Codul administrativ, O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale – modificări (O.U.G. nr. 1/2022)

14 ian. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 242

Actul modificat

Actul modificatorSumar
O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 1127 din 25 noiembrie 2021; cu modif. și compl. ult.)

 

O.U.G. nr. 1/2022 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(M. Of. nr. 41 din  13 ianuarie 2022)

– modifică: art. 7 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 121/2021; art. 22 alin. (3) din Codul administrativ.

introduce: art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (12)-(15), art. 10 alin. (4^1) din O.U.G. nr. 121/2021.

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

 

În M. Of. nr. 41 din  13 ianuarie 2022 s-a publicat O.U.G. nr. 1/2022 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Redăm, în cele ce urmează, modificările, dar și completările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 7 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 121/2021

Vechea reglementare

„(2) Organizarea, funcționarea, structura organizatorică și numărul maxim de posturi ale structurilor prevăzute la alin. (1) lit. c)-k), inclusiv atribuțiile acestora, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Statul de funcții al fiecărei structuri fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea conducătorilor acestor structuri.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (2) și (3) se modifică și vor avea următorul conținut:

(2) Organizarea, funcționarea, structura organizatorică și numărul maxim de posturi ale structurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și c)-k), inclusiv atribuțiile acestora, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Monitor Dosare

(3) Statul de funcții al Secretariatului General al Guvernului, precum și statul de funcții al fiecărei structuri fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea conducătorilor acestor structuri.

 

 

Art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 121/2021

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

(3) Cheltuielile necesare desfășurării activității aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului cu portofoliu se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu excepția indemnizației viceprim-ministrului și a cheltuielilor necesare desfășurării activității cabinetului acestuia, organizat potrivit prevederilor art. 544 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care se asigură în cadrul ministerului pe care îl conduce.

 

 

Art. 4 alin. (12)-(15) din O.U.G. nr. 121/2021

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, după alin. (11) se introduc patru noi alineate, alin. (12)-(15), cu următorul cuprins:

(12) Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse preia de la Ministerul Tineretului și Sportului pachetul de acțiuni deținut de stat la societatea «Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) » – S.A. București, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la societatea «Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) » – S.A. București, din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului.

(13) Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse va exercita toate drepturile și își va asuma toate obligațiile ce decurg din calitatea de acționar, în numele statului, la societatea «Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) » – S.A. București, în condițiile legii, aceasta funcționând sub autoritatea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

(14) Predarea-preluarea pachetului de acțiuni prevăzut la alin. (12) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

(15) Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului asupra acțiunilor prevăzute la alin. (12) se supune dispozițiilor art. 362 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, care rămân aplicabile.

 

 

Art. 10 alin. (4^1) din O.U.G. nr. 121/2021

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 10, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:

(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), după data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 și până la aprobarea protocoalelor de predare-preluare, finanțarea cheltuielilor de natură salarială și a contribuțiilor pentru personalul aferent Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, inclusiv a instituțiilor publice și a altor structuri subordonate, se efectuează din bugetul Ministerului Sportului și bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în mod corespunzător.

 

 

Art. 22 alin. (3) din Codul administrativ

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins

„(3) Atribuțiile, organizarea și funcționarea, structura organizatorică și numărul maxim de posturi ale Cancelariei Prim-Ministrului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

 

Art. III din O.U.G. nr. 1/2022

„(1) Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției și Autoritatea pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități își schimbă denumirea în Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, respectiv în Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

(2) În cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea «Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției» și «Autoritatea pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități» se înlocuiesc cu denumirea «Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție», respectiv «Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități».

Codul administrativ, O.U.G. nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale – modificări (O.U.G. nr. 1/2022) was last modified: ianuarie 14th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter