Codul fiscal și instituirea unor măsuri fiscale – modificări (O.U.G. nr. 69/2020)

15 mai 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1088
Actul modificatActul modificatorSumar

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.)

 

O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

(M. Of. nr. 393 din 14 mai 2020)

– introduce: art. 153 alin. (1) lit. f^1), art. 157^1, art. 168 alin. (1^1)-(1^2), art. 174 alin. (23)-(24);

 

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

– modifică: art. 121, art. 151 alin. (22)-
(24), art. 168 alin. (5), art. 174 alin. (22), art. 316 alin. (9);

– abrogă: art. 151 alin. (26).

 

 

 

 

În M. Of. nr. 393 din 14 mai 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

În continuare, vă prezentăm modificările și completările aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

Art. 121 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 69/2020)

 

Vechea reglementare

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

În vechea reglementare, art. 121 prevedea:

„Art. 121

Bonificații pentru plata cu anticipație a impozitului pe venitul anual estimat

(1) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe venitul anual estimat se acordă o bonificație. Nivelul bonificației și termenele de plată cu anticipație se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

(2) Bonificația prevăzută la alin. (1) se acordă și în cazul în care la definitivarea impozitului prin declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice se constată că au fost achitate toate obligațiile fiscale datorate pentru anul precedent până la termenele stabilite potrivit la alin. (1).

(3) Bonificația se determină de contribuabil, iar impozitul de ată va fi diminuat cu valoarea bonificației. Valoarea bonificației se stabilește de către contribuabil și se înscrie în mod distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare.

(4) Valoarea bonificației nu intră în baza de calcul al impozitului pe venit.

(5) În cazul în care, ulterior depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilul corectează impozitul pe venitul anual estimat în sensul majorării acestuia, beneficiază de bonificație pentru impozitul pe venit anual estimat, inclusiv pentru sumele estimate suplimentar, dacă acestea sunt stinse potrivit alin. (1).

(6) În cazul în care, ulterior depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, contribuabilul corectează impozitul pe venitul anual estimat în sensul diminuării acestuia, pentru sumele achitate în plus se aplică în mod corespunzător prevederile art. 167 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 121 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 121

Bonificație pentru plata impozitului pe venitul anual

(1) Începând cu anul 2021, se poate acorda bonificație de până la 10% din impozitul pe venitul anual. Nivelul bonificației, termenele de plată și condițiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice”.

 

Art. 151 alin. (22)-(24) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 69/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 151, alin. (22)-(24) prevedeau:

„(22) Persoanele fizice prevăzute la art. 148 alin. (1) și (3) pot efectua plăți reprezentând contribuția de asigurări sociale datorată, oricând până la împlinirea termenului de plată. Prevederile art. 121 și art. 133 alin. (15) și (16) se aplică în mod corespunzător.

(23) Bonificația acordată la plata contribuției de asigurări sociale potrivit alin. (22), evidențiată distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, se suportă de la bugetul de stat.

(24) Organul fiscal central transmite până la data de 31 martie a fiecărui an, în sistem informatic, unităților Trezoreriei Statului un fișier care cuprinde valoarea bonificației acordate potrivit alin. (22) și (23). Acest fișier cuprinde data plății, care reprezintă data depunerii declarației unice. Pe baza acestui fișier se debitează automat un cont distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabilului și se creditează contul de venituri al Bugetului de asigurări sociale codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabilului. Documentul justificativ pe baza căruia se realizează fișierul îl reprezintă declarația unică prevăzută la alin. (3)”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 151, alin. (22)-(24) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(22) Persoanele fizice prevăzute la art. 148 alin. (1) și (3) pot efectua plăți reprezentând contribuția de asigurări sociale datorată, oricând până la împlinirea termenului de plată.
(23) Începând cu anul 2021, se poate acorda bonificație de până la 10% din contribuția de asigurări sociale. Nivelul bonificației, termenele de plată și condițiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

(24) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (23) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice”.

 

Art. 151 alin. (26) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (abrogat prin O.U.G. nr. 69/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 151, alin. (26) prevedea:

„(26) Verificarea modului de determinare a valorii bonificației prevăzute la alin. (22) se realizează potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 151, alin. (26) se abrogă.

 

Art. 153 alin. (1) lit. f^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 69/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 153 alin. (1), după lit. f) se introduce o nouă literă, lit. f^1), cu următorul conținut:

„(1) Următoarele persoane au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, după caz:

(…)

f^1) persoanele juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora și care potrivit legii datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele fizice care desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege, pe perioada suspendării din funcție a acestora, în condițiile legii;”.

 

Art. 157^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 69/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, după art. 157 se introduce un nou articol, art. 157^1, cu următorul conținut:

„Art. 157^1

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. f1) pe perioada suspendării din funcție a acestora, în condițiile legii

Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. f1), pe perioada suspendării din funcție a acestora, în condițiile legii, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția”.

 

Art. 168 alin. (1^1)-(1^2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 69/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 168, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1)-(1^2), cu următorul conținut:

„(1^1) Persoanele juridice prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. f1) calculează și plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege, pe perioada suspendării din funcție a acestora, în condițiile legii, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.

(1^2) Prevederile alin. (11) se aplică numai în situația în care persoanele fizice prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. f1) nu au realizat în cursul lunii venituri din salarii și asimilate salariilor”.

 

Art. 168 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 69/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 168, alin. (5) prevedea:

„(5) Calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 asupra bazei lunare de calcul menționate la art. 157”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 168, alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) Calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 asupra bazei lunare de calcul menționate la art. 157 sau 1571, după caz”.

 

Art. 174 alin. (22) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 69/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 174, alin. (22) prevedea:

„(22) Persoanele fizice prevăzute la art. 170 alin. (1) pot efectua plăți reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată, oricând până la împlinirea termenului de plată. Prevederile art. 121 și art. 133 alin. (15) și (16) se aplică în mod corespunzător”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 174, alin. (22) se modifică și va avea următorul conținut:

„(22) Persoanele fizice prevăzute la art. 170 alin. (1) pot efectua plăți reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată, oricând până la împlinirea termenului de plată”.

 

Art. 174 alin. (23)-(24) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 69/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 174, după alin. (22) se introduc două noi alineate, alin. (23)-(24), cu următorul conținut:

„(23) Începând cu anul 2021 se pot acorda bonificații de până la 10% din contribuția de asigurări sociale de sănătate. Nivelul bonificației, termenele de plată și condițiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

(24) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (23) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice”.

 

Art. 316 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 69/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 316, alin. (9) prevedea:

„(9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), organele fiscale competente nu înregistrează în scopuri de TVA persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă risc fiscal ridicat. Prin normele metodologice se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 316, alin. (9) se modifică și va avea următorul conținut:

„(9) După înregistrarea în scopuri de TVA în baza prevederilor alin. (1), persoanele impozabile, societăți cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fac obiectul unei analize de risc efectuate de organul fiscal central potrivit prevederilor alin. (11) lit. h) și prevederilor art. 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Alte prevederi

 

Conform art. II, în cazul impozitului pe venit, contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, datorate pentru veniturile realizate în anul 2019, pentru care există obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, dacă declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, se depune până la 30 iunie 2020 inclusiv.

Astfel, se vor acorda următoarele bonificații:

– pentru plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligații fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificație de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv;

– pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Respectiva bonificație se determină de contribuabil și se evidențiază în mod distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare. Obligațiile fiscale de plată se determină prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate cu valoarea bonificației.

Pe de altă parte, dacă plata obligațiilor fiscale anuale datorate pentru anul 2019 a fost efectuată până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență sau ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2020 inclusiv, aceasta se ia în considerare pentru acordarea bonificațiilor.

De asemenea, potrivit art. III, se stabilesc unele prevederi referitoare la facilitățile fiscale aplicabile sumelor reprezentând premii sau stimulente. Astfel, sumele reprezentând stimulente ori prime acordate de către angajator din fondul de salarii, pentru perioada stării de urgență decretate potrivit legii pentru prevenirea răspândirii epidemiei COVID-19, persoanelor fizice care realizează venituri din salarii în baza contractului individual de muncă, ca urmare a desfășurării de activități care presupun contact direct cu cetățenii și sunt supuse riscului de infectare cu SARS-CoV-2, nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, contribuției de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuției asiguratorie pentru muncă.

Mai mult, astfel cum dispune art. IV, termenul de 25 mai 2020 prevăzut la art. V din O.G. nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare se prorogă până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

Art. V stabilește faptul că pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020.

Totodată, actul normativ include și unele prevederi referitoare la acordarea unor facilități la plata taxei și chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public, dar și privind anularea unor obligații accesorii.

Codul fiscal și instituirea unor măsuri fiscale – modificări (O.U.G. nr. 69/2020) was last modified: mai 15th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.