Competenţa de soluţionare a contestaţiei privind tergiversarea procesului

26 ian. 2023
Vizualizari: 880
  • NCPC: art. 135 alin. (2)

Prin cererea înregistrată sub nr. x/2021 pe rolul Curții de Apel Galați, secția I civilă, petentul A. a solicitat, pe calea contestației privind tergiversarea procesului, să se constate că instanța ce a fost învestită cu soluționarea unei cereri de completare a deciziei civile nr. 34/R din 27 ianuarie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Galați în dosarul nr. x/2020, și-a nesocotit obligația prevăzută de art. 154 alin. (7) C. proc. civ. (obligațiile instanței de judecată privitoare la efectuarea procedurilor de citare) și cele privitoare la stabilirea unui nou termen de judecată mai scurt decât cel acordat, de aproape 30 de zile.

În motivare, petentul a arătat că obiectul dosarului nr. x/2020, în care s-a pronunțat decizia civilă nr. 34/R din 27 ianuarie 2021, îl reprezintă o cerere de revizuire a deciziei civile nr. 357/R din 4 decembrie 2020, pronunțată de Curtea de Apel Galați în dosarul nr. x/2019.

Prin cererea înregistrată la data de 15.02.2021 pe rolul Curții de Apel Galați, petentul a solicitat completarea deciziei civile nr. 34/R/2021. În cadrul acestei ultimi cereri, completul de judecată nu a respectat obligația de a verifica efectuarea procedurilor de citare pentru termenul de judecată din data de 24.03.2021, astfel că s-au încălcat dispozițiile art. 154 alin. (7) C. proc. civ. Totodată, la termenul de judecată din data de 24.03.2021, când s-a constatat că nu s-a realizat corect procedura de citare a tuturor părților, instanța nu a acordat un termen mai scurt de judecată, având în vedere obiectul acțiunii-completare hotărâre și având în vedere că citarea se poate realiza și prin e-mail.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1566 din 18 august 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând încheierea atacată, în raport de motivele formulate și de dispozițiile legale incidente pricinii, Înalta Curte constată că plângerea este nefondată, în considerarea argumentelor ce succed:

Prin plângerea formulată, petentul a solicitat anularea încheierii din 14 iulie 2021 pronunțată de Curtea de Apel București, susținând că este pronunțată de o instanță necompetentă în raport de considerentele deciziei Curții Constituționale nr. 604 din 22 octombire 2020.

Potrivit art. 135 alin. (2), teza finală, hotărârea de declinare a competentei sau de stabilire a competenței pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție este obligatoriei pentru instanța de trimitere.

Prin decizia civilă nr. 1269 din 9 iunie 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție a declinat competența de soluționare a contestației privind tergiversarea procesului formulată în prezenta cauză, în favoarea Curții de Apel Galați.

În situația în care competența Curții de Apel Galați a fost stabilită cu caracter definitiv și obligatoriu prin decizia Înaltei Curți mai sus menționată, criticile din plângerea formulată, referitoare la acest aspect, sunt nefondate.

În ceea ce privește cel de al doilea motiv pe care este întemeiată plângerea împotriva contestatiei, Înalta Curte constată următoarele:

Contestația privind tergiversarea procesului formulată de către petent a vizat presupusa nesoluționare a cauzei având ca obiect completare dispozitiv, într-un termen optim și previzibil, contestație ce a fost respinsă ca neîntemeiată.

Analizând modul de soluționare a cererii privind completarea dispozitivului, Înalta Curte constată că motivele contestației sunt neîntemeiate, Curtea de Apel Galați respectând atât termenele cât și dispozițiile de procedură.

Din actele și lucrările dosarului, reiese că soluționarea cu întârziere a cauzei având ca obiect completarea dispozitivului a fost determinată de atitudinea petentului A., care a formulat numeroase cereri respectiv cerere de lămurire a deciziei nr. 357/2020, cerere de modificare a cererii de lămurire, cerere de recuzare, cerere de reexaminare a taxei de timbru stabilită pentru soluționarea cererii de recuzare, cerere de acordare a ajutorului public judiciar.

Analizând modul de soluționare al contestației privind tergiversarea procesului, Înalta Curte constată că și această cerere a fost soluționată în termen optim și cu respectarea normelor de procedură.

În consecință, pentru considerentele arătate, Înalta Curte va respinge plângerea formulată.

Sursa informației: www.scj.ro.

Competența de soluționare a contestației privind tergiversarea procesului was last modified: ianuarie 26th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.