Noile modificări ale Codului fiscal, punct cu punct. (III) Taxa pe valoarea adăugată

30 ian. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3526

Despre

  • M. Of. nr. 74 din 28 ianuarie 2015
  • O.G. nr. 4/2015
  • Modificarea şi completarea Codului fiscal

În M. Of. nr. 74 din 28 ianuarie 2015, s-a publicat O.G. nr. 4/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modif. ult.).

Prin respectiva ordonanță se aduc modificări cu privire la dispozițiile generale, la impozitul pe venit, taxa pe valoare adăugată și la contribuțiile sociale obligatorii.

În continuare vom prezenta modificările aduse de O.G. nr. 4/2015 prevederilor din Codul fiscal cu privire la taxa pe valoare adăugată (persoanele obligate la plata taxei, obligații). Menționăm faptul că aceste prevederi vor intra în vigoare la data de 13 februarie 2015.

Persoanele obligate la plata taxei

La Capitolul XI („Persoanele obligate la plata taxei”) se introduce art. 1501, intitulat „Persoana obligată la plata taxei pentru achiziții intracomunitare” și se modifică art. 1512, articol ce privește răspunderea individuală și în solidar pentru plata taxei.

Introducerea art. 1501 („Persoana obligată la plata taxei pentru achiziții intracomunitare”) Cod fiscal

Art. 1501 are următorul conținut:

„(1) Persoana care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri care este taxabilă, conform prezentului titlu, este obligată la plata taxei.

(2) Atunci când persoana obligată la plata taxei pentru achiziția intracomunitară, conform alin. (1), este:

a) o persoană impozabilă stabilită în Comunitate, dar nu în România, respectiva persoană poate, în condițiile stabilite prin norme, să desemneze un reprezentant fiscal ca persoană obligată la plata taxei;

b) o persoană impozabilă care nu este stabilită în Comunitate, respectiva persoană este obligată, în condițiile stabilite prin norme, să desemneze un reprezentant fiscal ca persoană obligată la plata taxei”.

De menționat faptul că ori de câte ori prin alte acte normative se face trimitere la art. 151 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, trimiterea se consideră a fi făcută la art. 1501 din respectiva lege.

 

Modificarea art. 1512 („Răspunderea individuală și în solidar pentru plata taxei”) Cod fiscal

La art.  1512 se modifică alin. (4) partea introductivă și alin. (7).

Vechea reglementare

În vechea reglementare, alin. (4) al art. 1512 prevedea în partea introductivă:  „Furnizorul este ținut răspunzător individual și în solidar pentru plata taxei, în situația în care persoana obligată la plata taxei pentru o achiziție intracomunitară de bunuri este beneficiarul, conform art. 151, dacă factura prevăzută la art. 155 alin. (19) sau autofactura prevăzută la art. 1551 alin. (1):”.

Alin. (7) prevedea: „Persoana care desemnează o altă persoană ca reprezentant fiscal, conform art. 150 alin. și/sau art. 151 alin. (2), este ținută răspunzătoare individual și în solidar pentru plata taxei, împreună cu reprezentantul său fiscal”.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări alin. (4) prevede în partea introductivă, ca urmare a introducerii art. 1501: „Furnizorul este ținut răspunzător individual și în solidar pentru plata taxei, în situația în care persoana obligată la plata taxei pentru o achiziție intracomunitară de bunuri este beneficiarul, conform art. 1501, dacă factura prevăzută la art. 155 alin. (19) sau autofactura prevăzută la art. 1551 alin. (1):”.

Alin. (7) are următorul conținut: „Persoana care desemnează o altă persoană ca reprezentant fiscal, conform art. 150 alin. (7) și/sau art. 1501 alin. (2), este ținută răspunzătoare individual și în solidar pentru plata taxei, împreună cu reprezentantul său fiscal”.

 

Obligații

La Capitolul XII („Obligații”), se modifică mai multe articole: art. 153 privind înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA, art. 154, care conține prevederi generale referitoare la înregistrare, art. 1551 referitor la alte documente și art. 1563, privind decontul special de taxă și alte declarații.

Modificarea lit. a) a alin. (5) al art. 153 („Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA”) Cod fiscal

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. a) a alin. (5) al art. 153 avea următorul conținut: „să efectueze o achiziție intracomunitară de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform art. 151; sau”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, ca urmare a introducerii art. 1501, lit. a) are următorul conținut: „să efectueze o achiziție intracomunitară de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform art. 1501; sau”.

 

Modificarea la art. 154 alin. (4) a lit. b), pct. 1

La art. 154 alin. (4) se modifică lit. b), pct. 1.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. b) la pct. 1 avea următorul conținut: „furnizorului/prestatorului, atunci când au obligația plății taxei conform art. 150 alin. (2)-(6) și art. 151”.

Noua reglementare

Ca urmare a introducerii art. 1501, lit. b) la pct. 1 prevede: „furnizorului/prestatorului, atunci când au obligația plății taxei conform art. 150 alin. (2)-(6) și art. 1501”.

 

Modificarea art. 1551 („Alte documente”) Cod fiscal

La art. 1551, se modifică  alin. (1).

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1551 prevedea, la alin. (1): „Persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, obligată la plata taxei în condițiile art. 150 alin. (2)-(4) și (6) și ale art. 151, trebuie să autofactureze operațiunile respective până cel mai târziu în a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei, în cazul în care persoana respectivă nu se află în posesia facturii emise de furnizor/prestator”.

Noua reglementare

Ca urmarea a introducerii art. 1501, „Persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, obligată la plata taxei în condițiile art. 150 alin. (2)-(4) și (6) și ale art. 1501, trebuie să autofactureze operațiunile respective până cel mai târziu în a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei, în cazul în care persoana respectivă nu se află în posesia facturii emise de furnizor/prestator”.

 

Modificarea art. 1563 („Decontul special de taxă și alte declarații”) Cod fiscal

La art. 1563, se modifică alin. (10) partea introductivă.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, alin. (10) prevedea în partea introductivă: „Persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare și al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) trebuie să depună o declarație privind taxa colectată care trebuie plătită, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă potrivit art. 1342 alin. (3)-(8) intervine în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, „Persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) și h) trebuie să depună o declarație privind taxa colectată care trebuie plătită, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate și/sau pentru achiziții de bunuri și/ori servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, a căror exigibilitate de taxă intervine în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA, respectiv:”.

Noile modificări ale Codului fiscal, punct cu punct. (III) Taxa pe valoarea adăugată was last modified: februarie 10th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter