Codul muncii – modificări (Legea nr. 88/2018)

12 apr. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
9.768 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul modificat

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Actul modificatorSumar
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

(rep. M. Of. nr.  345 din 18 mai 2011; cu modif. ult.)

Legea nr. 88/2018 privind aprobarea O.U.G. nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Codului muncii

(M. Of. nr. 315 din 10 aprilie 2018)

modifică: art. 15^1 lit. a)-b), art. 16 alin. (1)-(2), art. 119, art. 260 alin. (1) lit. e), art. 260 alin. (1) lit. e^1)-e^3), art. 260 alin. (1^1);

introduce: art. 16^1, art. 139 alin. (3), art. 260 alin. (4)-(6).

În M. Of. nr. 315 din 10 aprilie 2018, s-a publicat Legea nr. 88/2018 privind aprobarea O.U.G. nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Legea nr. 88/2018 aduce modificări, dar și completări Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (rep. M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului act normativ:

 

Art. 15^1 lit. a)-b) din Codul muncii (modificate prin Legea nr. 88/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15^1 lit. a)-b) prevedeau:

În sensul prezentei legi, munca nedeclarată reprezintă: 

Pachet: Principiile procedurei judiciare

a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității;

b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15^1 lit. a)-b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

În sensul prezentei legi, munca nedeclarată reprezintă: 

a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității; 

b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;”.

 

Art. 16 alin. (1)-(2) din Codul muncii (modificate prin Legea nr. 88/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (1)-(2) prevedeau:

„(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română, anterior începerii activității de către salariat. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.

(2) Anterior începerii activității, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (1)-(2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. 

 (2) Anterior începerii activității, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activității”.

 

Art. 16^1 din Codul muncii (introdus prin Legea nr. 88/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 16 se introduce un nou articol, art. 16^1, cu următorul cuprins:

„(1) În sensul art. 16 alin. (4), locul de muncă reprezintă locul în care salariatul își desfășoară activitatea, situat în perimetrul asigurat de angajator, persoană fizică sau juridică, la sediul principal sau la sucursale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru care aparțin acestuia. 

 (2) Copia contractului individual de muncă se păstrează la locul de muncă definit conform alin. (1) pe suport hârtie sau pe suport electronic, de către persoana desemnată de angajator în acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidențialitatea datelor cu caracter personal”.

 

Art. 119 din Codul muncii (modificat prin Legea nr. 88/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 119 prevedea:

„Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 119 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă definit potrivit art. 161 evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru. 

(2) Pentru salariații mobili și salariații care desfășoară muncă la domiciliu, angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia”.

 

Art. 139 alin. (3) din Codul muncii (introdus prin Legea nr. 88/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 139, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Zilele libere stabilite potrivit alin. (1) pentru persoanele aparținând cultelor religioase legale, altele decât cele creștine, se acordă de către angajator în alte zile decât zilele de sărbătoare legală stabilite potrivit legii sau de concediu de odihnă anual”.

 

Art. 260 alin. (1) lit. e^1)-e^3) din Codul muncii (modificate prin Legea nr. 88/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 260 alin. (1) lit. e^1)-e^3) prevedeau:

„e^1) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

e^2) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

e^3) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 260 alin. (1) lit. e^1)-e^3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

e^1) primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei; 

e^2) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în perioada în care acesta/aceștia are/au contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei; 

 e^3) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei;”.

 

Art. 260 alin. (1^1) din Codul muncii  (modificat prin Legea nr. 88/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 260 alin. (1^1)  prevedea:

„(1^1) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din amenda prevăzută la alin. (1) lit. e)-e^3), inspectorul de muncă făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 260 alin. (1^1)  se modifică și va avea următorul cuprins:

(1^1) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din amenda aplicată potrivit alin. (1) lit. e)-e3), inspectorul de muncă făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal”.

 

Art. 260 alin. (4)-(6) din Codul muncii  (introduse prin Legea nr. 88/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 260, după alin. (3), se introduc trei noi alineate, alin. (4)-(6), cu următorul cuprins:

„(4) În cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. e)-e2), inspectorul de muncă dispune măsura sistării activității locului de muncă organizat, supus controlului, în condițiile stabilite în procedura de sistare elaborată de Inspecția Muncii și aprobată prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, după consultarea prealabilă a confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național. 

(5) Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenționale, în condițiile legii, și numai după ce a remediat deficiențele care au condus la sistarea activității prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă și prezentarea documentelor care dovedesc plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pentru perioada în care a prestat activitate nedeclarată. 

(6) Reluarea activității cu încălcarea dispozițiilor alin. (5) constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Codul muncii – modificări (Legea nr. 88/2018) was last modified: aprilie 12th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter