Competenţa de soluţionare a contestaţiei privind durata procesului penal. Contestație în anulare respinsă ca inadmisibilă (NCPP)

12 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 156
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 7/2021

NCPP: art. 275 alin. (2), art. 488^1 alin. (1) lit. b)

Prioritar, raportat la competența de soluționare a contestației privind durata procesului penal în cursul judecății se reține că, în conformitate cu dispozițiile art. 488^1 alin. (1) lit. b) din C. proc. pen., în cauzele penale aflate în cursul judecății sau în căile de atac, ordinare ori extraordinare, competența aparține instanței ierarhic superioare celei pe rolul căreia se află cauza.

În prezenta cauză, competența revine Înaltei Curți de Casație și Justiție, având în vedere că obiectul prezentei cauze este constituit de dosarul ce s-a aflat pe rolul Curții de Apel Suceava, și care a avut ca obiect contestație în anulare.

În ceea ce privește contestația propriu-zisă, Judecătorul de drepturi și libertăți reține că instituția prevăzută de art. 488^1 și urm. din C. proc. pen. a fost reglementată de legiuitorul român în considerarea obligațiilor ce decurg în sarcina statului din prevederile art. 6 și art. 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectiv crearea unui sistem judiciar eficient, capabil să soluționeze cauzele penale într-un termen rezonabil și să asigure, la nivelul legislației naționale, un remediu efectiv persoanelor care pretind vătămări ale drepturilor consacrate de Convenție.

Exercitarea contestației privind durata procesului penal este supusă, însă, unor condiții expres prevăzute de art. 488^1 alin. (2) și (3) din C. proc. pen., referitoare la: subiecții procesuali îndrituiți să recurgă la acest remediu (limitativ prevăzuți de lege), tipul de cauze a căror durată poate fi cenzurată (enumerate explicit în cuprinsul normei menționate), respectiv termenele minime a căror împlinire trebuie să intervină anterior sesizării judecătorului de drepturi și libertăți sau instanței competente, după caz.

În acest sens, potrivit dispozițiilor art. 488^1 alin. (3) lit. c) din C. proc. pen., contestația privind durata procesului penal poate fi formulată, pentru cauzele aflate în căile de atac ordinare sau extraordinare, după cel puțin 6 luni de la sesizarea instanței cu o cale de atac.

Norma legală evocată consacră, așadar, în mod explicit, cerința preexistenței unei cauze care să se afle în căile de atac ordinare sau extraordinare de cel puțin 6 luni de la sesizarea instanței cu acea cale de atac, data înregistrării cauzei la instanță marcând, totodată, și momentul de început al termenului minim de 6 luni, prevăzut de legiuitor ca cerință de sesizare a instanței competente, în procedura analizată.

În același timp, o cerință implicită pentru admisibilitatea contestației este aceea ca, în cauza a cărei durată rezonabilă se contestată, să nu se fi dispus o soluție anterior declanșării procedurii prevăzute de art. 488^1 și urm. din C. proc. pen.

În aceste coordonate de principiu, Înalta Curte de Casație și Justiție constată că, în cauza având ca obiect contestația în anulare formulată de contestatorul A. împotriva încheierii nr. 43 pronunțată de Curtea de Apel Suceava la data de 4.11.2020 în dosarul nr. x/2020, instanța Curții de Apel Suceava, prin sentința penală nr. 154 din data de 26.11.2020, a dispus respingerea, ca inadmisibilă, a contestației în anulare formulată de contestatorul A. privind încheierea nr. 43 pronunțată la data de 4.11.2020 de către Curtea de Apel Suceava în dosarul nr. x/2020.

În acest context, se constată că, dosarul ce a avut ca obiect contestația în anulare formulată de contestator, a fost deja soluționat prin sentința penală anterior menționată.

Față de aceste împrejurări, de vreme ce sesizarea petentului vizează o cauză care a fost deja soluționată și care nici nu s-a aflat pe rolul instanței o perioadă mai mare de 6 luni, Înalta Curte de Casație și Justiție conchide că nu este îndeplinită situația premisă prevăzută de dispozițiile art. 488^1 alin. (3) lit. c) din C. proc. pen., care să deschidă contestatorului calea unei contestații privind durata procesului penal.

Pentru considerentele expuse, constatând că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 488^1 alin. (3) lit. c) din C. proc. pen., Înalta Curte de Casație și Justiție va respinge, ca inadmisibilă contestația formulată de contestatorul A. privind durata procesului penal ce face obiectul dosarului nr. x/2020 al Curții de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori.

În temeiul art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., va obliga contestatorul la plata sumei de 200 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Sursa informației: www.scj.ro.

Competența de soluționare a contestației privind durata procesului penal. Contestație în anulare respinsă ca inadmisibilă (NCPP) was last modified: aprilie 12th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter