Cod fiscal. Proceduri fiscale

1 feb. 2022
Vizualizari: 491

Ordonanța Guvernului nr. 11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene (M. Of. nr. 97/31 ianuarie 2022)

Intrare în vigoare: 3 februarie 2022, cu excepțiile de mai jos

Prin această Ordonanță de Guvern au fost modificate prevederi din Codul fiscal și din Codul de procedură fiscală.

Codul fiscal

1. Impozit pe profit

1.1. Începând cu data de 3 februarie 2022, cheltuielile de sponsorizare care nu sunt scăzute din impozitul pe profit nu se mai reportează în următorii 7 ani consecutivi.

1.2. În cazul transferurilor de active, de rezidență fiscală și/sau de activitate economică desfășurată printr-un sediu permanent pentru care România pierde dreptul de impozitare, contribuabilii calculează, declară și plătesc trimestrial impozitul pe profit până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. În acest caz, nu se depune declarația de impozit pe profit anual.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

1.3. Dacă cel puțin unul dintre membrii grupului fiscal aplică prevederile O.U.G. nr. 153/2020, termenul de depunere a declarației anuale consolidate se modifică potrivit acestei O.U.G. (25 iunie a anului următor).

Aceste prevederi nu se aplică în cazul persoanelor juridice care se lichidează sau sunt dizolvate fără lichidare.

2. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Începând cu data de 3 februarie 2022, cheltuielile de sponsorizare care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor nu se mai reportează în următorii 7 ani consecutivi.

3. Accize

3.1. Începând cu data de 3 februarie 2022, s-au modificat codurile NC pentru produsele din tutun la care se aplică accize nearmonizate.

3.2. Constituie contravenție neînregistrarea la organele fiscale a operatorilor economici din domeniul energiei electrice.

3.3. Au fost modificate unele prevederi referitoare la administrarea accizelor ca urmare a înființării Autorității Vamale Române [n.n. intrare în vigoare la 17 martie 2022].

4. Impozit specific. Nu se datorează impozit specific pentru o perioadă de 180 de zile de la intrarea în vigoare a O.G. nr. 11/2022. Contribuabilii vor recalcula impozitul specific proporțional cu numărul de zile pentru care datorează impozit.

Codul de procedură fiscală

1. Soluții fiscale individuale anticipate. Ministerul Finanțelor preia de la ANAF activitatea de emitere a soluțiilor fiscale individuale anticipate (SFIA), începând cu data intrării în vigoare a O.G. nr. 11/2022. Termenul de soluționare se prelungește de la 3 luni la 6 luni. SFIA se vor aproba prin ordin al ministrului Finanțelor, inclusiv pentru cele aflate în curs de soluționare.

2. Informații obligatorii. Contribuabilii care pun la dispoziție interfețe electronice pentru facilitarea tranzacțiilor comerciale online au obligația de a furniza periodic organului fiscal central informații privind aceste tranzacții.

3. Termene declarare. În cazul declarării veniturilor scutite de la plata impozitului, organul fiscal central poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiții de depunere a declarațiilor fiscale.

4. Declarații fiscale. Se elimină obligația depunerii declarațiilor fiscale pe perioada inactivității temporare declarată la Registrul Comerțului sau pe perioada suspendării activității la organismele care le-au autorizat, după caz. Obligația depunerii declarațiilor intervine la data reluării activității sau la împlinirea unui termen de 3 ani de la înregistrarea inactivității/suspendării.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

5. Competența control fiscal. Prin OPANAF se poate delega competența efectuării inspecției fiscale și verificării documentare, pentru creanțe administrate de organul fiscal central, către alte organe fiscale care nu au competență, conform Codului de procedură fiscală.

6. Eșalonări la plată. Se modifică condițiile de acordare a eșalonării la plată:

a) Se elimină condiția privind stabilirea răspunderii debitorului în procedura insolvenței, respectiv răspunderea solidară conform art. 28 Cod de procedură fiscală;

b) Posibilitatea depunerii cererii de eșalonare de către societățile în insolvență dacă, până la emiterea deciziei de eșalonare, debitorul a ieșit din insolvență.

Cod fiscal. Proceduri fiscale was last modified: februarie 1st, 2022 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: