ChatGPT – între instrument valoros și nebuloasă juridică. Implicațiile juridice pe care le presupune utilizarea ChatGPT

25 ian. 2023
Vizualizari: 443

1. Introducere privind ChatGPT

Au fost scrise multe cărți și create la fel de multe filme care au încercat să prezinte cum va arata viitorul, însă suntem mult mai aproape de a îl cunoaște, odată cu apariția inteligenței artificiale și, mai precis, a inteligenței artificiale generative. Inteligența artificială generativă reprezintă un tip de inteligență artificială care poate genera conținut nou, spre deosebire de sistemele care doar analizează sau acționează în mod static pe baza unui set de date existent.

Un astfel de sistem de inteligență artificială generativă este ChatGPT care, încă de la lansare, a captat atenția întregii lumi, rețelele de socializare și spațiul online fiind inundate cu capturi de ecran, opinii, clipuri video despre cele mai interesante, ciudate ori amuzante conversații ale oamenilor cu ChatGPT.

Ne-am propus să analizăm mai jos, pe scurt, implicațiile juridice pe care le presupune utilizarea ChatGPT, însă nu înainte de a prezenta ce este și cum funcționează acesta.

2. Ce este și cum poate fi utilizat ChatGPT?

ChatGPT reprezintă un chatbot, respectiv o interfață de comunicare, dezvoltat de laboratorul de cercetare a inteligenței artificiale OpenAI si care este capabil să răspundă solicitărilor utilizatorilor într-un mod conversațional, având capacitatea de a genera un text asemănător cu cel generat de oameni pe baza contextului conversației. Spre deosebire de alte programe software de tip chatbot, care sunt limitate la o serie de răspunsuri predeterminate, ChatGPT poate genera răspunsuri în mod spontan, permițându-i angajarea în conversații dinamice și variate. Astfel, ChatGPT poate fi utilizat pentru o multitudine de scopuri, de la redactarea rezumatului unei cărți sau compunerea unei melodii (pe baza unei serii de cuvinte indicate de utilizator), până la conversia unui fragment de cod sursă dintr-un limbaj de programare în altul.

3. Poate fi conținutul generat de ChatGPT utilizat?

Luând în considerare scopurile diverse și capacitatea de a genera de cele mai multe ori un text asemănător cu cel uman, utilitatea ChatGPT, chiar și la nivel de prototip pentru o astfel de tehnologie, este de necontestat. Cu toate acestea, se pune întrebarea în ce măsură conținutul generat de ChatGPT poate fi utilizat în mod legal, dat fiind faptul că acesta folosește pentru generarea răspunsurilor și informații și documente cu privire la care anumite persoane dețin drepturi de proprietate intelectuală.

A) Implicații juridice în planul drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului utilizat de ChatGPT

Riscul încălcării drepturilor de autor

O parte din informațiile și documentele stocate în baza de date a ChatGPT și utilizate pentru „antrenarea” și mai departe generarea răspunsurilor la solicitările adresate de utilizatori fac obiectul drepturilor de autor, fiind protejate, cel puțin din perspectiva legislației aplicabile la nivel european, împotriva oricărei utilizări neautorizate, cum ar fi reproducerea operei sau realizarea de opere derivate pe baza operei protejate.

Mai mult, având în vedere informațiile și documentele utilizate de ChatGPT, răspunsul generat va conține, de la caz la caz, proporții diferite de material protejat prin drepturi de autor, astfel că orice utilizare a răspunsului generat ar putea fi calificată drept o încălcare a drepturilor titularului informațiilor și documentelor utilizate în acest proces.

Limitele exercitării drepturilor de autor si doctrina fair use

Referitor la utilizarea informațiilor și documentelor de către ChatGPT, la nivel european, printre altele, sunt relevante prevederile Directivei privind Dreptul de Autor pe Piața Unică Digitală, care reglementează cu titlu general o limitare privind exercitarea drepturilor de autor pentru „reproducerile și extragerile din opere și din alte obiecte protejate accesibile în mod legal în scopul extragerii textului si a datelor”. Cu alte cuvinte, titularii drepturilor de autor nu se pot opune utilizării informațiilor sau documentelor ce sunt accesibile ChatGPT în mod legal în scopul extragerii textului și a datelor. Cu toate acestea, excepția este aplicabilă doar atât timp cât utilizarea operelor și a altor obiecte protejate nu a fost rezervată în mod expres de către titularii de drepturi de autor. Astfel, titularii drepturilor pot interzice într-un mod eficient reproducerile și extragerile datelor prin diverse modalități, cum ar fi reglementarea acestui aspect în termenii și condițiile unui website ori utilizarea unui protocol de excludere a roboților de la utilizare.

Similar pentru ipoteza conținutului generat de ChatGPT, în lipsa aplicării unei excepții sau limitări a exercitării drepturilor de autor, utilizatorul se poate expune consecințelor încălcării drepturilor de autor.

B) Regimul juridic al conținutului generat de ChatGPT

Poate fi conținutul generat de un sistem de inteligență artificială subiectul drepturilor de autor?

În Europa, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a reținut în mod constant faptul că dreptul de autor „nu se poate aplica decât în cazul unui obiect care este original, fiind o creație intelectuală proprie a autorului său” ( a se vedea în special decizia CJUE în cauza de referință „Infopaq”).

Astfel, în mod constant a fost considerat faptul că o operă poate fi apreciată ca fiind originală doar în măsura în care aceasta reflectă personalitatea autorului său, rezultând astfel că pentru a putea beneficia de protecția conferită de drepturile de autor opera trebuie să reprezinte creația unui autor uman.

De asemenea, în SUA, Oficiul privind Drepturile de Autor precum și instanțele din Australia au declarat expres că o opera poate fi protejată prin drepturi de autor doar dacă este creată de o ființă umană.

Într-o altă abordare, astfel cum a fost prezentat în cadrul articolului „Artificial intelligence and copyright” – publicat în cadrul WIPO Magazine, există o serie de state precum India, Irlanda sau Marea Britanie care recunosc și atribuie drepturi de autor asupra operelor generate cu ajutorul computerelor programatorilor ori persoanelor care au efectuat aranjamentele necesare creării operei.

Materialul integral poate fi consultat aici.

 

ChatGPT – între instrument valoros și nebuloasă juridică. Implicațiile juridice pe care le presupune utilizarea ChatGPT was last modified: ianuarie 25th, 2023 by Monica Stătescu

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice