Codul fiscal – modificări (Legea nr. 192/2024)

21 iun. 2024
Vizualizari: 95

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(rep. M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 192/2024 pentru completarea alin. (1) al art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(M. Of. nr. 576 din 20 iunie 2024)

– introduce: art. 456 alin. (1) lit. x^1);

Prevederile legale intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2025.

În M. Of. nr. 576 din data de 20 iunie 2024 s-a publicat Legea nr. 192/2024 pentru completarea alin. (1) al art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Vă prezentăm, în continuare, completarea adusă respectivului act normativ.

Art. 456 alin. (1) lit. x^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 456, după litera x) se introduce litera x^1), cu următorul cuprins:

x1) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care nu au fațada stradală și/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada realizării lucrărilor de renovare sau reabilitare, începând cu data autorizației de construcție și până la data procesului-verbal de recepție finală privind lucrările efectuate, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Codul fiscal – modificări (Legea nr. 192/2024) was last modified: iunie 21st, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.