Codul fiscal modificat: punct cu punct. (IV) Taxa pe valoare adăugată

2 ian. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1478

Despre

  • M. Of. nr. 906 din 12.12.2014
  • O.U.G. nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal şi a altor acte normative
  • Taxa pe valoare adăugată
  • Definiţii
  • Regimuri speciale
  • Obligaţii
  • Dispoziții comune

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 906 din 12.12.2014, s-a publicat O.U.G. nr. 80/2014 pentru modificarea și completarea Codului fiscal și a altor acte normative. Prin respectiva ordonanță de urgență, s-au adus Codului fiscal modificări semnificative, în vederea evitării unor dificultăți importante în îndeplinirea obligațiilor contabile și, implicit, a celor fiscale de către contribuabili, persoane fizice care desfășoară activități în scopul realizării de venituri, precum și din necesitatea de a veni în sprijinul acestora. În prezentul articol, vom evidenția schimbările survenite în ceea ce privește taxa pe valoare adăugată modificări care vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2015, respectiv 1 februarie 2015, așa cum vom vedea în cele ce urmează.

I. Taxa pe valoare adăugată. Definiții

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

În continuare, vom prezenta modificările survenite cu privire la definițiile cuprinse în titlul privitor la taxa pe valoare adăugată.

Semnificația unor termeni și expresii (art. 1251)

Astfel prin O.U.G. nr. 80/2014 s-au adus modificări art. 1251 alin. (1), unde se introduce un nou punct, pct. 262, care va avea următorul cuprins: servicii de radiodifuziune și televiziune sunt serviciile prevăzute la art. 6b alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește locul prestării serviciilor, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.042/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013.

II. Taxa pe valoare adăugată. Regimuri speciale

În ceea ce privește regimurile speciale, ordonanța modifică art. 1524 și 1525, articole ce privesc regimuri speciale pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune.

Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană (art. 1524)

Astfel, la art. 1524 se modifică alin. (9) și (10), care, înainte de modificare prevedeau faptul că declarația specială de TVA se întocmea în lei. În cazul în care prestările de servicii se plăteau în alte monede se folosea, la completarea declarației, rata de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate erau cele publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau cele din ziua următoare, dacă nu erau publicate în acea zi [alin. (9)] și faptul că persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană trebuia să achite suma totală a taxei datorate în Uniunea Europeană într-un cont special, în lei, deschis la trezorerie, indicat de organul fiscal competent, până la data la care avea obligația depunerii declarației speciale. Prin norme se stabilea procedura de virare a sumelor cuvenite fiecărui stat membru, pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune desfășurate pe teritoriul lor, de persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană, înregistrată în România în scopuri de TVA.

După modificare, alin. (9) dispune faptul că declarația specială de TVA se întocmește în euro. În cazul în care prestările de servicii se plătesc în alte monede se va folosi, la completarea declarației, rata de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau cele din ziua următoare, dacă nu sunt publicate în acea zi.

De asemenea, conform noii reglementări, alin. (10) prevede faptul că persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să achite suma totală a taxei datorate în Uniunea Europeană într-un cont special, în euro, indicat de organul fiscal competent, până la data la care are obligația depunerii declarației speciale. Prin norme se stabilește procedura de virare a sumelor cuvenite fiecărui stat membru, pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune desfășurate pe teritoriul lor, de persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană, înregistrată în România în scopuri de TVA.

Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum (art. 1524)

La art. 1525, se modifică alin. (9) și (10) și se introduce un nou alineat, alin. (13). În ceea ce privește alin. (9), acesta, anterior modificării, avea același conținut precum alin. (9) art. 1524, prevăzând faptul că declarația specială de TVA se întocmea în lei. În cazul în care prestările de servicii se plăteau în alte monede se folosea, la completarea declarației, rata de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate erau cele publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau cele din ziua următoare, dacă nu erau publicate în acea zi.

După modificare, alin. (9) prevede, la fel ca alin. (9) din cadrul art. 1524, faptul că declarația specială de TVA se întocmește în euro. În cazul în care prestările de servicii se plătesc în alte monede se va folosi, la completarea declarației, rata de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau cele din ziua următoare, dacă nu sunt publicate în acea zi.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Alin. (10) prevedea, în vechea reglementare faptul că persoana impozabilă trebuia să achite suma totală a taxei datorate în statele membre de consum într-un cont special, în lei, deschis la trezorerie, indicat de organul fiscal competent, până la data la care avea obligația depunerii declarației speciale. Prin norme se stabilea procedura de virare a sumelor cuvenite fiecărui stat membru, pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune desfășurate pe teritoriul lor, de persoana impozabilă care aplică regimul special, pentru care România este statul membru de înregistrare.

Conform noii reglementări, persoana impozabilă trebuie să achite suma totală a taxei datorate în statele membre de consum într-un cont special, în euro, indicat de organul fiscal competent, până la data la care are obligația depunerii declarației speciale. Prin norme se stabilește procedura de virare a sumelor cuvenite fiecărui stat membru, pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune desfășurate pe teritoriul lor, de persoana impozabilă care aplică regimul special, pentru care România este statul membru de înregistrare.

Potrivit alineatului nou introdus, alin. (13), în cazul în care România este statul membru de înregistrare, din sumele transferate fiecărui stat membru de consum se reține ca venit al bugetului de stat un procent de 30% în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2016 și, respectiv, un procent de 15% în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2018, conform unei proceduri stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

III. Taxa pe valoare adăugată. Obligații

În cele ce urmează, vom prezenta modificările survenite cu privire la capitolul intitulat „Obligații”, și anume modificările survenite cu privire la art. 153, articol ce face referire la Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA și care reprezintă și o excepție, prin faptul că dispozițiile privitoare la acesta se vor aplica începând cu 1 februarie 2015.

Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA (art. 153)

Astfel, prin O.U.G. nr. 80/2014 s-au adus modificări art. 153 alin. (7), (71) (9) și (91), după cum urmează:

Alin. (7), anterior modificării prevedea faptul că organele fiscale competente aveau să înregistreze în scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, erau obligate să solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5).

Potrivit noii reglementări, organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate să solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) și (5) sau solicită înregistrarea conform alin. (91).

Alin. (71), în vechea reglementare, dispunea faptul că prin ordin al ministrului finanțelor publice se puteau stabili criterii pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților comerciale cu sediul activității economice în România înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care erau supuse înmatriculării la registrul comerțului. Organele fiscale competente stabileau, pe baza acestor criterii, dacă persoana impozabilă justifica intenția și avea capacitatea de a desfășura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA. Prin excepție de la prevederile alin. (7), organele fiscale competente nu înregistrau în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu îndeplineau criteriile stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Potrivit noii reglementări, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală se stabilesc criterii pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, dacă persoana impozabilă justifică intenția și are capacitatea de a desfășura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA. Prin excepție de la prevederile alin. (7), organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Alin. (9) lit. c) prevedea, anterior modificării faptul că organele fiscale competente anulau înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform respectivului articol, dacă asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși aveau înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (republicată în M. Of. nr. 664 din 23.07.2004), cu modificările și completările ulterioare, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente. În cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990 (republicată în M. Of. nr. 1066 din 17.11.2004), cu modificările și completările ulterioare, se dispunea anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA numai în situația în care asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic aveau înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 75/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Alin. (9) lit. c) se modifică prevăzând faptul că organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, dacă asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente. Prin excepție, în cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA dacă:

1. administratorii și/sau persoana impozabilă însăși, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni, au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 75/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic și/sau administratorii și/sau persoana impozabilă însăși, în cazul altor societăți decât cele menționate la pct. 1, au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 75/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, tot în cadrul art. 153 alin. (9) se introduce o nouă literă, lit. h) potrivit căreia, organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii  nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică potrivit criteriilor și în termenele stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrarea Fiscală.

În continuare, se prevede modificarea în cadrul alin. (91), a părții introductive și a lit. a). Conform vechii reglementări, procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA era stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin. (9) lit. a)-e), organele fiscale competente înregistrau persoanele impozabile în scopuri de TVA astfel:

a) din oficiu, de la data la care a încetat situația care a condus la anularea înregistrării, pentru situațiile prevăzute la alin. (9) lit. a) și b).

Potrivit noii reglementări, procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin. (9) lit. a)-e) și h), organele fiscale competente înregistrează persoanele impozabile în scopuri de TVA aplicând prevederile alin. (71) astfel:

a) la solicitarea persoanei impozabile, pentru situațiile prevăzute la alin. (9) lit. a) și b), dacă încetează situația care a condus la anulare, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

De asemenea, tot în cadrul alin. (91), se introduce o nouă literă, lit. e) conform căreia organele fiscale competente înregistrează persoanele impozabile în scopuri de TVA aplicând prevederile alin. (71) la solicitarea persoanei impozabile, în situația prevăzută la alin. (9) lit. h), dacă încetează situația care a condus la anulare, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

IV. Taxa pe valoare adăugată. Dispoziții comune

În sfârșit, ultimul capitol din titlul privitor la taxa pe valoare adăugată ce suferă modificări este capitolul privind dispozițiile comune, unde se modifică art. 160, ce face referire la măsurile de simplificare.

Măsuri de simplificare (art. 160)

În cadrul penultimului capitol din titlul privitor la taxa pe valoare adăugată, se modifică art. 160 privitor la măsurile de simplificare. Astfel alin. (2) lit. e) prevedea anterior modificării faptul că operațiunile pentru care se aplica taxarea inversă erau: livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 1251 alin. (2). Comerciantul persoană impozabilă reprezenta persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia și al cărei consum propriu de energie electrică este neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie electrică se înțelegea un consum de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie a fiecărui an calendaristic. Se considera că are calitatea de comerciant persoană impozabilă cumpărătorul de energie electrică care deținea licența pentru activitatea de operator al pieței de energie electrică eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tranzacțiile pe piața pentru ziua următoare și pe piața intrazilnică. De asemenea, se considera că avea calitatea de comerciant persoană impozabilă cumpărătorul de energie electrică care îndeplinea cumulativ următoarele condiții:

1. deținea o licență valabilă de furnizare a energiei electrice eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie electrică;

2. activitatea sa principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, o reprezenta revânzarea acesteia și consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil. În acest sens, trebuia să depună la organul fiscal competent, până pe data de 10 decembrie a fiecărui an, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că îndeplinește această condiție, care era valabilă pentru toate achizițiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic următor. Agenția Națională de Administrare Fiscală are obligația să afișeze pe site-ul său cel târziu până pe data de 31 decembrie a fiecărui an lista persoanelor impozabile care au depus declarațiile respective. Pentru achizițiile de energie electrică efectuate în anul în care cumpărătorul obține o licență valabilă de furnizare a energiei electrice eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, care făcea dovada că respectivul cumpărător era un comerciant de energie electrică, cumpărătorul trebuia să transmită vânzătorului o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia și consumul său propriu estimat din energia electrică cumpărată este neglijabil, care era valabilă până la data de 31 decembrie a anului respectiv.

Conform noii reglementări, operațiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt: livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform  art. 1251 alin. (2). Comerciantul persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia și al cărei consum propriu de energie electrică este neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie electrică se înțelege un consum de maximum 1% din energia electrică cumpărată. Se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă cumpărătorul de energie electrică care deține licența pentru activitatea de operator al pieței de energie electrică eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tranzacțiile pe piața pentru ziua următoare și pe piața intrazilnică. De asemenea se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă cumpărătorul de energie electrică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

1. deține o licență valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie electrică;

2. activitatea sa principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia și consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil. În acest sens, persoana impozabilă trebuie să depună la organul fiscal competent, până pe data de 10 decembrie a fiecărui an, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că îndeplinește această condiție, respectiv că în perioada ianuarie-noiembrie a acelui an calendaristic a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată, care este valabilă pentru toate achizițiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic următor. Persoana impozabilă care obține licența de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie a unui an calendaristic trebuie să depună la organul fiscal competent, în perioada 1 – 20 ianuarie a anului calendaristic următor o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada din luna decembrie în care a deținut licența de furnizare, care este valabilă pentru toate achizițiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic în care se depune această declarație. Agenția Națională de Administrare Fiscală are obligația să afișeze pe site-ul său lista persoanelor impozabile care au depus declarațiile respective cel târziu până pe data de 31 decembrie a fiecărui an, respectiv până pe data de 31 ianuarie a anului următor în cazul cumpărătorilor de energie electrică care au obținut licența de furnizare a energiei electrice între 1 și 31 decembrie a fiecărui an. Furnizorul de energie electrică nu aplică taxare inversă dacă în momentul livrării beneficiarul care avea obligația de a depune la organul fiscal competent declarația pe propria răspundere privind consumul propriu neglijabil de energie electrică nu figurează în „Lista persoanelor impozabile care au depus declarațiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal. În cazul cumpărătorilor de energie electrică care au obținut licența de furnizare între 1 și 31 decembrie a anului anterior, furnizorii pot emite facturi de corecție cu semnul minus conform art. 159 alin. (1) lit. b), în vederea aplicării taxării inverse, respectiv a regularizării taxei și restituirii acesteia către beneficiar pentru livrările efectuate până la data la afișării pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a cumpărătorului în lista persoanelor impozabile care au depus declarațiile pe propria răspundere. Pentru achizițiile de energie electrică efectuate în anul în care cumpărătorul obține o licență valabilă de furnizare a energiei electrice eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie electrică, cumpărătorul trebuie să transmită vânzătorului o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia și consumul său propriu estimat din energia electrică cumpărată este neglijabil, care este valabilă până la data de 31 decembrie a anului respectiv.

Codul fiscal modificat: punct cu punct. (IV) Taxa pe valoare adăugată was last modified: februarie 10th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter