Codul silvic – modificări (Legea nr. 230/2018)

10 aug. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
7.738 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar

Codul silvic

(rep. M. Of. nr. 611 din 12 august 2015; cu modif. ult.)

Legea nr. 230/2018

(M. Of. nr. 693 din 8 august 2018)

  modifică: art. 16 alin. (4) și (10), art. 37 alin. (1) lit. b), art. 59 alin. (5^1) și alin. (5^2) lit. a) și b), art. 59 alin. (5^5), anexa nr. 2, tabelele nr. 1 și 2, art. 105 alin. (1);

  introduce: art. 16 alin. (16);

  abrogă: art. 59 alin. (5^4).

În M. Of. nr. 693 din 8 august 2018, s-a publicat Legea nr. 230/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic. 

Astfel, Legea nr. 230/2018 modifică, dar și completează Codul silvic (rep. M. Of. nr. 611 din 12 august 2015; cu modif. ult.) și de asemenea abrogă unele prevederi ale Legii nr. 133/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (M. Of. nr. 411 din 10 iunie 2015).

O modificare importantă adusă de noua reglementare Codului silvic vizează faptul că volumul disponibil de lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm și de lemn de foc, rămas după acoperirea necesarului de lemn, se valorifică în condițiile regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în vigoare.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Codului silvic, prin Legea nr. 230/2018.

 

Art. 16 alin. (4) și (10) din Codul silvic (modificat prin Legea nr. 230/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 16, alin. (4) și (10) prevedeau:

Pachet: Principiile procedurei judiciare

„(4) Ocolul silvic care administrează și/sau asigură serviciile silvice, pentru suprafața cea mai mare de fond forestier, pe teritoriul unei comune, unui oraș sau municipiu, după caz, denumit în continuare ocol silvic nominalizat, stabilit anual până la data de 1 decembrie pentru anul următor prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, este obligat, la cererea deținătorului, să asigure pe bază de contract serviciile silvice pentru suprafețele de fond forestier de maximum 30 ha, aparținând persoanelor fizice și juridice, de pe raza comunei, orașului sau municipiului respectiv; pentru anul 2017 stabilirea ocolului silvic nominalizat se face prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(…)

(10) Pentru suprafețele de fond forestier de maximum 30 ha, pentru care nu există administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, asigurarea serviciilor silvice de către ocolul silvic nominalizat se face prin act de constatare încheiat între reprezentantul ocolului silvic nominalizat și reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, după realizarea controlului de fond/evaluarea de către ocolul silvic, în condițiile legii, a eventualelor pagube aduse fondului forestier”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 16, alin. (4) și (10) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(4) Pentru suprafețele de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv, aparținând persoanelor fizice și juridice, la cererea deținătorului, ocolul silvic nominalizat are obligația să asigure serviciile silvice, pe bază de contract.

(…)

(10) Pentru suprafețele de fond forestier de peste 30 ha, pentru care nu există administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, asigurarea serviciilor silvice de către ocolul silvic nominalizat se face prin act de constatare încheiat între reprezentantul ocolului silvic nominalizat și reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, după realizarea controlului de fond/evaluarea de către ocolul silvic, în condițiile legii, a eventualelor pagube aduse fondului forestier”.

 

Art. 16 alin. (16) din Codul silvic (introdus prin Legea nr. 230/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 16, după alin. (15) se introduc două noi alineate, alin. (16), cu următorul conținut:

„(16) Metodologia de stabilire a ocolului silvic nominalizat și procedura de preluare în teren a suprafețelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv se stabilesc prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură”.

 

Art. 37 alin. (1) lit. b) din Codul silvic (modificat prin Legea nr. 230/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 37 alin. (1), lit. b) prevedea:

„(1) Pot fi scoase definitiv din fondul forestier național, doar cu condiția compensării acestora, fără reducerea suprafeței fondului forestier și cu plata anticipată a obligațiilor bănești, numai terenurile necesare realizării sau extinderii următoarelor categorii de lucrări și obiective:

(…)

b) obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistică, unități de cult, obiective sportive, medicale, precum și obiective sociale realizate numai de furnizorii de servicii sociale; pentru teritoriul administrativ în zonele de interes economic al Rezervației Biosferei «Delta Dunării» se pot realiza pontoane de acostare pentru ambarcațiuni cu scop turistic și de agrement și de aprovizionare cu alimente și combustibil, pontoane plutitoare și adăposturi pescărești pentru pescari constituiți în asociații;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 37 alin. (1), lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„b) obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistică, unități de cult, cimitirele aparținând domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, obiective sportive, medicale, precum și obiective sociale realizate numai de furnizorii de servicii sociale; pentru teritoriul administrativ în zonele de interes economic al Rezervației Biosferei «Delta Dunării» se pot realiza pontoane de acostare pentru ambarcațiuni cu scop turistic și de agrement și de aprovizionare cu alimente și combustibil, pontoane plutitoare și adăposturi pescărești pentru pescari constituiți în asociații;”.

