ și fiscal, sub nr. x/2017, la data de 20.04.2017, reclamanta Asociația A., în contradictoriu cu pârâții Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, a formulat contestație împotriva Notei de Constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare cu nr. 6384/05.09.2016, emisă de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia și împotriva măsurilor dispuse prin titlul de creanță, prin care s-a constatat o cheltuială totală neeligibilă în valoare de 140.160,48 RON și împotriva Deciziei nr. 7489/21.10.2016, prin care s-a respins contestația formulată împotriva notei de constatare, ca fiind neîntemeiată.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 498 din 9 februarie 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte de Casație și Justiție, ca instanță competentă să soluționeze conflictul negativ de competență, conform art. 135 alin. (1) C. proc. civ., va stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Mehedinți, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal.

Pentru a hotărî astfel, se au în vedere considerentele arătate în continuare.

În ceea ce privește cadrul procesual se constată că, obiectul cererii de chemare în judecată îl constituie anularea Notei de Constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare cu nr. 6384/05.09.2016, emisă de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, prin care s-a constatat o cheltuială totală neeligibilă în valoare de 140.160,48 RON și a Deciziei nr. 7489/21.10.2016, emisă de același organism.

Fiind vorba de recuperarea unei creanțe fiscale asimilate, competența materială a instanței se stabilește prin aplicarea criteriilor stabilite prin textul art. 10 din Legea nr. 554/2004, modificată prin Legea nr. 76/2012.

Alin. 1^1 al art. 10 din Legea nr. 554/2004, introdus prin Legea nr. 76/2012, reglementează competența materială a instanței de contencios administrativ și fiscal în litigiile privind actele administrative care au ca obiect sume reprezentând finanțarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene, în raport cu rangul autorității care emite actul administrativ dedus judecății.

În consecință, în procedura reglementată de O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, competența materială a instanței de contencios administrativ este stabilită exclusiv în raport de nivelul autorității publice care emite actul administrativ, în condițiile art. 10 alin. (1)1 din Legea nr. 554/2004 așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 76/2012.

Competența materială a instanței de contencios administrativ este determinată de apartenența organului emitent al actului la categoria autorităților publice centrale sau locale, neavând relevanță dacă acestea au sau nu au personalitate juridică.

Această concluzie rezultă și din soluția de unificare a practicii judiciare adoptată în cadrul ședinței din data de 22.05.2017 în care s-a statuat în sensul că: instanța de contencios administrativ competentă să judece în fond litigiile având ca obiect anularea procesului-verbal de constatare a neregulilor și deciziei de soluționare a contestației, în condițiile în care procesul-verbal de constatare a neregulilor este emis de un centru regional – autoritate locală, este stabilită în raport de autoritatea emitentă a deciziei de soluționare a contestației.

Reținând, pe de o parte, că autoritatea emitentă a deciziei este un centru regional, structură aflată în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și, pe de altă parte, că în materia contenciosului administrativ nu prezintă relevanță personalitatea juridică a autorității publice, ci capacitatea ei de drept administrativ, respectiv aptitudinea de a emite acte administrative în exercitarea unor prerogative de putere publică ori a unui serviciu public, Înalta Curte constată că nu curții de apel, ci tribunalului, prin secția specializată, îi revenea competența de soluționare a cauzei.

Astfel, este suficientă capacitatea administrativă a autorității, respectiv posibilitatea emiterii de acte administrative, ce determină și eventuala calitate procesuală pasivă într-un litigiu de contencios administrativ și, în final, determinarea instanței competente în raport cu rangul autorității publice pârâte.

În cauză, fiind vorba de un litigiu având ca obiect anularea unui act administrativ emis de o autoritate publică județeană (regională), competența materială a instanței de contencios administrativ se stabilește în funcție de criteriul rangului organului emitent și, astfel, aceasta revine secției de contencios administrativ și fiscal a tribunalului.

Soluția Înaltei Curți

Pentru toate considerentele arătate, în temeiul art. 135 alin. (4) din C. proc. civ., Înalta Curte va stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Mehedinți, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal.

Sursa informației: www.scj.ro.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II
Competența materială a instanței de contencios administrativ și fiscal, în litigiile privind actele administrative care au ca obiect sume reprezentând finanțarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene was last modified: ianuarie 17th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.