Codul din 29 septembrie 2007 de etică profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România – Republicare

20 dec. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 516

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Hotărârea Consiliului UNPIR nr. 3/2007
(rep. M. Of. nr. 1007 din 15 decembrie 2016)
Cap. I („Introducere”)
Cap. II („Principii fundamentale”)
Cap. III („Comportamentul profesional”)
Cap. IV („Etica exercitării profesiei”)
Cap. V („Relațiile între membrii Uniunii”)
Cap. VI („Dispoziții finale”)

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

În M. Of. nr. 1007 din 15 decembrie 2016, a fost republicată Hotărârea Consiliului UNPIR nr. 3 din 29/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România.

În continuare, vom prezenta structura respectivului Cod de etică profesională și disciplină.

Cap. I („Introducere”)

Cap. II („Principii fundamentale”)

Cap. III („Comportamentul profesional”)

Cap. IV („Etica exercitării profesiei”)

Cap. V („Relațiile între membrii Uniunii”)

Cap. VI („Dispoziții finale”)

Cap. I („Introducere”) din Codul de etică profesională și disciplină

Cap. I dispune faptul că respectivul Cod de etică profesională și disciplină al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență împreună cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G., și Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență constituie principalele reguli conform cărora Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență (UNPIR), denumită în continuare Uniunea, și membrii ei își desfășoară activitatea.

De asemenea, Codul de etică profesională și disciplină cuprinde ansamblul caracteristicilor ce definesc calitatea activității profesionale, iar rolul lui este acela de a servi ca linie de conduită practicienilor în insolvență, astfel încât aceștia să desfășoare o activitate competentă și conform unei etici profesionale și discipline corespunzătoare.

Cap. II („Principii fundamentale”) din Codul de etică profesională și disciplină

Cap. II stabilește faptul că principiile fundamentale care trebuie să fie respectate de către practicianul în insolvență în conduita lui, în relațiile profesionale cu ceilalți, sunt:

a) independența – în exercitarea profesiei, practicianul în insolvență trebuie să se manifeste liber față de orice interes care ar putea fi incompatibil cu integritatea și obiectivitatea sa;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

b) integritatea morală – în exercitarea activității lor, membrii Uniunii vor acționa cu cinste, corectitudine și sinceritate;

c) respectarea secretului profesional – membrii Uniunii vor păstra secretul profesional și vor respecta caracterul confidențial al informațiilor obținute cu ocazia desfășurării activității în calitate de practicieni în insolvență;

d) conflictul de interese – practicienii în insolvență vor evita în exercitarea activității lor conflictul de interese;

e) concurența neloială – membrii Uniunii își vor exercita activitatea cu bună-credință și cu respectarea cerințelor unei concurențe loiale;

f) practica anticoncurențială – membrii Uniunii vor evita actele și faptele care au sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței libere între practicienii în insolvență;

g) respectarea prevederilor legale – membrii Uniunii vor respecta legislația aplicabilă activității pe care o desfășoară;

h) competența profesională – practicienii în insolvență sunt datori să abordeze cu competență profesională lucrările pe care le realizează.

De asemenea, dispune și asupra independenței de acțiune în exercitarea profesiei de practician în insolvență care trebuie să se manifeste liber față de orice interes care ar putea fi incompatibil cu integritatea și obiectivitatea practicianului; asupra integrității morale, membrul Uniunii va acționa cu cinste, corectitudine și sinceritate în activitatea sa profesională, în relațiile cu instanțele judecătorești și în relațiile cu ceilalți membri ai Uniunii; asupra  respectării secretului profesional, asupra conflictului de interese, ca fiind starea în care se află membrul Uniunii care are un interes personal, de natură patrimonială sau nepatrimonială, care ar putea influența imparțialitatea și obiectivitatea activității sale în evaluarea, realizarea și raportarea atribuțiilor ce îi revin; asupra concurenței neloiale, practicienii în insolvență sunt obligați să își exercite activitatea cu bună-credință, potrivit uzanțelor oneste, cu respectarea intereselor părților și a cerințelor concurenței loiale; asupra practicii anticoncurențiale, asupra respectării prevederilor legale, precum și asupra competenței profesionale.

Cap. III („Comportamentul profesional”) din Codul de etică profesională și disciplină

Cap. III stabilește faptul că membrii Uniunii vor adopta un comportament de natură să contribuie la creșterea prestigiului profesiei prin:

a) devotament față de profesia aleasă;

b) efort profesional de îmbunătățire continuă a practicilor profesionale;

c) instruire și perfecționare profesională și asigurarea condițiilor pentru creșterea experienței persoanelor cu care colaborează;

d) spirit de echipă, curajul opiniilor și onestitate.

Deontologia profesională – toți membrii definiți în conformitate cu art. 2 și 3 din O.U.G. trebuie să se abțină, chiar în afara exercitării profesiei lor, de la orice încălcări ale legilor, regulamentelor și regulilor profesionale și de la orice acțiuni contrare independenței și onoarei sau care sunt susceptibile să aducă știrbirea demnității Uniunii și membrilor săi.

Membrii Uniunii pot face uz numai de titlurile sau diplomele eliberate de instituții de învățământ autorizate.

Practicienii în insolvență pot să își facă publicitate profesională, cu respectarea următoarelor reguli:

a) prezentarea corectă a experienței profesionale;

b) informarea asupra serviciilor oferite pentru obținerea numirii ca administrator judiciar sau lichidator;

c) evitarea oricărei mențiuni care să aducă atingere intereselor altor practicieni în insolvență;

d) evitarea oricărei referiri la onorariile practicate de către alți practicieni în insolvență.

Cap. IV („Etica exercitării profesiei”) din Codul de etică profesională și disciplină

Cap. IV dispune faptul că membrii Uniunii pot folosi în corespondența lor mențiunea apartenenței la Uniune, dar nu sigla sau emblema Uniunii.

Membrii Uniunii nu pot acorda consultanță terților în probleme de specialitate din domeniul insolvenței care se referă la sau au legătură cu societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu care aceștia se află în raporturi contractuale ori de mandat legal, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Un membru al Uniunii nu poate colabora, în cadrul activităților și operațiunilor pe care le desfășoară ca practician, cu un coleg, membru al Uniunii, care este suspendat pe perioada sancțiunii.

Orice membru al Uniunii care activează ca practician în insolvență are datoria să verifice ca toate persoanele cu care lucrează sau care sunt angajate colaboratori să fie competente și să aibă pregătirea profesională necesară unei astfel de activități.

Fiecare membru al Uniunii este obligat să se asigure profesional, într-un termen de maximum 30 de zile de la admiterea în Uniune, la o societate de asigurări.

Cap. V („Relațiile între membrii Uniunii”) din Codul de etică profesională și disciplină

Cap. V stabilește faptul că membrii Uniunii își datorează amabilitate și respect reciproc. Acestea exclud nu numai vulgaritatea, ci și manifestările dure și necuviincioase. Ei trebuie să se abțină de la orice cuvinte care jignesc, orice imputări răuvoitoare, demersuri în defavoarea altora și, în general, să se abțină de la orice acțiune susceptibilă de a aduce daune altor membri ai Uniunii.

De asemenea, divergențele dintre membri se vor concilia pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare se vor supune dezbaterii Comisiei superioare de disciplină.

Cap. VI („Dispoziții finale”) din Codul de etică profesională și disciplină

Cap. VI dispune faptul că regulile privind conduita etică sunt obligatorii pentru toți membrii Uniunii.

Respectivul cod de etică profesională și disciplină intră în vigoare la data aprobării lui de Congresul Uniunii.

Codul din 29 septembrie 2007 de etică profesională și disciplină al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România – Republicare was last modified: decembrie 20th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter