Codul rutier. Actualizat la 6 februarie 2017 – Noua procedură de ridicare a autoturismelor staţionate nelegal

8 mart. 2017
Vizualizari: 2868
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În urma Deciziei nr. 9/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțate în recurs în interesul legii, prin care s-a stabilit că procedurile de ridicare a autovehiculelor staționate nelegal edictate de consiliile locale sunt nelegale, în România nu au mai putut fi ridicate autoturismele staționate nelegal.

În prima parte a anului 2016 a fost întocmit de către Ministerul Afacerilor Interne un proiect de modificare a legislației rutiere, prezentat și comentat în ediția iulie 2016 a prezentei lucrări.

În urma dezbaterii publice, proiectul a fost revizuit semnificativ, iar la data de 22 decembrie 2016 a fost publicată, în Monitorul Oficial, H.G. nr. 965/2016, care a intrat în vigoare la data de 21 ianuarie 2017.

Apreciem că această hotărâre, la o primă vedere, este net superioară primului proiect.

Potrivit noii reglementări în materie, ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care polițistul rutier o poate dispune când vehiculul staționează neregulamentar pe partea carosabilă. Se consideră staționare inclusiv situația în care autoturismul, deși oprit în afara părții carosabile, are o roată pe partea carosabilă.

Întrucât în actul normativ intrat în vigoare nu se mai regăsește textul din proiect, care prevedea că dispoziția de ridicare este un act administrativ, aplicând regulile generale în materie și practica Înaltei Curți de Casație și Justiție, contestarea măsurii ridicării se va face, în opinia noastră, pe calea plângerii contravenționale, fiind pe deplin aplicabile dispozițiile art. 32 alin (2) din O.G. nr. 2/2001, care prevăd că: „Controlul aplicării și executării sancțiunilor principale și complementare este de competența exclusivă a instanței prevăzută la alineatul 1” (aceasta fiind judecătoria în a cărei rază de competență s-a săvârșit contravenția s.n. – M.U.).

Mai precis, apreciem că persoana care consideră că autoturismul pe care îl conducea a fost ridicat nelegal va ataca atât procesul-verbal prin care a fost amendat, cât și dispoziția de ridicare a autoturismului printr-o unică plângere contravențională.

Întrucât, din analiza textelor legale, rezultă că plângerea nu suspendă executarea (autoturismul fiind deja ridicat), persoana în cauză va trebui să achite contravaloarea serviciilor de ridicare și transport și să solicite pe calea plângerii contravenționale restituirea acestor sume, în situația în care se va constata de către instanță că ridicarea a fost nelegală.

Conform noii legislații în materie, ridicarea vehiculelor constituie serviciu public și se realizează pe durata a 24 de ore, de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administrația publică locală. Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane.

Ridicarea vehiculului se dispune, în scris, prin dispoziție de ridicare. Dispoziția de ridicare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

  1. a) data, ora și locul ridicării vehiculului;
  2. b) gradul profesional, numele și prenumele polițistului rutier care dispune măsura tehnico-administrativă, precum și unitatea din care acesta face parte;
  3. c) indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;
  4. d) mențiuni privind înregistrarea foto sau video a staționării vehiculului;
  5. e) mențiuni privind avarii vizibile pe vehicul;
  6. f) date privind numărul de înmatriculare/înregistrare și marca vehiculului.

Dispoziția de ridicare se încheie în 3 exemplare, cu următoarea destinație: primul exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru administratorul drumului public sau, după caz, pentru administrația publică locală, iar al treilea exemplar pentru persoana care solicită restituirea vehiculului.

Operațiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului. Transportul la locul de depozitare se realizează în condiții care exclud deplasarea pe propriile roți a vehiculului ridicat.

Este important de precizat că transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la inițierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării și este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz, se suportă doar contravaloarea operațiunii de ridicare. Depozitarea se face numai în spații corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administrația publică locală. Pe perioada depozitării, vehiculele ridicate se află în paza administratorului drumului public sau, după caz, a administrației publice locale. Administratorul drumului public sau, după caz, administrația publică locală răspunde pentru eventualele avarii cauzate vehiculului ca urmare a efectuării operațiunilor de ridicare, transport și depozitare, în condițiile prevăzute de lege.

În ceea ce privește restituirea autoturismului ridicat, acesta va fi restituit numai proprietarului sau deținătorului legal. Ca atare, dacă o persoană a parcat autoturismul altei persoane nelegal, restituirea va fi făcută numai acesteia din urmă, care este proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spațiile special amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore.

Comandă lucrarea „Codul rutier. Actualizat la 6 februarie 2017”

Codul rutier. Actualizat la 6 februarie 2017 – Noua procedură de ridicare a autoturismelor staționate nelegal was last modified: martie 8th, 2017 by Mircea Ursuța

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Mircea Ursuța

Mircea Ursuța

Este secretar de stat la Ministerul Justiției, conferenţiar universitar doctor în cadrul Facultății de Drept, Universitatea din Oradea, și lector în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor.
A mai scris: