Codul fiscal modificat: punct cu punct. (I) impozitul pe venituri din activităţi independente

16 dec. 2014
Vizualizari: 3182

Despre

  • M. Of. nr. 906 din 12.12.2014
  • O.U.G. nr. 80/2014
  • Codul fiscal

În M. Of. nr. 906 din 12.12.2014, s-a publicat O.U.G. nr. 80/2014 pentru modificarea și completarea Codului fiscal și a altor acte normative.

Prin respectiva ordonanță de urgență, s-au adus Codului fiscal modificări semnificative, în vederea evitării unor dificultăți importante în îndeplinirea obligațiilor contabile și, implicit, a celor fiscale de către contribuabili, persoane fizice care desfășoară activități în scopul realizării de venituri, precum și din necesitatea de a veni în sprijinul acestora.

În prezentul articol, vom evidenția schimbările survenite în ceea ce privește impozitul pe venituri din activități independente, modificări care vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2015.

1. Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate (art. 48)

Astfel, se modifică denumirea marginală a articolului 48, din „Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat pe baza contabilității în partidă simplă”, în „Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate”.

De asemenea, la art. 48, s-au modificat și alin. (1), (8) și (9).

Anterior modificării aduse prin O.U.G. nr. 80/2014, alin. (1) prevedea că venitul net din activități independente se determină ca diferență între venitul brut și cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, cu excepția prevederilor art. 49 și 50. Ca urmare a modificărilor survenite, alin. respectiv prevede că venitul net anual din activități independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri cu excepția situațiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 49 și 50.

În ceea ce privește alin. (8), acesta prevedea următoarele: contribuabilii care obțin venituri din activități independente sunt obligați să organizeze și să conducă contabilitate în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidența contabilă, și să completeze Registrul-jurnal de încasări și plăți, Registrul-inventar și alte documente contabile prevăzute de legislația în materie. Conform noii reglementări, contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au obligația să completeze Registrul de evidență fiscală, în vederea stabilirii venitului net anual.

Alin. (9) stipula, în vechea formă prevedea faptul că în Registrul-inventar se trec toate bunurile și drepturile aferente desfășurării activității. Însă, noua formă a alineatului în cauză prevede că modelul și conținutul Registrului de evidență fiscală vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

2. Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit (art. 49)

De asemenea, prin O.U.G. nr. 80/2014 s-au adus modificări și alineatelor (6) și (8) din articolul 49.

Astfel, anterior modificării aduse prin O.U.G. nr. 80/2014, alin. (6) prevedea că în cazul în care un contribuabil desfășoară o activitate desemnată conform alin. (2) și o altă activitate independentă, venitul net anual se determină pe baza contabilității în partidă simplă, conform art. 48. Conform noii reglementări, în cazul în care un contribuabil desfășoară o activitate desemnată conform alin. (2) și o altă activitate independentă, venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48.

În ceea ce privește alin. (8), în vechea reglementare, acesta prevedea: Contribuabilii care desfășoară activități pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit au obligația să completeze numai partea din Registrul-jurnal de încasări și plăți referitoare la încasări, potrivit reglementărilor contabile elaborate în acest scop. Ca urmare a modificărilor survenite, contribuabilii care desfășoară activități pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit au obligația să completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidență fiscală și nu au obligații privind evidența contabilă.

3. Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală (art. 50)

La art. 50 se modifică alin. (4), care în vechea reglementare prevedea faptul că pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, contribuabilii vor completa numai partea din Registrul-jurnal de încasări și plăți referitoare la încasări. Această reglementare este opțională pentru cei care consideră că își pot îndeplini obligațiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. Acești contribuabili au obligația să arhiveze și să păstreze documentele justificative cel puțin în limita termenului de prescripție prevăzut de lege. Conform noii reglementări, pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, contribuabilii pot completa numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidență fiscală sau își îndeplinesc obligațiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. Contribuabilii care își îndeplinesc obligațiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit au obligația să arhiveze și să păstreze documentele justificative cel puțin în limita termenului de prescripție prevăzut de lege și nu au obligații privind evidența contabilă.

4. Opțiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitate (art. 51)

Astfel, se modifică denumirea marginală a articolului 51, din „Opțiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitatea în partidă simplă” în „Opțiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitate”.

De asemenea, la art. 51, se modifică și alin. (2), care în vechea reglementare prevedea faptul căOpțiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi și se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declarației privind venitul estimat/norma de venit și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani. Ca urmare a modificării intervenite, opțiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi și se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declarației privind venitul estimat/norma de venit și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

5. Reținerea la sursă a impozitului reprezentând plăți anticipate pentru unele venituri din activități independente (art. 52)

Modificările vizează și alin. (4), litera a) din art. 52, care, anterior adoptării O.U.G. nr. 80/2014, prevedea faptul că asocierile fără personalitate juridică, cât și persoanele juridice care conduc contabilitate în partidă simplă și pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu. Conform dispoziției din noua reglementare, asocierile fără personalitate juridică, precum și persoanele juridice care organizează și conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu.

6. Plăți anticipate ale impozitului pe veniturile din activități independente (art. 53)

Ultimul articol, referitor la impozitul pe venituri din activități independente, care suferă modificări este art. 53.

Astfel, alin. (2) din articolul în cauză, în vechea reglementare prevedea faptul că impozitul reținut la sursă de către plătitori pentru veniturile obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor din patrimoniul afacerii, prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f) calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activități independente determinate în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Plățile anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual de către organul fiscal competent. Conform noilor dispoziții, impozitul reținut la sursă de către plătitori pentru veniturile obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor din patrimoniul afacerii, prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activități independente determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Plățile anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual de către organul fiscal competent.

Codul fiscal modificat: punct cu punct. (I) impozitul pe venituri din activități independente was last modified: decembrie 18th, 2014 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.