Codul fiscal: modificat prin O.U.G. nr. 80/2014

15 dec. 2014
Vizualizari: 1974

Despre

  • M. Of. nr. 906 din 12.12.2014
  • O.U.G. nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative
  • O.G. nr. 7/2013
  • O.G. nr. 6/2013
  • O.G. nr. 5/2013

În M. Of. nr. 906 din 12.12.2014 s-a publicat O.U.G. nr. 80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a altor acte normative.

Sunt modificate următoarele articole din Codul fiscal:

TITLUL III: Impozitul pe venit
Capitolul II (Venituri din activități independente): se modifică următoarele articole: art. 48, 49, 50, 51, 52 și 53.
Capitolul IV (Venituri din cedarea folosinței bunurilor): se modifică următoarele articole: art. 62, 621, 622, 623, 63.
Capitolul VII (Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură): se modifică art. 71 și 73.
Capitolul IX (Venituri din alte surse): se modifică art. 78.
Capitolul X (Venitul net anual impozabil): se modifică art. 82.

TITLUL VI: Taxa pe valoarea adăugată:
Capitolul I (Definiții): se modifică art. 1251.
Capitolul XII (Regimuri speciale): se modifică art. 1524 și 1525.
Capitolul XIII (Obligații): se modifică art. 153.
Capitolul XIV (Dispoziții comune): se modifică art. 160.

TITLUL VII: Accize și alte taxe speciale
Capitolul I (Accize armonizate), Secțiunea a 3-a (Nivelul accizelor): se modifică următoarele articole: art. 176, 177, 20623 și 20626.
Capitolul II (Alte produse accizabile): se modifică art. 208.
Capitolul III (Impozitul la țițeiul din producția internă): se modifică art. 215.
Capitolul IV (Dispoziții comune): se abrogă art. 218.
Anexele nr. 1 și 2 se modifică.
Anexa nr. 6 se abrogă.

TITLUL IX: Impozite și taxe locale: se modifică art. 29621.

De asemenea, sunt modificate articolele 363 și 365 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Prin art. III din O.U.G. nr. 80/2014 se prorogă termenele prevăzute la art. 7 din O.G. nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, art. 6 din O.G. nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale și art. 6 din O.G. nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural.

Codul fiscal: modificat prin O.U.G. nr. 80/2014 was last modified: decembrie 24th, 2014 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.