 

Art. 59 alin. (5^1) și alin. (5^2) lit. a) și b) din Codul silvic (modificat prin Legea nr. 230/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 59, alin. (5^1) și alin. (5^2) lit. a) și b) prevedeau:

„(5^1) Lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor, tăierile de igienă, precum și tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafețe compacte de maximum 3 ha, executate în fondul forestier proprietate publică a statului, se realizează de către administratorii prevăzuți de lege, prin exploatare în regie proprie, cu forțe proprii sau prin prestări servicii cu operatori economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră

(5^2) Volumul disponibil rezultat ca lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm și ca lemn de foc din lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor, din tăierile de igienă, precum și din tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafețe compacte de maximum 3 ha, din fondul forestier proprietate publică a statului, se valorifică în următoarea ordine de priorități:

a) pentru necesarul de lemn al populației, în baza solicitărilor centralizate de unitățile administrativ-teritoriale pe suprafața cărora este amplasat fondul forestier administrat de ocolul silvic de stat; această cantitate se valorifică prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare; centralizarea solicitărilor se va face până la data de 1 august, iar transmiterea acestora către ocolul silvic se face până la data de 15 august;

b) pentru consumul propriu al unităților de interes local finanțate, integral sau parțial, de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, în baza solicitărilor centralizate de unitățile administrativ-teritoriale pe suprafața cărora este amplasat fondul forestier; această cantitate se valorifică prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 59, alin. (5^1) și alin. (5^2) lit. a) și b) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(5^1) Lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor, tăierile de igienă, precum și tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafețele compacte de maximum 3 ha, executate în fondul forestier proprietate publică a statului, se realizează de către administratorii prevăzuți de lege, în următoarea ordine:

a) prin exploatare în regie proprie, cu forțe proprii;

b) prin exploatare în regie proprie, prin prestări servicii cu operatori economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră;

c) prin valorificare ca masă lemnoasă pe picior; valorificarea ca masă lemnoasă pe picior se poate face numai pentru volumul din actele de punere în valoare care depășește capacitatea proprie de exploatare la nivelul ocolului silvic/bazei experimentale și după organizarea a cel puțin două proceduri de achiziție publică, în condițiile legii. Volumul lemnului de foc rezultat din masa lemnoasă valorificată pe picior se oferă spre valorificare în ordinea de priorități prevăzută la alin. (5^2).

(…)

a) pentru necesarul de lemn al populației, pe bază de solicitare individuală sau în baza solicitărilor centralizate de unitățile administrativ-teritoriale pe suprafața cărora este amplasat fondul forestier administrat de ocolul silvic de stat; această cantitate se valorifică prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare;

b) pentru consumul propriu al unităților de interes local finanțate, integral sau parțial, de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, în baza solicitării unității de interes local sau în baza solicitărilor centralizate de unitățile administrativ-teritoriale pe suprafața cărora estre amplasat fondul forestier; această cantitate se valorifică prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare;”.

 

Art. 59 alin. (5^4) din Codul silvic (abrogat prin Legea nr. 230/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 59 alin. (5^4) prevedea:

„(5^4) Volumul de lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm și de lemn de foc, rămas după acoperirea necesarului de lemn în condițiile alin. (52) sau (53), se valorifică, prin vânzare directă, către populația din unitățile administrativ- teritoriale limitrofe unității administrativ-teritoriale pe suprafața căreia este amplasat fondul forestier administrat”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 59 alin. (5^4se abrogă.

 

Art. 59 alin. (5^5) din Codul silvic (modificat prin Legea nr. 230/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 59, alin. (5^5) prevedea:

„(5^5) Volumul disponibil de lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm și de lemn de foc, rămas după acoperirea necesarului de lemn în condițiile alin. (54), se valorifică în condițiile regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în vigoare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 59, alin. (5^5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5^5) Volumul disponibil de lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm și de lemn de foc, rămas după acoperirea necesarului de lemn în condițiile alin. (5^2) și (5^3), se valorifică în condițiile regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în vigoare”.

 

Anexa nr. 2, tabelele nr. 1 și 2 din Codul silvic (introdus prin Legea nr. 230/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. 2, tabelele nr. 1 și 2 prevedeau:

Tabelul nr. 1
– model –

Se avizează.
Inspector-șef,
. . . . . . . . . .

FIȘA DE CALCUL
al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice

Nr. crt.Suprafața – ha –Suprafața pe forme de relief – ha –Nr. zile/haValoarea unitară – zile/ha –Valoarea totală
– lei –
câmpie
deal
munte
Total

Șeful ocolului silvic,
. . . . . . . . . .

Tabelul nr. 2
– model –

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură

( . . . . . . . . . .)

Garda Forestieră . . . . . . . . . .

DECONT JUSTIFICATIV*)
pe trimestrul . . . . . . . . . ., anul . . . . . . . . . .


*) Se întocmește un decont pentru toate suprafețele de fond forestier cu proprietar neidentificat pentru care sunt asigurate serviciile silvice de același ocol silvic.

1. Amplasamentul suprafeței pentru care se asigură serviciile silvice:

județul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., Ocolul Silvic . . . . . . . . . .

2. Beneficiarii lucrării:

Nr. crt.Nr. și data procesului- verbal de punere în posesieNumele și prenumele/ Denumirea persoanei juridice înscrise în procesul-verbal de punere în posesieNr. și data actului de constatare potrivit art. 16 alin. (7)UPuaSuprafața – ha –Nr. zile/haValoarea unitară – zile/ha –Valoarea – lei –

3. Ocolul silvic care realizează serviciile silvice:

Denumirea . . . . . . . . . .

Sediul: comuna/orașul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

Numărul de înmatriculare în registrul comerțului/Numărul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor . . . . . . . . . .

Numărul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Contul ocolului silvic în care se transmit sumele . . . . . . . . . .

Inspector-șef,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
L.S./S.S.

Șeful serviciului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2, tabelele nr. 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Tabelul nr. 1

Se avizează
Inspector-șef,
. . . . . . . . . .

FIȘA DE CALCUL
al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice
– model –

Nr. crt.Forma de relief*)
– ha –
Suprafața
– ha –
Valoarea unitară calculată conform metodologiei
– lei/an/ha/forme de relief –
Număr zile asigurare servicii silviceValoarea totală**)
– lei –
012345 = 2 x 3 x 4/nr. zile an
câmpie
deal
munte
Totalxx

*) Încadrarea pe forme de relief se face în funcție de amenajamentul silvic în vigoare sau, în situația în care amenajamentul silvic nu mai este în vigoare, încadrarea se face în funcție de ultimul amenajament silvic elaborat pentru suprafața respectivă.

**) Valoarea se exprimă în lei cu două zecimale.

Șeful ocolului silvic,
. . . . . . . . . .

Tabelul nr. 2

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură

(. . . . . . . . . .)

Garda Forestieră

DECONT JUSTIFICATIV
privind acordarea alocațiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier pe trimestrul . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .
– model –

Se întocmește un decont pentru toate suprafețele de fond forestier cu proprietar neidentificat pentru care sunt asigurate serviciile silvice de același ocol silvic.

1. Amplasamentul suprafeței pentru care se asigură serviciile silvice:

județul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., Ocolul Silvic . . . . . . . . . .

2. Beneficiarii lucrării:

Nr. crt.Documente privind identificarea terenului forestier*)Titularul documentelor privind identificarea terenului forestierNr. și data actului de constatare potrivit art. 16 alin. (7)UPuaForma de reliefSuprafața
– ha –
Valoarea unitară calculată conform metodologiei
– lei/an/ha/forme de relief**)
Număr zile asigurare servicii silviceValoare totală
– lei –
012345678**)910 = 7 x 8 x 9/nr. zile an
TOTAL OCOLXXXXXX
Din care:Câmpie
Deal
Munte

*) Identificarea terenului se face prin: proces-verbal de punere în posesie/titlu de proprietate/act administrativ, în original, emis de unitatea administrativ- teritorială prin care se face dovada înregistrării terenului forestier, în care este înscrisă și suprafața.

**) La prima decontare, coloana 8 se calculează de la data din coloana 3 până la sfârșitul perioadei pentru care se întocmește decontul.

3. Ocolul silvic care realizează serviciile silvice:

Denumirea . . . . . . . . . .

Sediul: comuna/orașul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . .

Numărul de înmatriculare în registrul comerțului/Numărul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor . . . . . . . . . .

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Contul ocolului silvic în care se transmit sumele . . . . . . . . . .

Inspector-șef,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele, semnătura)
L.S./S.

Șeful serviciului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele, semnătura)”.

 

Alte prevederi ale Legii nr. 230/2018

 

Legea nr. 230/2018 modifică indirect Codul silvic, prin abrogarea art. II alin. (24) din Legea nr. 133/2015 care face referire la art. 105 alin. (1) din Codul silvic.

Redăm mai jos respectiva modificare.

 

Art. II alin. (24) din Legea nr. 133/2015 (modificat prin Legea nr. 230/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. II alin. (24) prevedea:

„(24) Multiplicarea de două ori a valorii prejudiciilor, prevăzute la art. 105 alin. (1) din Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, în pădurile încadrate prin amenajamente silvice în grupa I funcțională, se va aplica, după intrarea în vigoare a prezentei legi, numai dacă prejudiciul a rezultat ca urmare a unor fapte care constituie infracțiuni sau contravenții”.

[Conform art. 105 alin. (1) din Codul silvic, prejudiciul adus fondului forestier național, denumit în continuare prejudiciu, indiferent de natura juridică a proprietății, se evaluează de către personalul silvic, în condițiile legii.]

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la data intrării în vigoare a Legii nr. 230/2018, alin. (24) al art. II se abrogă.

Codul silvic – modificări (Legea nr. 230/2018) was last modified: august 10th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter