Art. 296^35 („Cota de impozitare şi baza impozabilăˮ) Codul fiscal: modificat prin Legea nr. 11/2015

15 ian. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4052

Despre

  • M. Of. nr. 24 din 13.01.2015
  • Legea nr. 11/2015
  • Art. 29635 („Cota de impozitare şi baza impozabilăˮ) din Codul fiscal

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

I. Considerații introductive

În M. Of. nr. 24 din 13.01.2015, s-a publicat Legea nr. 11/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 102/2013 (publicată în M. Of. nr. 703 din 15.11.2013) pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 (publicată în M. Of. nr. 927 din 23.12.2003) privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Legea nr. 11/2015 are un articol unic, prin care se aprobă O.U.G. nr. 102/2013 cu modificarea art. I pct. 65, dispoziție care stabilește modificarea art. 29635 („Cota de impozitare și baza impozabilăˮ) din Codul fiscal.

II. Modificările aduse art. 29635 („Cota de impozitare și baza impozabilăˮ) din Codul fiscal prin Legea nr. 11/2015

Cota de impozitare și baza impozabilă: art. 29635 în vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 29635, articol ce se referă la cota de impozitare și baza impozabilă, era constituit din patru alineate.

La primul alineat, se prevedea calcularea impozitului pe construcții prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidențiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcțiilor menționate la art. 29634, din care se scade:

a) valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosință, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX, de către contribuabil sau proprietar, după caz;

b) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcțiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale;

c) valoarea construcțiilor din subgrupa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantații pomicole și viticoleˮ din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr. 139/2004 (publicată în M. Of. nr. 46 din 13.01.2005), cu modificările ulterioare.

La cel de-al doilea alineat, se dispunea faptul că deducerea valorii lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosință, prevăzută la alin. (1) lit. a), se justifica cu documentația corespunzătoare care atestă comunicarea acestei valori către proprietar.

La alin. (3), se prevedea faptul că în situația în care, în cursul anului curent, se înregistrează operațiuni de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzătoare construcțiilor menționate la art. 29634, impozitul pe construcții calculat potrivit alin. (1) nu se recalculează. Aceste modificări sunt luate în considerare pentru determinarea impozitului pe construcții datorat pentru anul următor.

În sfârșit, conform ultimului alineat, alin. (4), cheltuiala cu impozitul calculat potrivit alin. (1) era cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil reglementat de titlul II.

Cota de impozitare și baza impozabilă: art. 29635 în noua reglementare

În noua reglementare, art. 29635 este constituit din trei alineate.

La alin. (1), se prevede faptul că, începând cu anul 2015, impozitul pe construcții se calculează prin aplicarea unei cote de 1 % asupra valorii construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidențiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcțiilor menționate la art. 29634, din care se scade:

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online

a) valoarea clădirilor, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX. Intră sub incidența acestor prevederi și valoarea clădirilor din parcurile industriale, științifice și tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri;

b) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcții închiriate, luate în administrare sau în folosință;

c) valoarea construcțiilor și a lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere a construcțiilor, aflate sau care urmează să fie trecute, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale;

d) valoarea construcțiilor din subgrupa 1.2.9 „Terase pe arabil, plantații pomicole și viticoleˮ din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare;

e) valoarea construcțiilor situate în afara frontierei de stat a României, astfel cum aceasta este definită potrivit legii, inclusiv cele situate în zona contiguă a României și zona economică exclusivă a României, astfel cum sunt delimitate prin Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României, republicată în M. Of. nr. 252 din 8.04.2014, pentru operațiunile legate de activitățile desfășurate în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 56 și 77 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată de România prin Legea nr. 110/1996 (publicată în M. Of. nr. 300 din 21.11.1996);

f) valoarea construcțiilor din domeniul public al statului și care fac parte din baza materială de reprezentare și protocol, precum și cele din domeniul public și privat al statului, închiriate sau date în folosință instituțiilor publice, construcții administrate de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Statˮ;

g) valoarea construcțiilor deținute de structurile sportive, definite potrivit legii.

La alin. (2), se dispune faptul că, în situația în care, în cursul anului curent, se înregistrează operațiuni de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzătoare construcțiilor menționate la art. 29634, impozitul pe construcții calculat potrivit alin. (1) nu se recalculează. Aceste modificări sunt luate în considerare pentru determinarea impozitului pe construcții datorat pentru anul următor.

Conform dispozițiilor de la alin. (3), cheltuiala cu impozitul calculat potrivit alin. (1) este cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil reglementat de titlu II.

La art. 29635, atât în vechea reglementare, cât și în noua reglementare, se face referire la art. 29634, articol care definește construcțiile ca fiind cele prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 296^35 („Cota de impozitare și baza impozabilăˮ) Codul fiscal: modificat prin Legea nr. 11/2015 was last modified: martie 5th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter