Proiect de modificare a Codului de procedură fiscală

23 feb. 2015
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1753

Despre

  • Ministerul Finanțelor Publice
  • Proiectul de modificare a Codului de procedură fiscală
  • „Lege privind Codul de procedură fiscală”

Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, s-a publicat proiectul de modificare a Codului de procedură fiscală, proiect intitulat „Lege privind Codul de procedură fiscală”.

Potrivit expunerii de motive, structura Codului de procedură fiscală este menținută, aceasta facilitând înțelegerea și aplicarea Codului.

De asemenea, atât contribuabilii, cât și organele fiscale din cadrul ANAF cunosc actuala structură a Codului de procedură fiscală, motiv în plus pentru menținerea acesteia.

Structura a fost însă îmbunătățită, unele titluri/capitole fiind comasate, pentru a se îmbunătăți și accesul la reguli.

Prin urmare, Codul de procedură fiscală va fi structurat astfel:

Titlul I: „Dispoziții generale”;

Campanie Craciun UJmag 2020

Titlul II: „Raportul juridic fiscal”. Menționăm faptul că în actualul Cod de procedură fiscală Titlul II poartă denumirea „Dispoziții generale privind raportul de drept material fiscal”;

Titlul III: „Dispoziții  procedurale generale”;

Titlul IV: „Înregistrarea fiscală”. Este de precizat faptul că în actualul Cod de procedură fiscală Titlul IV are denuirea marginală „Înregistrarea fiscală și evidența contabilă și fiscală”;

Titlul V: „Stabilirea creanțelor fiscale”. Menționăm faptul că în actualul Cod de procedură fiscală, Titlul V poartă denumirea „Declarația fiscală”;

Titlul VI: „Controlul fiscal”. Menționăm faptul că în actualul Cod de procedură fiscală, Titlul VI poartă denumirea „Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate, bugetului general consolidat”;

Titlul VII: „Colectarea creanțelor fiscale”. Precizăm faptul că în actualul Cod de procedură fiscală, Titlul VII poartă denumirea „Inspecția fiscală”;

Titlul VIII: „Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale”. Menționăm faptul că în actualul Cod de procedură fiscală, Titlul VIII este intitulat „Colectarea creanțelor fiscale”;

Titlul IX: „Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri”. Precizăm faptul că în actualul Cod de procedură fiscală, Titlul IX poartă denumirea „Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale”;

Titlul X: „Aspecte internaționale”. Menționăm faptul că în actualul Cod de procedură fiscală, Titlul X poartă denumirea „Sancțiuni”.

Vom prezenta, în continuare, cele mai importante modificări prevăzute de respectivul proiect:

 Înregistrarea fiscală

Una dintre modificările survenite cu privire la înregistrarea fiscală se referă la eliminarea prevederii referitoare la obligația contribuabililor care realizează venituri din activitatea de comerț de a afișa certificatul de înregistrare fiscală în locurile unde se desfășoară activitatea. Această măsură este adoptată, deoarece organele fiscale au oricum dreptul de a solicita oricând cu ocazia controalelor efectuate certificatul de înregistrare fiscală ca dovadă a obligației de înregistrare fiscală.

Colectarea creanțelor fiscale

Una dintre modificările survenite cu privire la colectarea creanțelor fiscale este reglementarea unei noi penalizări, penalitatea de nedeclarare. Această măsură are ca scop aplicarea unui tratament diferit contribuabililor care declară corect, dar nu plătesc, față de cei care nu declară.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Se preconizează faptul că, astfel, se va obține un nivel mai mare de conformare (depunerea de declarații fiscale corecte în termen și plata sumei corecte atunci când este datorată), cu impact direct în combaterea evaziunii fiscale.

În aceeași măsură se instituie un tratament diferențiat între contribuabilii care au un comportament corect, de bună-credință (contribuabilii care declară corect sumele datorate) și contribuabilii care acționează cu rea-credință (contribuabilii nu declară în mod corect obligațiile fiscale sau nu declară deloc obligațiile fiscale).

Acest sistem diferențiat funcționează astfel:

În cazul în care Administrația fiscală prin inspecție fiscală constată nedeclararea, penalitatea se aplică diferit:

– dacă suma stabilită nu depășește 25% față de fiecare creanță fiscală declarată de contribuabil în declarația aferentă unei perioade fiscale, se aplică 5% din obligațiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil și stabilite de organele de inspecție fiscală prin decizii de impunere;

– dacă suma stabilită depășește 25% față de fiecare creanță fiscală declarată de contribuabil în declarația aferentă unei perioade fiscale, se aplică 25% din obligațiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil și stabilite de organele de inspecție fiscală prin decizii de impunere.

Penalitatea de nedeclarare este limitată la 1.000.000 lei, chiar dacă prin aplicarea metodelor de stabilire, aceasta depășește 1.000.000 lei.

Limita sus-menționată nu se aplică dacă sumele nedeclarate sunt rezultate din săvârșirea unor fapte de evaziune fiscală potrivit Legii nr. 241/2005.

În acest caz, penalitatea se majorează cu 100%.

În cazul în care obligațiile fiscale principale stabilite prin decizie se sting prin plată sau compensare până la termenul de plată prevăzut de Codul de procedură fiscală sau sunt eșalonate la plată, în condițiile legii, penalitatea de nedeclarare se reduce cu 75%.

– s-a prevăzut ca dobânda în cazul plății cu întârziere a obligațiilor fiscale administrate de ANAF să fie de 0,02%, pe zi de întârziere față de 0,03% în prezent, având în vedere noua penalitate de nedeclarare. Acest nivel zilnic corespunde unui nivel anual de 7,3%. La acest nivel se adaugă și nivelul de 7,3% al penalităților de întârziere, rezultând un nivel total al accesoriilor de 14,6% pe an. De precizat că prin reducerea nivelului dobânzilor, se asigură reducerea sarcinii accesoriilor în cazul contribuabililor care declară corect obligația fiscală datorată;

– în vederea aplicării principiului proporționalității în ceea ce privește accesoriile în materie fiscală, s-a prevăzut un nivel de 1,2% al majorărilor de întârziere pe lună sau fracțiune de lună în cazul obligațiilor fiscale administrate de organele fiscale locale, față de 2% în prezent. Acest nivel corespunde unui nivel anual de 14,4% pe an;

– s-au preluat dispozițiile O.U.G. nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Cap. IV („Înlesniri la plată”), al noului Titlu VII („Colectarea creanțelor fiscale”).

Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale

Printre modificările ce se preconizează că vor surveni cu privire la soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale se află și eliminarea dispozițiilor care reglementau posibilitatea contestării pe cale administrativă a refuzului de emitere a actului administrativ fiscal, pentru armonizare cu Legea contenciosului administrativ.

De asemenea, respectivul proiect prevede aplicarea regimului accesoriilor pe perioada suspendării executării actului administrativ contestat, suspendare acordată de instanță în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, în sensul că pe perioada cât subzistă suspendarea, nu se datorează penalități de întârziere. În mod corespunzător, în cazul creanțelor administrate de organele fiscale locale, se datorează un nivel al majorării de întârziere redus, respectiv de 0,6%.

 

Pentru a vedea întregul proiect, intrați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

 

 

Proiect de modificare a Codului de procedură fiscală was last modified: februarie 23rd, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.