Citarea revizuentului cu menţiunea de a preciza dacă înţelege să solicite judecarea cauzei în lipsă. Rămânerea cauzei în nelucrare pentru o perioadă mai mare de 6 luni. Perimarea cererii de revizuire

14 iun. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 353
  • NCPC: art. 248 alin. (1)
  • NCPC: art. 411 alin. (1) pct. 2
  • NCPC: art. 415 pct. 1
  • NCPC: art. 416 alin. (1)
  • NCPC: art. 418 alin. (3)

Prin decizia nr. 2260 din 27 noiembrie 2019, pronunțată în dosarul nr. x/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă, a anulat recursul declarat de revizuentul A. împotriva încheierii de ședință din 08 mai 2019, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția I civilă.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 2196 din 26 octombrie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă la data de 22 ianuarie 2020, sub nr. x/2020, și a fost repartizată aleatoriu, spre soluționare, completului filtru nr. 2.

Prin rezoluția din data de 27 ianuarie 2020, s-a fixat termen de judecată la data de 11 februarie 2020, în ședință publică, cu citarea revizuentului, cu mențiunea de a preciza dacă înțelege să solicite judecarea cauzei în lipsă.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Prin încheierea de ședință din 11 februarie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă, în temeiul dispozițiilor art. 411 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., a dispus suspendarea judecății cererii de revizuire formulate de revizuentul A. împotriva deciziei nr. 2260 din 27 noiembrie 2020 a aceleiași instanțe, constatând că revizuentul, deși legal citat, nu s-a înfățișat la strigarea pricinii și nici nu a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Prin rezoluția din data de 13 septembrie 2021, s-a fixat termen de judecată la data de 26 octombrie 2021, în ședință publică, cu citarea revizuentului, în vederea discutării excepției perimării cererii de revizuire formulate în cauză.

II. Considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Examinând cu prioritate excepția perimării cererii de revizuire, invocată din oficiu, în raport de dispozițiile art. 248 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 416 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte constată că este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 416 C. proc. civ.:

„(1) Orice cerere de chemare în judecată, contestație, apel, recurs, revizuire și orice altă cerere de reformare sau de retractare se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din motive imputabile părții, timp de 6 luni. (2) Termenul de perimare curge de la ultimul act de procedură îndeplinit de părți sau de instanță”.

Totodată, dispozițiile art. 411 C. proc. civ. stipulează că:

„(1) Judecătorul va suspenda judecata: (…) 2. când niciuna dintre părți, legal citate, nu se înfățișează la strigarea cauzei. Cu toate acestea, cauza se judecă dacă reclamantul sau pârâtul a cerut în scris judecarea în lipsă”.

Înalta Curte constată că la termenul de judecată din 11 februarie 2020, în temeiul dispozițiilor art. 411 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., s-a dispus suspendarea judecății cererii de revizuire formulate de revizuentul A. împotriva deciziei nr. 2260 din 27 noiembrie 2019 a aceleiași instanțe, având în vedere lipsa părții, legal citată, la strigarea pricinii, precum și faptul că nu a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Încheierea de ședință din 11 februarie 2020 reprezintă ultimul act de procedură efectuat în cauză, de la această dată începând să curgă termenul de 6 luni prevăzut de art. 416 alin. (1) C. proc. civ.

Curgerea acestui termen a fost însă suspendată la data de 16 martie 2020 pentru o perioadă de 30 de zile, ca efect al instituirii stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr. 195 din 16 martie 2020, publicat în Monitorul Oficiul al României nr. 212 din 16 martie 2020, ulterior prelungită cu încă 30 de zile, prin Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficiul al României nr. 311 din 14 aprilie 2020, având în vedere că pe durata stării de urgență și ca efect al măsurilor dispuse prin aceste acte administrative normative, părțile în procesele civile au fost împiedicate stărui în judecată, întrucât, pe durata stării de urgență, s-au soluționat numai anumite cauze urgente, între care nu se înscria și cele de natura celei de față.

Drept urmare, aceste circumstanțe sunt apte constitui motive temeinice în sensul celor prevăzute de art. 418 alin. (3) din C. proc. civ. și au avut ca efect suspendarea curgerii termenului de perimare.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În aceste condiții, termenul de primare și-a reluat cursul după epuizarea efectelor stării de urgență, astfel încât, acesta s-a împlinit la data de 11 octombrie 2020.

Înalta Curte reține și faptul că în cauză nu a fost formulată de către revizuent, înăuntrul termenului de perimare, nicio cerere de redeschidere a procesului în condițiile art. 415 pct. 1 C. proc. civ. și nu subzistă vreunul din cazurile în care actul de procedură trebuia înfăptuit din oficiu de către instanța de judecată.

În consecință, față de lipsa de diligență a părții, care a condus la rămânerea cauzei în nelucrare pentru o perioadă mai mare de 6 luni, Înalta Curte constată intervenită sancțiunea perimării cererii de revizuire formulate de revizuentul A. împotriva deciziei nr. 2260 din 27 noiembrie 2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Citarea revizuentului cu mențiunea de a preciza dacă înțelege să solicite judecarea cauzei în lipsă. Rămânerea cauzei în nelucrare pentru o perioadă mai mare de 6 luni. Perimarea cererii de revizuire was last modified: iunie 13th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.