Ordonanță pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

23 ian. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2182

Despre

  • Ordonanță privind modificarea și completarea Codului fiscal
  • Persoane fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
  • Categoriile de venituri pentru care acestea persoane nu vor datora contribuție

Considerații introductive

Conform comunicatului de presă din data de 21.01.2015, Guvernul a aprobat o ordonanță privind modificarea și completarea Codului fiscal, în sensul exceptării de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a unor categorii de persoane, precum și al clarificării unor categorii de venituri pentru care nu va fi datorată contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Ordonanța adoptată pune de acord prevederile Codului fiscal (Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal publicată în M. Of. nr. 927 din 23.12.2003), cu cele ale Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății (publicată în M. Of. nr. 372 din 28.04.2006).

Persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate

În acest sens, vor fi precizate categoriile de persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și categoriile de venituri pentru care nu vor datora contribuție.

Copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani

Copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, nu datorează contribuție, dacă îndeplinesc următoarele condiții:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– să fie elevi, ucenici sau studenți, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar, să nu fi trecut mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor;

– să nu realizeze venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activități independente, agricole, silvicultură și piscicultură.

Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului

Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului nu datorează contribuție.

În cazul în care aceștia realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activități independente, agricole, silvicultură și piscicultură, sau sunt beneficiari de ajutor social acordat conform Legii nr. 416/2001 (publicată în M. Of. nr. 401 din 20.07.2001, cu modificările și completările ulterioare) privind venitul minim garantat, pentru aceste venituri datorează contribuție.

Soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate

Soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate nu datorează contribuție

Persoanele persecutate politic de fostul regim comunist

Persoanele persecutate politic de fostul regim comunist sunt (persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat; prin Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 (publicată în M. Of. nr. 426 din 31.08.1999, cu modificările și completările ulterioare) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000 (publicată în M. Of. nr. 553 din 8.11.2000, cu modificările și completările ulterioare).

Acestea nu datorează contribuție decât în cazul în care realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănești acordate în baza acestor legi

Magistrații înlăturați din justiție pentru considerente politice, în timpul regimului comunist

Această categorie este constituită din persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945 – 1989 (publicată în M. Of. nr. 157 din 12.07.1993, cu modificările ulterioare).

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Acestea nu datorează contribuție decât în cazul în care realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănești acordate în baza acestor legi.

Veteranii și văduvele veteranilor de război

Această categorie este constituită din persoanele ale căror drepturi au fost stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (republicată în M. Of. nr. 783 din 28.10.2002, cu modificările și completările ulterioare).

Dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănești acordate în baza acestor legi, aceștia nu datorează contribuție.

Persoanele ale căror drepturi au fost stabilite prin Legea nr. 309/2002

Persoanele ale căror drepturi au fost stabilite prin Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961 (publicată în M. Of. nr. 385 din 6.6.2002, cu modificările și completările ulterioare).

Dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănești acordate în baza acestor legi, acestea nu datorează contribuție.

Luptătorii răniți în revoluția din Decembrie 1989

Această categorie este formată din persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 (publicată în M. Of. nr. 654 din 20.07.2004, cu modificările și completările ulterioare).

Persoanele prevăzute mai sus nu datorează contribuție dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănești acordate în baza acestor legi.

Persoanele cu handicap, pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006

Persoanele cu handicap, pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, (republicată în M. Of. nr. 1 din 3.01.2008, cu modificările și completările ulterioare), dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția.

Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate

Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția

Femeile însărcinate și lăuzele

Dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția sau dacă nivelul acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe țară.  Trebuie precizat că pentru persoanele care au obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul a contribuției este condiționată de un plafon minim, respectiv, de valoarea salariului minim brut pe țară stabilit prin hotărâre de Guvern. Dacă venitul lunar realizat este sub plafonul minim, contribuția se calculează asupra plafonului.

Extinderea scutirii persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat de la plata impozitului pe venit

O altă modificare relevantă introdusă de Ordonanța adoptată de Guvern vizează extinderea scutirii persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat de la plata impozitului pe venit pentru veniturile obținute din activități independente, agricole, silvicultură și piscicultură. Până acum, persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat beneficiau doar de neimpozitarea veniturilor obținute din salarii sau pensii.

Sursa: www.gov.ro

 

Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal was last modified: ianuarie 23rd, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter