Codul penal – modificări (O.U.G. nr. 13/2017)

1 feb. 2017
10 voturi, medie: 3,60 din 510 voturi, medie: 3,60 din 510 voturi, medie: 3,60 din 510 voturi, medie: 3,60 din 510 voturi, medie: 3,60 din 5 (10 votes, average: 3,60 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
37.069 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

👍Vezi și: Codul de procedură penală – modificări (O.U.G. nr. 13/2017)

Actul modificatActul modificatorSumar
Codul penal
(M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 13/2017
(M. Of. nr. 92 din 1 februarie 2017)

– modifică:  art. 269 alin. (3);  art. 297; art. 301 alin. (1); art. 308 alin. (1); art. 336 alin. (1)

– introduce: art. 269 alin. (4); art. 3361
– abrogă: art. 298

În M. Of. nr. 92 din 1 februarie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului penal prin O.U.G. nr. 13/2017.

 

Art. 269 alin. (3) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 13/2017)

Vechea reglementare

În veche reglementare, art. 269 alin. (3) prevedea faptul că favorizarea săvârșită de un membru de familie nu se pedepsește.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 269 alin. (3) dispune următoarele:

(3) Favorizarea săvârșită de un membru al familiei sau afin până la gradul II nu se pedepsește”.

 

Art. 269 alin. (4) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 13/2017)

 

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Noua reglementare

După alin. (3) al articolului 269, se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 269 alin. (4) dispune următoarele:

(4) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative”.

 

Art. 297 din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 13/2017)

Vechea reglementare

În veche reglementare, art. 297 prevedea faptul că:

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, îngrădește exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenență politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 297 dispune următoarele:

„Art. 297 („Abuzul în serviciu”)

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu știință, îndeplinește un act prin încălcarea unor dispoziții exprese dintr-o lege, o ordonanță sau o ordonanță de urgență a Guvernului sau nu îndeplinește un act prevăzut de dispozițiile exprese dintr-o lege, o ordonanță sau o ordonanță de urgență a Guvernului și prin aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 200.000 lei ori o vătămare gravă, certă și efectivă a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt prevăzute și garantate de legile în vigoare, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Fapta funcționarului public care, în exercitarea serviciului, îngrădește exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenență politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative”.

 

Art. 298 din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 13/2017)

Vechea reglementare

În veche reglementare, art. 298 prevedea faptul că încălcarea din culpă de către un funcționar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 298 – se abrogă.

 

Art. 301 alin. (1) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 13/2017)

Vechea reglementare

În veche reglementare, art. 301 alin. (1) prevedea faptul că fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 301 alin. (1) dispune următoarele:

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-au obținut, direct sau indirect, foloase patrimoniale, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

 

Art. 308 alin. (1) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 13/2017)

Vechea reglementare

În veche reglementare, art. 308 alin. (1) prevedea faptul că dispozițiile art. 289–292, 295, 297–301 și 304 privitoare la funcționarii publici se aplică în mod corespunzător și faptelor săvârșite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 308 alin. (1) dispune următoarele:

(1) Dispozițiile art. 289-292, 295, 297, 299, 300 și 304 privitoare la funcționarii publici se aplică în mod corespunzător și faptelor săvârșite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice”.

 

Art. 336 alin. (1) din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 13/2017)

Veche reglementare

În veche reglementare, art. 336 alin. (1) prevedea faptul că:

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 336 alin. (1) dispune următoarele:
Art. 336.

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă”.

 

Art. 3361 din Codul penal (modificat prin O.U.G. nr. 13/2017)

 

Noua reglementare

După art. 336, se introduce un nou articol, art. 3361.

Potrivit noii reglementări, art. 3361 dispune următoarele:
Art. 3361

Consumul de alcool sau de alte substanțe ulterior producerii unui accident de circulație

(1) Fapta conducătorului unui vehicul sau a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, ori a examinatorului autorității competente, aflat în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substanțe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea unui accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea probelor biologice, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Nu constituie infracțiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanțelor stupefiante, după producerea accidentului de circulație și până la sosirea poliției la fața locului, dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto”.

 

Alte prevederi relevante din O.U.G. nr. 13/2017

Judecătorul delegat cu executările penale va sesiza instanța competentă pentru a se stabili incidența art. 4 sau a art. 6 din Codul penal pentru cauzele judecate definitiv. Judecata se va face de urgență, la intrarea în vigoare a art. I, pentru cauzele în care s-au aplicat pedepse sau măsuri privative de libertate.

Respectiva ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin respectiva ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege.

👍Vezi și: Poziția CSM față de O.U.G. nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea codurilor penale

👍Vezi și: Plenul CSM a votat în unanimitate pentru sesizarea CCR în legătură cu modificarea codurilor penale

Codul penal – modificări (O.U.G. nr. 13/2017) was last modified: octombrie 3rd, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter