Codul administrativ și O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale – modificări (O.U.G. nr. 73/2024)

27 iun. 2024
Vizualizari: 67

Actul modificat

Actul modificatorSumar
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(M. Of. nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 1307 din 29 decembrie 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021)

O.U.G. nr. 73/2024 pentru modificarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru completarea art. 2 din O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 589 din 25 iunie 2024)

Codul administrativ:

– modifică: anexa nr. 5^1 nr 6.

O.U.G. nr. 212/2020:

 – introduce: art. 2 alin. (7^1) și (7^2).

 

În M. Of. nr. 589 din data de 25 iunie 2024 s-a publicat O.U.G. nr. 73/2024 pentru modificarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru completarea art. 2 din O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Redăm, mai jos, principalele modificări aduse actelor normative.

Codul administrativ

Anexa 5^1

Noua reglementare

La anexa nr. 5^1, numărul curent 6 se modifică după cum urmează:

Nr. crt.Denumirea autorității sau instituției publiceFuncția publică generală cu care se echivalează funcția publică specificăNivelul funcției publiceNivelul studiilor necesareVechimea în specialitate necesară exercitării funcției publiceFuncția publică specifică ce se echivalează
„6.Inspectoratul de Stat în ConstrucțiiCu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant conform art. 392 alin. (1) din prezentul codExecuțieClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăInspector în construcții, clasa I, grad profesional debutant
Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codInspector în construcții, clasa I, grad profesional asistent
Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codInspector în construcții, clasa I, grad profesional principal
Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codInspector în construcții, clasa I, grad profesional superior
DirectorConducereClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu o diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioareConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul codInspector-șef al municipiului București
Șef serviciuConducereConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul codInspector-șef județean”

O.U.G. nr. 212/2020

Art. 2 alin. (7^1) și (7^2)

Noua reglementare

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

La articolul 2, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alin. (7^1) și (7^2), cu următorul cuprins:

„(7^1) Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului asupra acțiunilor societăților prevăzute la alin. (7) se supune dispozițiilor art. 362 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare.

(7^2) În aplicarea prevederilor alin. (7^1), orice transfer de acțiuni deținute de statul român din administrarea Ministerului Energiei în administrarea unei instituții publice implicate se realizează numai la propunerea justificată a Ministerului Energiei și se aprobă de Guvern, prin hotărâre”.

 

Codul administrativ și O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale – modificări (O.U.G. nr. 73/2024) was last modified: iunie 27th, 2024 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.