Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal – modificări (H.G. nr. 367/2015). Titlul IX² („Contribuţii sociale obligatorii”)

4 iun. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2259

Despre

  • M. Of. nr. 373 din 28 mai 2015
  • H.G. nr. 367/2015
  • Modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

 

Actul modificatActul modificatorSumar
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal – modificări, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 (M. Of. nr. 112 din 6 februarie 2004; cu modif. și compl. ult.). Titlul IX2 („Contribuții sociale obligatorii”)H.G. nr. 367/2015 (M. Of. nr. 373 din 28 mai 2015)introduce: pct. 311, pct. 36

 

În M. Of. nr. 373 din 28 mai 2015, s-a publicat H.G. nr. 367/2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 (M. Of. nr. 112 din 6 februarie 2004; cu modif. și compl. ult.).

H.G. nr. 367/2015 aduce modificări Normelor metodologice de aplicare a următoarelor titluri din Codul fiscal:

– Titlul II („Impozitul pe profit”)

Inteligența artificială în materie penală

Titlul III („Impozitul pe venit”)

– Titlul VI („Taxa pe valoarea adăugată”)

– Titlul VII („Accize și alte taxe speciale”)

Titlul IX2 („Contribuții sociale obligatorii”)

– Titlul IX3 („Impozitul pe construcții”)

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a Titlul IX2 („Contribuții sociale obligatorii”) din Codul fiscal.

Pct. 311 Normele metodologice (modificate prin H.G. nr. 367/2015)

Noua reglementare

După pct. 31 se introduce un nou punct, pct. 311, cu următorul conținut:

Codul fiscal:

Art. 29620

(1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate:

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenți. Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru aceste venituri datorează contribuție;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului. Dacă realizează venituri din cele prevăzute la lit. a) sau sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind, venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru aceste venituri datorează contribuție;

c) soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate;

d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănești acordate de aceste legi;

e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția;

f) bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția;

g) femeile însărcinate și lăuzele, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția sau dacă nivelul acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe țară, lunar.

Norme metodologice:

Pct. 311: În cazul persoanelor prevăzute la art. 29620 alin. (1) din Codul fiscal, care nu se mai încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate și care realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, acestea datorează contribuția începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care nu mai îndeplinesc condițiile de exceptare de la plată. Baza de calcul se stabilește lunar, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal pentru care se datorează contribuția”.

 
Pct. 36 Normele metodologice (modificate prin H.G. nr. 367/2015)

Noua reglementare

După pct, 35 se introduce un nou punct, pct. 36, cu următorul conținut:

Codul fiscal:

Art. 29625 […]

(41) În cazul contribuabililor prevăzuți la art. 29621 alin. (1) lit. i), stabilirea obligațiilor anuale de plată ale contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și încadrarea în plafonul maxim prevăzut la art. 29622 alin. (21) și (22), se realizează de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală prevăzută la art. 84 alin. (71).

Norme metodologice:

Pct. 36. Pentru stabilirea obligațiilor anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru încadrarea în plafonul maxim prevăzut la art. 29622 alin. (21) și (22) din Codul fiscal se determină baza anuală de calcul ca sumă a bazelor de calcul anuale aferente veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate. Baza anuală de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut înmulțită cu 12 luni.

Dacă baza anuală de calcul este mai mare decât plafonul maxim, organul fiscal stabilește, prin decizia anuală, contribuția anuală datorată calculată prin aplicarea cotei individuale asupra plafonului maxim.

Contribuția anuală datorată se alocă venitului corespunzător fiecărei surse, proporțional cu ponderea în baza anuală de calcul a bazelor de calcul anuale aferente fiecărei surse, în vederea acordării deducerii potrivit prevederilor titlului III «Impozitul pe venit»”.

 

👍Citește și: Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal – modificări (H.G. nr. 367/2015). Titlul IX³ („Impozitul pe construcții”)
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal – modificări (H.G. nr. 367/2015). Titlul IX² („Contribuții sociale obligatorii”) was last modified: iunie 5th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter