Codul fiscal – completări (Legea nr. 88/2023)

13 apr. 2023
Vizualizari: 657

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea nr. 
227/2015
 privind 
Codul fiscal

(M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. și compl. ult.)

 

 

Legea nr. 88/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(M. Of nr. 310 din 12 aprilie 2023)

 

– introduce: art. 294 alin. (5)-(7).

 

În M. Of nr. 310 din 12 aprilie 2023 s-a publicat Legea nr. 88/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Vă prezentăm, în continuare, completările aduse Codului fiscal.

 

Art. 2954 alin. (5)-(7)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 294, după alin.(4) se introduc trei noi alineate, alin. (5)-(7), cu următorul cuprins:

(5) Sunt scutite de taxă următoarele:

a) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești din rețeaua publică de stat, precum și serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești prestate către entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza prevederilor art. 25 alin. (41), dacă acestea sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică de stat, după caz;

b) livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii și echipamente de protecție, materiale și consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esențiale pentru compensarea și depășirea handicapurilor, altele decât cele prevăzute la lit. c) și d), precum și adaptarea, repararea, închirierea și leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unități spitalicești din rețeaua publică de stat, precum și cele efectuate către entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza art. 25 alin. (41), dacă acestea sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică de stat, după caz;

c) livrarea de proteze și accesorii ale acestora, cu excepția protezelor dentare scutite de taxă conform art. 292 alin. (1) lit. b);

d) livrarea de produse ortopedice.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(6) Scutirea de TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii prevăzute la alin. (5) lit. a) și b) se aplică:

a) direct, prin facturare fără TVA de către furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii dacă beneficiarul livrării/prestării este unitatea spitalicească din rețeaua publică de stat sau, după caz, instituția/autoritatea publică centrală sau locală, care asigură finanțarea acesteia, potrivit legii;

b) prin restituirea TVA aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit, potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice. Sumele restituite de la bugetul de stat se utilizează de către entitățile nonprofit exclusiv pentru finanțarea achizițiilor de bunuri și/sau servicii prevăzute la alin. (5) lit. a) și b).

(7) Scutirile de taxă prevăzute la alin. (5) se aplică în condițiile prevăzute în normele metodologice.

Codul fiscal – completări (Legea nr. 88/2023) was last modified: aprilie 13th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.