Codul penal, Codul de procedură penală, Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc – modificări (Legea nr. 219/2021)

29 iul. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
958 views

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Legea nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc

(M. Of. nr. 451 din 28 iunie 2011; cu modif. și compl. ult.)

 

Codul penal

(M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009)

 

Codul de procedură penală

(M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010)

 

H.G. nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping

(rep. M. Of. nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modif. și compl. ult.)

 

O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

(rep. M. Of. nr. 694 din 23 septembrie 2014)

 

Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române

Videoconferința regională de insolvență Buzău

(rep. M. Of. nr. 170 din 2 martie 2020)

 

Legea nr. 219/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc

 

(M. Of. 739 din 28 iulie 2021)

– modifică: titlul Legii, art. 1, art. 2 alin. (2) și (3), titlul Cap. II, art. 3, art. 4 alin. (1), (3) și (7), art. 6, art. 7, titlul Cap. III, art. 8, art. 9, art. 10, art. 15, art. 16 alin. (1) și (2), art. 18, art. 25 din Legea nr. 104/2008; sintagma „substanțe dopante cu grad mare de risc” din H.G. nr. 1.522/2006; art. 75 alin. (1) lit. d) din Codul penal; art. 138 alin. (11), art. 139 alin. (2), art. 148 alin. (1) lit. a), art. 148 alin. (9), art. 150 alin. (1) lit. a), art. 151 alin. (2) lit. a), art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală; art. 1 alin. (4) din O.G. nr. 14/2007; art. 26 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 218/2002.

– introduce: art. 2 alin. (4), art. 9^1 – 9^3, art. 14^1-14^8, art. 16^1-16^3, art. 17^1 din Legea nr. 104/2008

– abrogă: art. 13 și art. 14, art. 17, art. 19, art. 22-24, art. 29 in Legea nr. 104/2008

 

În M. Of. 739 din 28 iulie 2021 s-a publicat Legea nr. 219/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante modificări, dar și completări aduse respectivului act normativ.

 

Art. VII din Legea nr. 219/2021

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

– La articolul 75 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracțiune, în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la primul termen de judecată, dacă făptuitorul nu a mai beneficiat de această circumstanță într-un interval de 5 ani anterior comiterii faptei. Circumstanța atenuantă nu se aplică în cazul săvârșirii următoarelor infracțiuni: contra persoanei, furt calificat, tâlhărie, piraterie, fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice, ultraj, ultraj judiciar, purtare abuzivă, infracțiuni contra siguranței publice, infracțiuni contra sănătății publice, infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate, contra securității naționale, contra capacității de luptă a forțelor armate, infracțiunilor de genocid, contra umanității și de război, a infracțiunilor privind frontiera de stat a României, a infracțiunilor la legislația privind prevenirea și combaterea terorismului, a infracțiunilor de corupție, infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, a celor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, a infracțiunilor privitoare la nerespectarea regimului materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, privind regimul juridic al drogurilor, privind regimul juridic al precursorilor de droguri, privind regimul juridic al substanțelor dopante, a celor privind spălarea banilor, privind activitățile aeronautice civile și cele care pot pune în pericol siguranța zborurilor și securitatea aeronautică, privind protecția martorilor, privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii, a celor privind traficul de organe, țesuturi sau celule de origine umană, privind prevenirea și combaterea pornografiei și a celor la regimul adopțiilor.”

Conform art. XII din Legea nr. 219/2021, aceste prevederi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării Legii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. VIII din Legea nr. 219/2021

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

La articolul 138, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(11) Prin participarea autorizată la anumite activități se înțelege comiterea unei fapte similare laturii obiective a unei infracțiuni de corupție, efectuarea de tranzacții, operațiuni sau orice fel de înțelegeri privind un bun sau privind o persoană despre care se bănuiește că ar fi dispărută, că este victima traficului de persoane ori a unei răpiri, efectuarea de operațiuni privind droguri sau substanțe dopante, precum și prestarea unui serviciu, desfășurate cu autorizarea organului judiciar competent, în scopul obținerii de mijloace de probă.”

La articolul 139, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Supravegherea tehnică se poate dispune în cazul infracțiunilor contra securității naționale prevăzute de Codul penal și de legi speciale, precum și în cazul infracțiunilor de trafic de droguri, infracțiunilor la regimul privind substanțele dopante, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracțiunilor privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați, de trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, de spălare a banilor, de falsificare de monede, timbre sau de alte valori, de falsificare de instrumente de plată electronică, în cazul infracțiunilor care se săvârșesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, contra patrimoniului, de șantaj, de viol, de lipsire de libertate în mod ilegal, de evaziune fiscală, în cazul infracțiunilor de corupție și al infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.”

La articolul 148 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale prevăzute de Codul penal și de alte legi speciale, precum și în cazul infracțiunilor de trafic de droguri, infracțiunilor la regimul privind substanțele dopante, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracțiunilor privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați, trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanțare a terorismului, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, falsificare de instrumente de plată electronică, în cazul infracțiunilor care se săvârșesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, în cazul infracțiunilor de corupție, al infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, al infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori există o suspiciune rezonabilă că o persoană este implicată în activități infracționale ce au legătură cu infracțiunile enumerate mai sus;”

La articolul 148, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(9) Durata măsurii poate fi prelungită pentru motive temeinic justificate, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), fiecare prelungire neputând depăși 60 de zile. Durata totală a măsurii, în aceeași cauză și cu privire la aceeași persoană, nu poate depăși un an, cu excepția infracțiunilor contra vieții, securității naționale, infracțiunilor de trafic de droguri, infracțiunilor la regimul privind substanțele dopante, nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați, trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanțare a terorismului, spălare a banilor, precum și infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.”

La articolul 150 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni de trafic de droguri, infracțiuni la regimul privind substanțele dopante, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracțiuni privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați, trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanțare a terorismului, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, unei infracțiuni care se săvârșește prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, în cazul infracțiunilor de corupție, al infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție și al infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sau în cazul altor infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori dacă există o suspiciune rezonabilă că o persoană este implicată în activități infracționale care au legătură, potrivit art. 43, cu infracțiunile enumerate mai sus;”

La articolul 151 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) dacă descoperirea sau arestarea persoanelor implicate în transportul ilegal de droguri, substanțe dopante, arme, obiecte furate, materiale explozive și precursori de explozivi restricționați, nucleare, alte materiale radioactive, sume de bani și alte obiecte care rezultă din activități ilicite ori obiecte utilizate în scopul comiterii de infracțiuni nu ar putea fi făcută în alt mod sau ar presupune dificultăți deosebite ce ar prejudicia ancheta ori un pericol pentru siguranța persoanelor sau a unor bunuri de valoare;”

La articolul 223, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată și dacă, din probe, rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârșit o infracțiune intenționată contra vieții, o infracțiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracțiune contra securității naționale prevăzută de Codul penal și alte legi speciale, o infracțiune de trafic de droguri, o infracțiune la regimul privind substanțele dopante, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, o infracțiune privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați, trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, șantaj, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o infracțiune de corupție, o infracțiune săvârșită prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică sau o altă infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare și, pe baza evaluării gravității faptei, a modului și a circumstanțelor de comitere a acesteia, a anturajului și a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale și a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.”

Conform art. XII din Legea nr. 219/2021, aceste prevederi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării Legii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Titlul Legii nr. 104/2008

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul legii se modifică și va avea următorul cuprins:

LEGE privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante

 

Art. 6-10

Vechea reglementare

„Art. 6

Consiliul îndeplinește următoarele atribuții:

a) analizează măsurile sau operațiunile convenite de către instituțiile și autoritățile publice cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii traficului ilicit de substanțe cuprinse în “lista interzisă”, în scopul identificării disfuncționalităților intervenite în aplicarea acestora și al formulării de propuneri pentru eliminarea lor;

b) propune armonizarea, actualizarea și adaptarea legislației în domeniu cu reglementările internaționale, pe baza datelor privind amploarea și caracteristicile naționale ale traficului ilicit de substanțe cuprinse în “lista interzisă”;

c) întocmește raportul anual privind evoluția și nivelul traficului ilicit de substanțe cuprinse în “lista interzisă”, pe care Agenția Națională Anti-Doping îl înaintează Guvernului și organismelor internaționale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convențiilor internaționale, în conformitate cu acordurile semnate de România.

 

Art. 7

Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române și Autoritatea Națională a Vămilor transmit, prin formațiunile centrale specializate în prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în termen rezonabil, Agenției Naționale Anti-Doping, la solicitarea acesteia, date în legătură cu prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe cuprinse în “lista interzisă”, în conformitate cu atribuțiile acestora.

 

Art. 8

(1) Personalul împuternicit din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping are dreptul să verifice dacă activitatea în sălile de culturism și de fitness se desfășoară potrivit reglementărilor prezentei legi.

(2) Agenția Națională Anti-Doping are dreptul să efectueze teste doping în rândul practicanților de culturism și de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substanțelor dopante cu grad mare de risc în sportul recreativ.

(3) Testarea doping prevăzută la alin. (2) se efectuează numai cu acordul expres, în scris, al practicantului de culturism sau de fitness și cu respectarea principiului confidențialității datelor acestuia.

 

Art. 9

(1) Pentru desfășurarea activităților în sălile de culturism sau de fitness este obligatorie autorizarea de către Agenția Națională Anti-Doping prin eliberarea certificatului de funcționare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping.

(2) Certificatul de funcționare prevăzut la alin. (1) nu poate fi eliberat sau, dacă a fost eliberat, este retras de drept, în cazul în care în sălile de culturism și de fitness se comercializează substanțe dopante cu grad mare de risc.

(3) Modul și condițiile de eliberare, suspendare și retragere ale certificatului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(4) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a normelor metodologice prevăzute la alin. (3), sălile de culturism și de fitness au obligația de a solicita eliberarea certificatului de funcționare prevăzut la alin. (1).

(5) Pentru eliberarea certificatului prevăzut la alin. (1), se percepe, potrivit legii, o taxă al cărei cuantum se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping, sumele astfel obținute constituindu-se venituri proprii.

(6) În vederea eliberării certificatului prevăzut la alin. (1), persoanele juridice, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale ce desfășoară activități sportive de culturism sau de fitness trebuie să facă dovada deținerii de către unul dintre angajații acestora a atestatului de absolvire a cursului de instruire anti-doping, organizat de către Agenția Națională Anti-Doping.

(7) Metodologia, modul și condițiile de organizare a cursului de instruire anti-doping, condițiile și modul de eliberare a atestatului de absolvire prevăzute la alin. (6) se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping.

 

Art. 10

În vederea exercitării atribuțiilor de control prevăzute la art. 8 alin. (1), Agenția Națională Anti-Doping încheie protocol de colaborare cu Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea eliberării, gratuit, a listei actualizate a persoanelor care au ca obiect de activitate activități sportive, recreative și distractive.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6-10 se modifică și vor avea următorul conținut:

Art. 6

(1) Consiliul îndeplinește următoarele atribuții:

a) analizează măsurile sau operațiunile convenite de către instituțiile și autoritățile publice cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii traficului ilicit de substanțe dopante, în scopul identificării disfuncționalităților intervenite în aplicarea acestora și al formulării de propuneri pentru eliminarea lor;

b) propune armonizarea, actualizarea și adaptarea legislației în domeniu cu reglementările internaționale, pe baza datelor privind amploarea și caracteristicile naționale ale traficului ilicit de substanțe dopante, și emite aviz consultativ pe propunerile legislative și proiectele de acte normative;

c) aprobă raportul privind activitatea desfășurată conform prezentei legi, întocmit de Agenția Națională Anti-Doping pe baza datelor transmise de autoritățile de control cu responsabilități în implementarea prezentei legi. Raportul se include în raportul anual de activitate pe care Agenția Națională Anti-Doping îl înaintează Guvernului, Parlamentului și organismelor internaționale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convențiilor internaționale, în conformitate cu acordurile semnate de România.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul adoptă avize consultative cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.

 

Art. 7

Inspectoratul General al Poliției Române, prin formațiunile centrale specializate în prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri din cadrul Direcției de combatere a crimei organizate, Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală a Vămilor, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor transmit trimestrial către Agenția Națională Anti-Doping datele statistice pe care le dețin privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante, în conformitate cu atribuțiile acestora.

 

Art. 8

(1) Personalul împuternicit din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping are dreptul să verifice dacă activitatea în sălile de culturism și/sau de fitness se desfășoară potrivit reglementărilor prezentei legi și, în vederea exercitării atribuțiilor de control, are acces în toate spațiile și încăperile anexe ale sălii de culturism și fitness, precum și la toate documentele necesare în vederea exercitării controlului.

(2) Agenția Națională Anti-Doping are dreptul să efectueze teste doping în rândul practicanților de culturism și/sau de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substanțelor dopante în sportul recreativ.

(3) Testarea doping prevăzută la alin. (2) se efectuează numai cu acordul scris al practicantului de culturism sau de fitness și cu respectarea principiului confidențialității datelor acestuia.

 

Art. 9

(1) Pentru desfășurarea activităților de culturism și/sau de fitness, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum și asociațiile în participațiune sunt obligate să solicite Agenției Naționale Anti-Doping autorizarea acestor activități prin eliberarea certificatului de funcționare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping. În situația în care persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și asociațiile în participațiune au mai multe puncte de lucru în care se desfășoară activități de culturism și/sau de fitness, acestea trebuie să obțină un certificat de funcționare anti-doping pentru fiecare punct de lucru.

(2) Nu pot avea calitatea de asociați și/sau de administratori ai entităților care desfășoară activități de culturism și/sau de fitness prevăzute la alin. (1) persoanele juridice, persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale care au fost sancționate contravențional pentru trafic ilicit de substanțe dopante, pe o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a sancțiunii.

(3) Persoanele fizice care au fost sancționate pentru dopaj în temeiul dispozițiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi asociați, administratori, angajați în cadrul entităților care desfășoară activități de culturism și/sau de fitness și nu pot încheia contracte de servicii cu astfel de entități pentru o perioadă egală cu perioada suspendării din activitatea sportivă.

(4) Certificatul de funcționare prevăzut la alin. (1) nu poate fi eliberat în cazul în care în sălile de culturism și/sau fitness se constată că se comercializează, se distribuie, se deține ori se oferă substanțe dopante de către personalul care lucrează sub autoritatea sau în baza unor convenții de servicii în sala de culturism/fitness de către asociații și/sau administratorii persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și asociațiile în participațiune.

(5) Pentru eliberarea certificatului de funcționare prevăzut la alin. (1) se percepe, potrivit legii, o taxă al cărei cuantum se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping, sumele astfel obținute constituindu-se venituri proprii.

(6) Certificatul de funcționare prevăzut la alin. (1) se retrage în cazul în care în sălile de culturism și/sau de fitness se constată că se comercializează, se distribuie, se deține ori se oferă substanțe dopante de către personalul care lucrează sub autoritatea sau în baza unor convenții de servicii în sala de culturism/fitness de către asociații și/sau administratorii persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și asociațiile în participațiune.

 

Art. 10

În vederea exercitării atribuțiilor de control prevăzute la art. 8 alin. (1), Agenția Națională Anti-Doping încheie protocol de colaborare cu Oficiul Național al Registrului Comerțului în vederea eliberării, gratuit, a listei actualizate a persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale care desfășoară activități de culturism și/sau fitness și/sau activități sportive și recreative.

 

 

Art. 9^1-9^3

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 9 se introduc trei noi articole, art. 9^1-9^3, cu următorul cuprins:

Art. 9^1

(1) Entitățile prevăzute la art. 9 alin. (1) au obligația să solicite autorizarea din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării/autorizării sau, după caz, de la data încheierii contractului de asociere, pentru fiecare punct de lucru în parte.

(2) Pentru eliberarea certificatului de funcționare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping, entitățile solicitante prevăzute la alin. (1) trebuie să facă dovada absolvirii cursului de instruire anti-doping, organizat de către Agenția Națională Anti-Doping, de către o persoană cu care entitatea solicitantă are încheiat un contract individual de muncă sau un contract de prestări de servicii, în condițiile legii, și care are calificare de profesor de educație fizică și sport, instructor sportiv sau antrenor.

(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică pentru fiecare punct de lucru al entităților prevăzute la alin. (1), pentru care se solicită autorizarea.

(4) Prin normele metodologice aprobate de către Guvern se stabilesc modul și condițiile de eliberare, suspendare și retragere ale certificatului prevăzut la alin. (1)-(3)

(5) Metodologia, modul și condițiile de organizare a cursului de instruire anti-doping, condițiile și modul de eliberare a atestatului de absolvire prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping.

Art. 9^2

(1) În vederea eliberării certificatului de funcționare din punct de vedere al reglementărilor anti-doping, entitățile prevăzute la art. 9 alin. (1) sunt obligate să comunice Agenției lista cu suplimentele alimentare comercializate.

(2) Dacă la momentul depunerii cererii de autorizare entitățile prevăzute la alin. (1) nu comercializează suplimente alimentare, acestea vor depune o declarație pe propria răspundere în acest sens, sub sancțiunea prevăzută de lege pentru fals în declarații.

(3) Dacă după eliberarea certificatului de funcționare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping entitățile prevăzute la alin. (2) doresc să comercializeze suplimente alimentare, acestea au obligația de a comunica Agenției Naționale Anti-Doping lista cu suplimentele alimentare pe care urmează să le comercializeze.

(4) În cazul în care entitățile prevăzute la alin. (1) și (2) comercializează noi suplimente alimentare, comunicarea va cuprinde suplimentele alimentare pe care urmează să le comercializeze.

(5) Termenul pentru comunicarea informațiilor prevăzute la alin. (3) și (4) este de 10 zile de la data intervenirii oricărei modificări cu privire la suplimentele alimentare comercializate.

(6) Comercializarea suplimentelor alimentare desigilate în sălile de culturism și/sau fitness este interzisă.

Art. 9^3

Entitățile prevăzute la art. 9 alin. (1) au obligația de a afișa la loc vizibil certificatul de funcționare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping.

 

Art. 14^1-14^8

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 14 se introduc opt noi articole, art. 14^1-14^8, cu următorul cuprins:

Art. 14^1

(1) Fabricarea, producerea, experimentarea, prepararea, procesarea, transformarea, oferirea, distribuirea, vânzarea, punerea în vânzare, administrarea, livrarea cu orice titlu, trimiterea ori alte operațiuni privind circulația substanțelor dopante cu grad de mare risc și a produselor care conțin substanțe dopante cu grad de mare risc, fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Finanțarea săvârșirii vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu pedeapsa prevăzută pentru această faptă, limitele speciale ale acesteia majorându-se cu o treime.

(3) Îndemnul la consumul ilicit de substanțe dopante cu grad de mare risc și de produse care conțin substanțe dopante cu grad de mare risc constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se pedepsește.

(6) Dispozițiile art. 78 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, se aplică dacă faptele prevăzute de prezentul articol au fost săvârșite în următoarele situații:

a) fapta a fost comisă în sălile de culturism și/sau de fitness sau în magazine care comercializează suplimente alimentare;

b) persoana care a comis infracțiunea îndeplinea o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, iar fapta a fost comisă în exercitarea acestei funcții;

c) fapta a fost comisă de un cadru medical sau de o persoană autorizată de către Agenția Națională Anti-Doping pentru desfășurarea activităților în sălile de culturism și/sau de fitness ori de o persoană care are, potrivit legii, atribuții în lupta anti-doping;

d) substanțele dopante cu grad de mare risc și produsele care conțin substanțe dopante cu grad de mare risc au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activități interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o instituție sau unitate medicală, de învățământ, militară, loc de detenție, centre de asistență socială, de reeducare sau instituție medical-educativă, locuri în care elevii, studenții și tinerii desfășoară activități educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora;

e) folosirea minorilor în săvârșirea faptelor prevăzute la alin. (1)-(3);

f) substanțele dopante cu grad mare de risc și produsele care conțin substanțe dopante cu grad mare de risc au fost combinate cu alte substanțe, care astfel au creat o stare mai gravă de pericol pentru viața și integritatea persoanelor.

Art. 14^2

Introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de substanțe dopante de risc sau cu grad mare de risc sau produse ce conțin substanțe dopante de risc sau cu grad mare de risc, fără autorizație emisă de autoritățile competente, constituie infracțiune și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

Art. 14^3

Publicitatea făcută substanțelor și produselor care conțin substanțe dopante, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 14^4

(1) Nu se pedepsește persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 141 și 142 și care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denunță autorităților participarea la comiterea infracțiunii, contribuind astfel la identificarea și tragerea la răspundere penală a autorului sau a celorlalți participanți.

(2) Persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 141 și 142 și care, în timpul urmăririi penale, denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni legate de producerea și traficul ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă.

Art. 14^5

(1) Substanțele dopante cu grad mare de risc și alte bunuri care au făcut obiectul infracțiunilor prevăzute la art. 141 și 142 se confiscă, iar, dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

(2) Se confiscă, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea substanțelor dopante cu grad mare de risc și a altor bunuri prevăzute la alin. (1).

(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate și banii confiscați, conform alin. (1) și (2), constituie venituri la bugetul de stat și se evidențiază în cont separat la bugetul de stat.

Art. 14^6

(1) Urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute la art. 141 și 142 se efectuează de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, dacă săvârșirea acestor infracțiuni a intrat în scopul unui grup infracțional organizat prevăzut la art. 367 alin. (6) din Codul penal.

(2) Dispozițiile art. 112 și 1121 din Codul penal, precum și cele ale art. 139-152 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător infracțiunilor prevăzute la art. 141 și 142 din prezenta lege.

Art. 14^7

(1) În cazul în care există suspiciuni că se efectuează transporturi de substanțe dopante și există urgență, în scopul efectuării de verificări, organele de poliție pot aplica măsura administrativă de indisponibilizare, pentru o perioadă de maximum 30 de zile, a mijloacelor de transport care sunt sau au fost folosite pentru transportul, depozitarea sau efectuarea oricăror operațiuni cu substanțe dopante.

(2) Actul administrativ prin care se dispune măsura indisponibilizării prevăzută la alin. (1) poate fi atacat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Prin derogare de la dispozițiile art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, introducerea acțiunii în contencios administrativ nu suspendă executarea măsurii.

(3) Probele prelevate de către organele de poliție sunt analizate din punct de vedere fizico-chimic în laboratoarele de specialitate ale Inspectoratului General al Poliției Române sau în alte laboratoare de profil, acreditate conform standardului SR EN ISO/CEI 17025 pentru efectuarea acestor analize.

(4) În vederea efectuării analizelor prevăzute la alin. (3), Inspectoratul General al Poliției Române adoptă măsurile necesare privind dotarea cu aparatura specifică laboratoarelor de specialitate ale Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, precum și pe cele privind acreditarea acestora, conform standardului SR EN ISO/CEI 17025, de către organismul național de acreditare.

(5) Fondurile necesare dotării, acreditării și menținerii acreditării laboratoarelor prevăzute la alin. (4) se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General al Poliției Române prin legile bugetare anuale.

Art. 14^8

(1) În cazul în care există urgență și se presupune, în mod justificat, că există riscul săvârșirii, prin mijloace electronice, a faptelor de oferire, vânzare, punere în vânzare, procurare sau cumpărare a substanțelor și a produselor care conțin substanțe dopante, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, la sesizarea organelor de poliție, solicită furnizorilor de servicii de comunicații electronice ori furnizorilor de servicii ai societății informaționale blocarea accesului la conținutul site-ului în cauză, în condițiile legii.

(2) Actul administrativ prin care se dispune măsura prevăzută la alin. (1) poate fi contestat în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Prin derogare de la dispozițiile art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, introducerea acțiunii în contencios administrativ nu suspendă executarea măsurii.

(3) Nerespectarea de către furnizorii de servicii prin mijloace electronice ori de către furnizorii de servicii ale societății informaționale a obligației de a bloca accesul la site în termen de 6 ore de la primirea solicitării prevăzute la alin. (1) din partea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

(4) În cursul urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 141 și 142, procurorul poate dispune, prin ordonanță motivată, măsura indisponibilizării domeniului sau poate dispune blocarea accesului la conținutul site-ului.

(5) Furnizorii de servicii de comunicații electronice ori furnizorii de servicii ai societății informaționale au obligația de a pune în executare de îndată dispozițiile ordonanței, dar nu mai târziu de 6 ore de la primirea acesteia.

(6) Nerespectarea dispozițiilor ordonanței și a termenului de executare constituie abatere judiciară și se sancționează cu amendă judiciară de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(7) Împotriva măsurii prevăzute la alin. (4), suspectul, inculpatul sau deținătorul domeniului ori administratorul site-ului poate formula plângere la judecătorul de drepturi și libertăți, în termen de 20 de zile de la data punerii în executare a măsurii.

 

Art. 16^1-16^3

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 16 se introduc trei noi articole, art. 16^1-16^3, cu următorul cuprins:

Art. 16^1

(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei nerespectarea dispozițiilor art. 92 alin. (3)-(5).

(2) Pe lângă aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, agentul constatator poate dispune ca sancțiune complementară suspendarea activității sălii de culturism și/sau fitness pe o durată de la o lună la 3 luni.

Art. 16^2

Comercializarea în cadrul sălilor de culturism și/sau fitness a suplimentelor alimentare cu nerespectarea dispozițiilor art. 92 alin. (6) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 7.500 lei.

Art. 16^3

Nerespectarea dispozițiilor art. 93 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

 

Totodată, potrivit art. III din Lege prevede faptul că:

(1) Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, precum și asociațiile în participațiune care desfășoară activitatea de comerț cu amănuntul al suplimentelor alimentare în aceeași incintă în care se află sala de culturism și/sau fitness sunt obligate să depună la Agenția Națională Anti-Doping, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, lista cu suplimente alimentare comercializate.

(2) Dispozițiile art. 92 alin. (4)-(6) din Legea nr. 104/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(3) Comercializarea de către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, asociațiile în participațiune care desfășoară activitatea de comerț cu amănuntul al suplimentelor alimentare în aceeași incintă în care se află sala de culturism și/sau fitness, fără notificarea Agenției Naționale Anti-Doping cu privire la lista produselor comercializate, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

(4) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (3) în termen de 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

(5) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (3) pentru entitățile prevăzute la alin. (1) se face de către inspectorii sanitari de stat împuterniciți de Ministerul Sănătății, de către personalul anume împuternicit din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Agenției Naționale Anti-Doping, conform competențelor legale.

 

Codul penal, Codul de procedură penală, Legea nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc – modificări (Legea nr. 219/2021) was last modified: iulie 29th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter