Proiectul de modificare a Codului fiscal

19 feb. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1465

Despre

  • Ministerul Finanțelor Publice
  • Proiectul de modificare a Codului Fiscal
  • „Lege privind Codul fiscal”

Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, s-a publicat proiectul de modificare a Codului fiscal, proiect intitulat „Lege privind Codul fiscal”.

Conform expunerii de motive, proiectul de modificare a Codului fiscal prezintă o rescriere a respectivului act normativ și o reașezare a titlurilor actului normativ, în vederea eliminării disfuncționalităților identificate și pentru stabilirea coordonatelor unui cadru legal fiscal coerent, abrogând Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Prin urmare, Codul fiscal va fi structurat astfel:

Titlul I: „Dispoziții generale”;

Titlul II: „Impozit pe profit”;

Titlul III: „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”. Menționăm aici, faptul că, în cadrul actualului Cod fiscal, Titlul III este intitulat „Impozitul pe venit”;

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Titlul IV: „Impozitul pe venit”. Menționăm, de asemenea, că Titlul IV din actualul Cod fiscal este intitulat „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”;

Titlul V: „Contribuții sociale obligatorii”. Aici, precizăm faptul că, Titlul V din Actualul Cod fiscal este denumit „Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România”, dispozițiile cu privire la contribuțiile sociale obligatorii fiind reglementate la Titlul IX2, titlu care nu se regăsește în respectivul proiect;

Titlul VI: „Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România”. Așa cum am arătat anterior, actualul Cod fiscal conține prevederi cu privire la aceste categorii de venituri la Titlul V, la Titlul VI, fiind reglementate dispoziții cu privire la taxa pe valoarea adăugată;

Titlul VII:Taxa pe valoarea adăugată”. În actualul Cod, dispozițiile cu privire la taxa pe valoarea adăugată, așa cum am menționat, sunt prevăzute la Titlul VI, Titlul VII reglementând dispoziții cu privire la accize și alte taxe speciale;

Titlul VIII: „Accize”. După cum am menționat, Titlul VII, care reglementează dispoziții cu privire la accize și alte taxe speciale devine Titlul VIII, iar denumirea va fi „accize”, renunțându-se la sintagma „accize și alte taxe speciale”;

Titlul IX „Impozite și taxe locale”;

Titlul X: „Dispoziții finale”.

Vom prezenta, în continuare, cele mai importante modificări prevăzute de respectivul proiect:

Scăderea cotei unice de impozitare

Conform Proiectului de Lege sus-prezentat, cota unică de impozitare se reduce la 14%, începând cu data de 1 ianuarie 2019. Această prevedere este valabilă atât pentru cota de impozit pe venit, cât și pentru cota de impozit pe profit.

Eliminarea impozitului pe dividende

De asemenea, respectivul proiect prevede eliminarea impozitului pe dividende pentru distribuirile între persoane juridice române. Această măsura urmărește creșterea volumului de investiții și favorizarea dezvoltării societăților de tip holding, încurajarea păstrării în țară a capitalului românesc, dinamizarea procesului de repatriere a capitalului românesc.

Sistem diferențiat de cote de impozitare pentru microîntreprinderile active

Proiectul de Lege aduce beneficii și la nivelul microîntreprinderilor active. Prin urmare, se prevede introducerea unui sistem diferențiat de cote de impozitare, între 1% și 3% pentru microîntreprinderile active, în funcție de numărul de salariați, astfel:

a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

b) 3% pentru microîntreprinderile care au un salariat;

c) 3% + 1.530 lei pentru fiecare trimestru pentru care se datorează impozit, pentru microîntreprinderile care nu au salariați (în cazul acestor microîntreprinderi, sarcina fiscală se majorează cu o sumă fixă trimestrială, stabilită și actualizată, în funcție de evoluția veniturilor fiscale care s-ar fi încasat la un salariu de bază minim brut pe economie).

d) 3% pentru microîntreprinderile care nu se încadrează în prevederile lit. a) sau lit. b), și care se află într-una din următoarele situații înscrise în registrul comerțului sau în registrul ținut de instanțele judecătorești competente, după caz:

– dizolvare urmată de lichidare, potrivit legii;

– inactivitate temporară, potrivit legii;

– declarare pe proprie răspundere a nedesfășurării de activități la sediul social/sediile secundare, potrivit legii.

Reducerea cotelor pentru contribuția de asigurări sociale

Potrivit respectivului proiect, de la 1 ianuarie 2017, cotele pentru contribuția de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, în funcție de condițiile de muncă, vor fi următoarele:

– cota integrală pentru condiții normale de muncă 21%, (7,5% cota pentru contribuția individuală și 13,5% pentru contribuția datorată de angajator);

– cota integrala pentru condiții deosebite de muncă 26%, (7,5% cota pentru contribuția individuală și 18,5% pentru contribuția datorată de angajator);

– cota integrala pentru condiții speciale de muncă și pentru alte condiții de muncă 31%, (7,5% cota pentru contribuția individuală și 23,5%) pentru contribuția datorată de angajator.

Reducerea cotei standard de TVA

Proiectul mai prevede și reducerea cotei standard de TVA, după cum urmează:

– de la 1 ianuarie 2016, TVA-ul se reduce de la 24% la 20%

– de asemenea, de la 1 ianuarie 2016, se extinde aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru carne, pește, legume și fructe.

– de la 1 ianuarie 2018, se propune reducerea cotei standard de TVA la 18%.

Aceste măsuri contribuie la reducerea evaziunii fiscale, creșterea consumului intern și stimularea creșterii economice.

Diminuarea nivelului accizelor

Se prevede diminuarea nivelului accizelor la mai multe produse, inclusiv benzină și motorină.

Calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate

Sunt preconizate modificări și cu privire la calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate, astfel:

– se introduce plafonul maxim al bazei lunare de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate, ca sumă de baze lunare individuale plafonate la 5 câștiguri salariale medii brute;

– de asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2017, se diminuează, cotele de contribuții de asigurări sociale, cu 3 puncte procentuale la angajat și cu 2,3 puncte procentuale la angajator.

Aceste măsuri determină creșterea fondurilor rămase la dispoziția angajatorilor, stimularea mediului de afaceri, reducerea ratei efective de taxare a muncii și diminuarea fenomenului muncii neformalizate.

Sursă: site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Proiectul de modificare a Codului fiscal was last modified: februarie 26th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter