Codul de procedură penală: modificări aduse prin O.U.G. nr. 82/2014

16 dec. 2014
Vizualizari: 5436

Despre

  • M. Of. nr. 911 din 15 decembrie 2014
  • O.U.G. nr. 82/2014
  • Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală: M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010

Conform comunicatului de presă dat de Ministerul Justiției, Guvernul a adoptat în ședința din data de 10 decembrie 2014, la propunerea Ministerului Justiției, o Ordonanță de Urgență prin care se modifică prevederile noului Cod de procedură penală, astfel încât să corespundă cerințelor Curții Constituționale.

Actul normativ a fost elaborat în cadrul unei ședințe de lucru convocate de Ministerul Justiției, în urma consultărilor cu reprezentanții întregului sistem judiciar (ICCJ, Parchetul de pe lângă ICCJ, CSM, DNA, DIICOT).

Anterior adoptării Ordonanței de Urgență, Curtea Constituțională admisese excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 211-217 din Codul de procedură penală, întrucât încălcau art. 53 din Constituție („Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți fundamentale”), dar și art. 23 („Libertatea individuală”), art. 25 („Libera circulație”) și art. 26 („Viața intimă, familială și privată”) din legea fundamentală.

O.U.G. nr. 82/2014 (publicată în M. Of. nr. 911 din 15 decembrie 2014) prevede, în art. I, modificările aduse Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (publicată în M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare).

La art. 207, se introduce un nou alineat, alin. (7) („Judecătorul de cameră preliminară, în cursul procedurii de cameră preliminară, verifică, din oficiu, periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menținerea acestei măsuri. Dispozițiile alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător”).

La art. 208, se introduce un nou alineat, alin. (5) („În tot cursul judecății, instanța verifică prin încheiere, din oficiu, periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menținerea acestei măsuri. Dispozițiile art. 207 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător”).

După art. 215, se introduce un nou articol, art. 2151 („Durata controlului judiciar”) și va avea următorul conținut:
(1) În cursul urmăririi penale, măsura controlului judiciar se poate dispune de către procuror sau de către judecătorul de drepturi și libertăți pe o durată de cel mult 60 de zile. (2) În cursul urmăririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de către procuror, prin ordonanță, dacă se mențin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputând să depășească 60 de zile.
(3) Dispozițiile alin. (2) sunt aplicabile și în cazul în care măsura a fost luată de către judecătorul de drepturi și libertăți.
(4) Ordonanța procurorului prin care, în condițiile alin. (2) sau (3), s-a prelungit măsura controlului judiciar se comunică în aceeași zi inculpatului.
(5) Împotriva ordonanței procurorului prin care, în condițiile prevăzute de alin. (2) și (3), s-a prelungit măsura controlului judiciar, inculpatul poate face plângere la judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond, dispozițiile art. 213 aplicându-se în mod corespunzător.
(6) În cursul urmăririi penale, durata măsurii controlului judiciar nu poate să depășească un an, dacă pedeapsa prevăzută de lege este amenda sau închisoarea de cel mult 5 ani, respectiv 2 ani, dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață sau închisoarea mai mare de 5 ani.
(7) Judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanța, în cursul judecății, poate dispune luarea măsurii controlului judiciar față de inculpat pe o durată ce nu poate depăși 60 de zile.
(8) În cursul judecății în primă instanță, durata totală a controlului judiciar nu poate depăși un termen rezonabil și, în toate cazurile, nu poate depăși 5 ani de la momentul trimiterii în judecată.
(9) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (8), instanța de judecată poate dispune luarea unei alte măsuri preventive, în condițiile legii”.

La art. 216, se modifică alin. (3) („Dispozițiile art. 212-2151 se aplică în mod corespunzător”).

Potrivit art. II din Ordonanță, măsura preventivă a controlului judiciar și cea a controlului judiciar pe cauțiune, aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, continuă și se mențin, iar în termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, procurorul, în cauzele aflate în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, și instanța, în cursul judecății, verifică din oficiu dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii preventive a controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauțiune ori dacă există temeiuri noi care justifică una dintre aceste măsuri preventive, dispunând, după caz, prelungirea, menținerea sau revocarea măsurii preventive.

Codul de procedură penală: modificări aduse prin O.U.G. nr. 82/2014 was last modified: decembrie 16th, 2014 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.